Självstudielokaler på Mejlans campus och bokningsstatus

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

På den här sidan kan du se självstudielokalerna på Mejlans campus. Du kan kontrollera utrymmets bokningsstatus i kalendern för undervisningslokalen. Kalendern öppnas genom att klicka på namnet på utrymmet. Observera att inte alla campusfaciliteter har en bokningskalender.

H = Tyst lokal

R = Lokal för deltagande studier

Självstudielokaler på campus Mejlans

Haartman- institutet

Sal 1 (H)                    

Andra våningen lobby (R)

Biomedicum

Sal 1 (H)           

Entréhall (R)

Terkko

Mocoma

För mer information om självstudielokaler under coronavirus, se instruktionerna Coronavirus och studierna: Frågor och svar