Siktar du på att bli doktor?

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

En doktorsexamen ger mångsidiga förutsättningar för arbetslivet, oberoende av om du siktar på en forskarkarriär eller på krävande expertuppgifter utanför universitetet. En doktor som utexamineras från Helsingfors universitet har fördjupat sig i sitt forskningsområde och områdets betydelse i samhället, behärskar sitt områdes forskningsmetoder och tillämpar dem kritiskt i skapandet av ny vetenskaplig kunskap. Utexaminerade doktorer kan erbjuda arbetsmarknaden unik kunskap till exempel om administration av storskaliga projekt, rapportering av resultat, problemlösning och allmänt vetenskapligt tänkande.

Om du siktar på att avlägga doktorsexamen är det skäl att börja förbereda sig i god tid!

Ansökningsbehörighet

Magisterexamen ger dig allmän ansökningsbehörighet till vetenskaplig påbyggnadsexamen. När du har avlagt magisterexamen påverkar när du kan ansöka till påbyggnadsstudier.

Alla studier som ingår i magisterexamen ska vara genomförda när ansökningstiden går ut. Planera alltså i god tid när du ska utexamineras med tanke på ansökningstiderna till doktorsutbildningen.

Hur ansöker jag?

Helsingfors universitet har fyra forskarskolor med totalt 33 doktorandprogram. Beroende på doktorandprogrammet finns det två till fem ansökningsomgångar om året. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna i tillräckligt god tid och ta reda på ansökningstiderna för det doktorandprogram som intresserar dig.

Universitetets allmänna ansökningsanvisningar och information om doktorandprogrammen finns på universitetets externa webbplats. Läs alltså först dessa anvisningar och gå sedan in på webbsidorna för det doktorandprogram som du har valt. Där hittar du närmare information om programmets urvalskriterier, minimikraven för handledningsarrangemangen och om att lämna in din ansökan.

Du ska dessutom börja leta efter lämpliga handledare i god tid, helst redan några månader innan du ansöker. De flesta doktorandprogrammen kräver att du har åtminstone preliminära planer för handledningsarrangemangen när du lämnar in din ansökan.

Rådgivning för dig som ansöker

De flesta frågor om att ansöka hittar du svar på i anvisningarna för sökande. Om du trots allt känner dig osäker på någon punkt kan du kontakta universitetets ansökningsservice. Kontakta Ansökningsservicen på phd-admissions@helsinki.fi.

Om du vill veta mera om olika doktorandprogram, den forskningsplan som krävs för ansökan eller om doktorandprogrammets handledare, ska du kontakta programmens personal direkt. Kontaktuppgifterna finns på forskarskolornas och doktorandprogrammens egna webbsidor.