North2north (N2N) - University of the Arctic

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

University of the Arctic eller Arktiska universitetet är ett nätverk vars medlemmar består av universitet, högskolor och andra institutioner i de nordliga områdena. Medlemsländer är de nordiska länderna, Kanada, Ryssland och USA.

 

1. Terminutbyte

Allmänt

 • Helsingfors universitet kan föreslå 1–3 studerande för North2North-utbyte.
 • Utbytestiden är en termin.
 • Medeltalkrav: 3, eller högre om det nämnas nedanför.
 • N2N-utbytet är huvudsakligen avsett för grundexamensstuderande, men doktorander kan i vissa fall bli valda.
 • VIKTIG: sök endast till ett N2N-universitet i HUs ansökning runda för platser utanför Europa! I praktiken söker du bara till N2N-programmet, och ditt utbytesuniversitet kommer att bekräftas senare. Inom HUs ansökningsperioden vet vi ännu inte till vilket universitet vi kan skicka studeranden utan terminsavgifter. Informationen kommer tidigast i november/december. Förbereda dig på att du kan väljas på utbyte till ett annat universitet än du ansökte till. Vi skickar inte studeranden till Ryssland om du har ansökt till Nordamerika, och inte till Nordamerika om du har sökt om en plats till Ryssland.
 • I N2N-programmet finns många universitet, men som HUs studerande kan man bara ansöka till följande universitet (välj bara ett alternativ):
 • Kanada:
 • USA:
 • Ryssland:
  • North-Eastern Federal University
  • Syktyvkar State University
 • OBS! Om du söker till Nordamerika. Vi har märkt att ofta är det Lakehead och Vancouver Island som vi får N2N-plats till utan terminavgift. Därför, när du söker till en av dem, gör också en studieplan till den andra och bifoga den i ansökan. Berätta i motivationsbrev om du kan inte göra studieplan till båda p.g.a. att där finns inga lämpliga kurser.
 • Utbildningsområden och kurser finns här. Idén med nätverket är att ta studera kurser som gäller det arktiskt området.
 • På North2North-utbyte måste man studera heltid, alltså göra kurser som motsvarar 30 ECTS-poäng per termin.
  • I Kanada: i regel 5 kurser
  • I USA: i regel 4-5 kurser
  • I Ryssland: Kursutbudet inom den normala ryskspråkiga undervisningen hittar du på institutionernas webbplatser. I regel har endast namnet på kursen angetts, inte omfattningen. Utforma din studieplan så att du har ca 6 kurser/termin, om du söker till den normala ryskspråkiga undervisningen.
   • Om du vill studera ryska på heltid, fyll i ditt HU Learning Agreement "full-time Russian language studies" och 30 studiepoäng fär både måluniversitet och HU.
 • Studenten står själv för boende- och levnadskostnader under utbytet samt för rese-, försäkrings- och visumkostnader.

Se ansökningstider och ansökningsanvisningar här. Se ländernas språkkrav i anvisningen Språkkunskapskrav.

Ansökningsprocessen består av flera moment. Först gör du din ansökan i Helsingfors universitets utlysning. Beakta och följ ansökningstiderna och de allmänna ansökningsanvisningarna. Om Helsingfors universitet godkänner din ansökan, får du tilläggsanvisningar från Mobilitetsservicen senare, när vi vet vilken universitet vi kan skicka dig till.

 

2. Online-kurser

Här uppdateras information om University of the Arctics online-kurser. Du måste tillgodoräkna kurser till examen för att kunna delta (gäller kurserna som ger studiepoäng). Medeltalkrav: 3 (undantag nämnas nedan).