Sisu-instruktioner för dem som börjat studera före 2017

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Den 31.5.2021 ersattes WebOodi av studieförvaltningssystemet Sisu.  Här hittar du Sisus bruksanvisningar om du har börjat studera före hösten 2017 i de gamla utbildningsprogrammen. Du hittar mera information om Sisu på sidan Sisu-instruktioner för studerande.

Att göra en studieplan i Sisu

Alla studerande måste ha en studieplan i Sisu. Du behöver inte göra en studieplan för hela din examen på en gång ifall du inte utexamineras direkt efter det att Sisu tagits i bruk. Det räcker att du lägger till de studieavsnitt som du vill anmäla dig till. Du kan flexibelt redigera din studieplan när som helst. Dessa studieavsnitt bör finnas i studieplanen och du måste välja prestationssätt för dem.

Om det här felmeddelandet visas i din studieplan: "Du har ingen studierätt som motsvarar din studieplan eller du har inte anmält dig till pågående termin" betyder det att du måste skapa en helt ny studieplan. 

  1. Skapa en ny studieplan på sidan Studiestruktur i Sisu.
  2. I ”Välj utbildning” -menyn i det pop-up fönster som öppnas ser du namnet på ditt gamla huvudämne och texten (lägre-högre). Den rätta strukturen som följer din studierätt kan ses via den utbildningen. Välj läroplansperioden enligt instruktioner i ditt utbildningsprogram och klicka på ”Skapa en plan”.
    Skärmdump av Skapa ny studieplan -fönstret
  3. Nu borde felanmälan försvinna och studiestrukturen borde synas. Till sist, se till att du gör din nya studieplan till den primära. Sen kan du lägga till dina tidigare avlagda studier i planen och planera dina studier på ett normalt sätt.

Läs noggrant instruktionerna för hur du planerar dina studier på sidan Studieplanering och ISP-handledning.

Att lägga till redan avlagda prestationer i studieplanen

  • Observera reglerna för studiernas föråldring när du lägger till studieprestationer i studieplanen.
  • Sisu känner igen en del av motsvarigheterna för de tidigare avlagda studierna. Kontrollera först ifall det studieavsnitt som du redan avlagt har en motsvarighet i ett studieavsnitt i det nya utbildningsprogrammet. Du hittar informationen i Sisu i samband med kursbroschyren. Noggrannare instruktioner hittar du på sidan Studieplanen under rubriken Lägga till studieprestationer som saknas i planen.
  • Om motsvarigheten inte finns i Sisu ska du i din fakultets motsvarighetstabeller kontrollera ifall din tidigare avlagda prestation har en motsvarighet i det nya utbildningsprogrammet. Om det finns en motsvarighet kan du ansöka om att studieavsnittet ersätts av din tidigare prestation i Sisus fria redigeringsläget. Läs först instruktioner här: Ansökningar som berör studieplanens innehåll.

Stöd och instruktioner

Länkar till andra Sisu-instruktioner

Du hittar alla bruksanvisningar om Sisu sammanställda på sidan Sisus systeminstruktioner.

Du hittar svar på vanliga problem och frågor på sidan Vanliga frågor om Sisu.