Självstudielokaler på Gumtäkt campus och bokningsstatus

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

På den här sidan kan du se självstudielokalerna på Gumtäkt campus. Du kan kontrollera utrymmets bokningsstatus i kalendern för undervisningslokalen. Kalendern öppnas genom att klicka på namnet på utrymmet. Observera att inte alla campusanläggningar har en elektronisk bokningskalender.

H = Tyst lokal

R = Lokal för deltagande studier

Självstudielokaler på campus Gumtäkt

Chemicum

Chemicum A127 (H)                   

Chemicum A128 (R)                   

Physicum

Physicum D105 (H)                      kalendern utanför dörren

Physicum D204 (R)                      kalendern utanför dörren

Physicum D208 (R)                      kalendern utanför dörren

Physicum D101 (R)                     

Exactum

Exactum A111 (H)                       

Exactum B119 (R)                       

Exactum B120 (R)                         

Exactum B121 (R)       

För mer information om självstudielokaler under coronavirus, se instruktionerna Coronavirus och studierna: Frågor och svar.