Sisu-instruktion: begäran om utexaminering som doktor

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan ansöka om utexaminering som doktor på sidan Studiestruktur när 

 • du har slutfört alla studier som hör till din examen och de syns rätt i din huvudsakliga studieplan. 
 • din doktorsavhandling har godkänts av fakultetsrådet och prestationen syns i din studieplan. 
 • du har anmält dig som närvarande och 
 • din studierätt är i kraft. 

Observera följande

 • Ändringar som du gör i din studieplan efter att du har skickat in begäran om utexaminering påverkar inte innehållet av din begäran eller ditt examensbevis. 
 • Om du i misstag har gjort en begäran om utexaminering för till exempel fel examensprogram eller inriktningsalternativ avslås din ansökan och du ombes att redigera din studieplan så att den följer din studierätt. 

Sammanställning av studiehelheter

Se till att studiehelheter som anknyter till din examen är sammanställda innan du gör en begäran om utexaminering. Se närmare instruktioner om sammanställning av en helhet på sidan Registrering av forskarstudier. 

Gör en begäran om utexaminering

Gör en begäran om utexaminering på följande sätt: 

 1. Öppna urvalshjälparen genom att klicka i studieplanen på rubrikraden där det syns en bild på en krans och texten ’delar slutförda’.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 2. Klicka i urvalshjälparen på länken ’Anhåll om utexaminering’.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 3. Bekräfta begäran i popup-fönstret genom att klicka på Anhåll om utexaminering-knappen.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Fyll i begäran om utexaminering  

Fyll i begäran om utexaminering på följande sätt: 

 1. Kontrollera först dina personuppgifter, såsom namn och födelsedatum, i övre delen av ansökan. Om det finns fel i uppgifterna ska du kontakta studentservicen så att uppgifterna korrigeras. 
 2. Kontrollera dina kontaktuppgifter. Fyll i en sekundär e-postadress (annan än helsinki.fi-adressen). Du kan ändra dina uppgifter om du klickar på redigera-knappen bredvid dina kontaktuppgifter. 
 3. Skriv i Tilläggsinformation-textfältet om du vill ha ditt examensbevis på finska eller svenska. De som har avlagt doktorsexamen och har skrivit sin doktorsavhandling på engelska och hållit sin disputation på engelska får på begäran dessutom ett examensbevis på engelska. Detsamma gäller när doktorsavhandlingen och disputationen är på ett annat främmande språk. Om din doktorsavhandling och disputation uppfyller dessa krav kan du anmäla i textfältet om du vill ha ett bevis på engelska. 
 4. Om din examen är en internationell dubbelexamen (cotutelle) ska du anteckna i fältet "cotutelle: partneruniversitetets namn och land"
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 5. Välj antingen ’Jag ska avhämta mitt examensbevis från universitetet’ eller ’Jag vill ha examensbevis skickat till mig per post’ som leveranssätt för beviset. Obs! Att avhämta bevis är möjligt endast om coronaläget tillåter det.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 6. Om du inte ska fortsätta dina studier vid Helsingfors universitet efter din utexaminering tillfrågas du om du vill bli alumn vid Helsingfors universitet.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 7. Klicka på knappen ’Skicka anhållan om utexaminering’. Bekräfta detta i popup-fönstret genom att klicka på Ja-knappen.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Behandling av din begäran om utexaminering

Din begäran om utexaminering behandlas i studentservicen. När din begäran har godkänts eller avslagits får du ett meddelande om detta på startsidan i Sisu. Meddelandet syns också i Sisus svarta övre rad. Observera att meddelandet syns endast i Sisu. Du får inte ett separat e-postmeddelande om det. Om du har anmält att du ska avhämta ditt examensbevis från universitetet får du ett separat e-postmeddelande när beviset kan avhämtas.  

Att återkalla begäran om utexaminering

Du kan återkalla en begäran om utexaminering under ett dygn efter att begäran har skickats in genom att öppna den och klicka på Ta tillbaka anhållan-knappen. Observera att en återkallad begäran inte kan återsändas, utan du måste göra en ny begäran. Du hittar din begäran om utexaminering på följande sätt: 

 1. Öppna ’Min profil’ från huvudmenyn i Sisu.
   
 2. Öppna fliken Ansökningar och begäranden.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 3. Öppna begäran om utexaminering genom att klicka på den.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 4. Klicka på Ta tillbaka anhållan-knappen. Bekräfta återkallelsen i popup-fönstret genom att klicka Ja.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Länkar till andra Sisu-instruktioner