Promotion

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Promotioner är regelbundet återkommande, flera dagar långa festligheter som fakulteterna ordnar och där de magistrar och doktorer som utexaminerats efter den förra promotionen får fira sina examina under solenna former. De utexaminerade doktorer som deltar i promotionen får av sin fakultet rätt att använda de akademiska insignierna doktorshatt och doktorsvärja.

Promotionen är en kombination av värdighet och uppsluppenhet, traditionsrikedom och ungdom. Promotionen är en fest för hela universitetet. Bland deltagarna finns representanter för universitetets ledning, statsmakten och samhällspåverkare men också nyblivna magistrar och doktorer, jubelmagistrar och jubeldoktorer samt unga studenter som marskalkar.

Promotioner ordnas ungefär vart fjärde år, ibland oftare. Den promotionskommitté som tillsätts för en promotion ser till att alla doktorer och magistrar som utexaminerats efter den förra promotionen informeras om den kommande promotionen i god tid. Promotionen är en unik akademisk tradition, där de utexaminerade har möjlighet att än en gång fira sin examen tillsammans med sina studiekamrater.