Reformen av doktorsutbildningen: vanliga frågor

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Utbildningsreformens treåriga övergångsperiod gick ut den 18 december 2020. Innehållet på denna sida är arkivinnehåll, hålls offentligt för att stödja studievägledning som ges efter övergångsperiodens slut.

Hittade du inget svar på din fråga i anvisningarna om utbildningsreformen för doktorsutbildningen och övergångsperioden? I det här avsnittet har vi samlat svaren på doktorandernas vanligaste frågor om utbildningsreformen. Under övergångsperioden kompletterar vi avsnittet enligt behov.

Allmänna anvisningar om reformen av doktorsutbildningen och om övergångsperioden hittar du här. Anvisningar för hur du ska gå till väga om du vill vara säker på att få din doktorsexamen innan övergångsperioden slutar hittar du här.

Om du trots allt inte får svar på din fråga kan du alltid kontakta din hemfakultets forskarstudieärenden.

På den här sidan

Vanliga frågor

Vad då för en utbildningsreform och övergångsperiod?

Svar: Utbildningsreformen Stora hjulet ändrade alla doktorandprogram vid universitetet till examensprogram 1.8.2017. Det innebär att varje doktorandprogram har egna, gemensamma examensfordringar som gäller för alla som avlägger sin examen inom doktorandprogrammet, oavsett hemfakultet och målsatt examen. Övergångsperioden för examensreformen började 1.8.2017 och slutar 31.7.2020. Under övergångsperioden kan de som inlett sina doktorandstudier före 1.8.2017 antingen avlägga sin examen enligt de gamla, huvudämnesspecifika examensfordringarna eller övergå till de nya examensstrukturerna för respektive doktorandprogram. Alla doktorander som inte övergått till de nya examensstrukturerna överförs till dem automatiskt efter övergångsperiodens slut 1.8.2020.

Jag lämnade in en övergångsanmälan – kan jag fortfarande annullera den?

Svar: Nej. Övergångsanmälan är bindande, och en studerande som en gång övergått till de nya examensstrukturerna kan inte längre ändra sig och återgå till de gamla. Bekanta dig alltså omsorgsfullt med övergångsanvisningarna och särskilt med bestämmelserna om studiernas giltighetstid innan du lämnar in din övergångsanmälan. Be om hjälp vid behov!

Jag lämnade in min övergångsanmälan redan för en tid sedan, men huvudämnet syns fortfarande i mina uppgifter i WebOodi. Vad beror det på?

Svar: Oroa dig inte. Dina uppgifter från den e-blankett som du använt för övergångsanmälan överförs inte automatiskt till WebOodi, utan varje övergångsanmälan kontrolleras vid universitetets studentservice innan uppgifterna förs in i studeranderegistret. Behandlingstiden för anmälningarna är cirka en månad.

Jag har genomfört en del av mina studier enligt den gamla examensstrukturen och tänker nu övergå till den nya. Måste de gamla studierna registreras på nytt på något sätt med koderna enligt den nya examensstrukturen?

Svar: Nej. De gamla prestationerna blir kvar i studieregistret med gamla koder och införlivas i studiehelheterna enligt de nya examensstrukturerna när det är dags att sammanställa helheterna. Det viktiga är att du har bekantat dig med ditt doktorandprograms övergångsanvisningar och tagit reda på vilka prestationer enligt den nya strukturen som dina gamla prestationer ersätter och vad du fortfarande har ogjort.

Jag har genomfört nästan alla studier enligt de gamla examensfordringarna, men jag hinner inte utexamineras före övergångsperiodens slut. Lönar det sig att sammanställa studierna till helheter enligt de gamla fordringarna före övergången till de nya?

Svar: Det lönar sig, om du har tillräckligt med studier för att få ihop en helhet enligt de gamla fordringarna. Den här lösningen är särskilt bra, om en del av studierna är mycket gamla. Inom de nya examensstrukturerna föråldras studierna efter tio år. Tiden för när enskilda studieprestationer föråldras beräknas från det datum då prestationen genomfördes, men studier som ingår i helheter föråldras enligt datumet för genomförandet av helhetens färskaste delprestation. Om studierna har registrerats som en helhet gör det alltså ingenting om helheten innehåller några prestationer som är äldre än tio år, förutsatt att helheten innehåller en delprestation som är av tillräckligt färskt datum när du utexamineras.