Pedagogiska fakulteten - instruktioner för dem som börjat studera före 1.8.2017

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Obs! Informationen på denna sidan gäller endast studenter som har gått över till ett nytt examensprogram och vars studier har börjat före 1 augusti 2017 (kandidatexamen) eller 1 augusti 2018 (magisterexamen).

Här hittar du din fakultets permanenta föreskrifter, anvisningar om motsvarigheterna i de gamla och de nya examensfordringarna och information on överföring till de nya utbildningsprogrammen.

Pedagogiska fakultetens permanenta föreskrifter om grundexamina innehåller information om maximiomfattningen av examina. Annars gäller Riktlinjer som gäller examina och studier vid Helsingfors universitet, rektors beslut (se detaljerad information på sidan Den studerandes rättskydd.

Om du har någonting att fråga, vänligen kontakt till Student servicen i Brobergsterrassen: siltavuori-student@helsinki.fi

Examensfordringar och/eller examensstrukturer och motsvarighetstabeller för studenter som inlett sina studier före 1.8.2017 (kandidat) eller 1.8.2018 (magister)

Utbildningar som leder till examen

(Följande länkar kräver inloggning)

Övriga studier

Språkstudier vid Språkcentrum