Sisu-instruktion: Eventuella problem med information som överförts från Oodi

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Vissa av prestationerna som överförts från WebOodi syns undantagsvis i Sisu med en personlig kod (till exempel HU101 är i Sisu HU101-123456789), och på grund av detta syns prestationerna inte genast rätt eller på rätt plats i din studieplan. Detta beror på att systemens informationsmodeller skiljer sig från varandra. Alla prestationer finns dock kvar och du kan göra dem synliga i din studieplan med dessa instruktioner. 

Den juridiska fakulteten har dessutom sina egna instruktioner, se instruktionerna för studerande här

Om du inte får studieprestationerna på rätt plats med hjälp av dessa instruktioner kan du be om hjälp från Sisu-tutorerna eller på studentservicen. Observera att studentservicen genast efter ibruktagandet prioriterar studerande som ska utexamineras. Om ärendet inte har bråttom på grund av till exempel utexaminering kan du korrigera informationen senare. 

Prestationen syns inte i min studieplan

Kontrollera först i prestationsuppgifterna på sidan Min profil om prestationen som överförts från Oodi syns under studiehelheter eller studieavsnitt. Följ sedan instruktionerna nedan. 

Prestationen syns som ett studieavsnitt 

Om du vill placera ett studieavsnitt som har överförts från Oodi i din plan som en enskild valfri studie: 

 1. Gå till sidan Studiestruktur och öppna balken Lägg till planen i vänstra hörnet. 
 2. Klicka på pilen vid det studieavsnitt som du vill lägga från balken till din plan. 
 3. Välj ett lämpligt ställe i strukturen (t.ex. Övriga studier) och bekräfta valet. 

Om du vill placera ett studieavsnitt som har överförts från Oodi i någon studiehelhet: 

 1. Gå till sidan Studiestruktur och klicka på rubriken för den helhet dit du vill lägga till studieavsnittet. 
 2. Öppna det fria redigeringsläget. Illustrerade instruktioner för användningen av fritt redigeringsläge hittar du här
 3. Klicka på ”Lägg till ett studieavsnitt som du redan har genomfört” och välj studieavsnittet som överförts från Oodi, till exempel HU101-123456789 
 4. Ta sedan bort det studieavsnitt som motsvarar studieavsnittet och redan var synligt i helheten i Sisu, till exempel HU101. 
 5. Ansök till slut om godkännande för avvikelsen i enlighet med instruktionerna

Prestationen syns som en studiehelhet 

Om du vill ersätta en studiehelhet som syns i Sisu med en helhet som överförts från Oodi ska du se instruktionerna för hur du använder det fria redigeringsläget. 

I vissa undantagsfall kan prestationer som varit enskilda studieavsnitt i Oodi tekniskt synas i Sisu som studiehelheter. Du kan placera sådana här från Oodi överförda prestationer i din studieplan enligt följande: 

 1. Gå till sidan Studiestruktur och klicka på rubriken för den del dit du vill lägga till prestationen (till exempel Övriga studier, Grundstudier). 
 2. Öppna det fria redigeringsläget.Illustrerade instruktioner för användningen av fritt redigeringsläge hittar du här
 3. Klicka på ”Lägg till en studiehelhet som du redan har genomfört” och välj prestationen som överförts från Oodi. 
 4. Ansök till slut om godkännande för avvikelsen i enlighet med instruktionerna

Studieavsnittet syns som genomförd men delar fattas under den

Vissa studieavsnitt består av flera delar, till exempel Studentens digitalkompetens (2 sp) kan bestå av delarna A (1 sp) och B (1 sp). 

Uppgifterna om delprestationerna som hör till ett sådant studieavsnitt har inte överförts från Oodi till Sisu. Det egentliga studieavsnittet syns dock som genomfört och du får alla studiepoäng för det. I detta fall utgör inte delprestationer som saknas ett hinder för utexaminering, och du behöver inte begära att uppgifterna korrigeras. 

Under sommaren 2021 ska det vid prestationer läggas till ett fält i studieprestationsutdraget som visar vilka delar studieavsnittet består av. 

Det totala antalet studiepoäng är inte samma i Sisu och WebOodi

Obs! På första sidan i Sisu ser du enbart studiepoängen för de studieprestationer som finns i din studieplan. Den totala mängden studiepoäng för alla studieprestationer du avlagt ser du på fliken Prestationer på sidan Min profil.

Det totala antalet poäng som syns i Oodi och Sisu stämmer inte nödvändigtvis alltid överens trots att systemen visar exakt samma studieprestationer. Detta beror på att det totala antalet poäng räknas ut med lite olika logik i systemen. Allt är som det ska om du ser samma studieprestationer i Sisu som i WebOodi.

Om till exempel ett studieavsnitt som ger 5 sp har fästs i Oodi i två helheter har den flyttats till Sisu som två separata prestationer på 5 sp och poängen räknas därför två gånger i Sisu.

I vissa fall kan studiehelheten ha sammanställts partiellt i Oodi, till exempel en studiehelhet på 25 poäng har innefattat prestationer för 23 studiepoäng. I Oodi räknas det totala antalet studiepoäng trots det via de avlagda studiehelheterna (25 studiepoäng) vilket leder till att det totala antalet studiepoäng ser ut att vara större. I Sisu räknas studiepoängen via de enskilda studieavsnitten och det totala antalet studiepoäng är därför mindre. Skillnaden mellan studiepoängen i Oodi och Sisu försvinner senast vid utexamineringen: på examensbeviset registreras studiehelheternas studiepoäng enligt räknesättet i Oodi.

Datumet för när min studierätt upphör skiljer sig från informationen i Oodi

I fråga om studierätterna skiljer sig verksamhetsprinciperna i Oodi och Sisu. Informationen förenhetligas ännu efter det att Sisu tagits i bruk. Om du tycker att giltighetstiden för din studierätt ser avvikande ut på sidan Min profil i Sisu, kontakta adressen opiskelijarekisteri@helsinki.fi med låg tröskel.