Öppna universitetsleden | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Vad är öppna universitetsleden?

Du kan söka till examensstudier vid de flesta av Helsingfors universitets fakulteter på basis av studier vid Öppna universitetet. Denna möjlighet kallas öppna universitetsleden.

Hur får jag en studieplats via öppna universitetsleden?

Man får inte automatiskt en studieplats, utan den ska sökas separat. Kraven och intagningskvoterna varierar från utbildningsprogram till utbildningsprogram. Valet baserar sig vanligen på de genomförda studiernas omfattning och studieframgången. Det finns ett begränsat antal platser i öppna universitetsleden. 

Vid ansökan till öppna universitetsleden ska studierna vid många ansökningsobjekt vara sammanställda till studiehelheter. Information om huruvida de studier som krävs ska registreras som studiehelheter finns i antagningsgrunderna för varje ansökningsobjekt (se länkarna till antagningsgrunderna nedan). Studierna sammanställs på begäran till studiehelheter. Läs mer: Sammanställning av en studiehelhet

Den som söker studieplats via öppna universitetsleden får inte ha gällande rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola