Självstudielokaler på Centrumcampus och bokningsstatus

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

På denna sida kan du se självstudielokalerna på Centrumcampus. Du kan kontrollera bokningsstatusen i kalendern för undervisningslokalen, som öppnas genom att klicka på namnet på utrymmet.

H = Tyst lokal

R = Lokal för deltagande studier

Självstudielokaler på Centrumcampus

Huvudbyggnaden

U3041 (H)

U3043 (R)      

Porthania

PI (H)                

P617 (R)           

Språkcentrum

Sali 115 (H)       

SH.205 (R)        

Forsthuset

Sali 6 (H)                        

Sali 7 (R)           

Sali 11 (R) 

Unicafe (R)             

Soc&Kom

Festsal (H)        

Sali 211 (R)       

Brobergsterrassen

Minerva-torget K226 (H)                  

Minerva-torget K232 (R)                  

Minerva-torget K222C (R)                

Minerva-torget K222B (R)                

Minerva-torget K227 (R)                  

Minerva-torget K228 (R)                  

Minerva-torget K229 (R)                  

Economicum

Luentosali (H)    

Sh.1 (R)  

För mer information om självstudielokaler under coronavirus, se instruktionerna Coronavirus och studierna: Frågor och svar.