Självstudielokaler på Vik campus och bokningsstatus

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

På den här sidan kan du se självstudielokalerna på Vik campus. Du kan kontrollera utrymmets bokningsstatus i kalendern för undervisningslokalen. Kalendern öppnas genom att klicka på namnet på utrymmet. Observera att inte alla campusanläggningar har en elektronisk bokningskalender.

H = Tyst lokal

R = Lokal för deltagande studier

Självstudielokaler på campus Vik

A- B -byggnad

B-talo Raisio sali LSB2 (H)           

A-byggnad grupparbetsrum          kalendern utanför dörren

Biocenter 1

Sali 1401 (H)                               

Lobby (R)

Biocenter 2

Sali 1041 (H)                               

Sali 2041 (H)                                                                     

Sali 1015 (R)                               

Sali 2012 (R)                               

Entréhall (R)

Biocenter 3

Sali 2402 (Telkänpönttö) (H)           

EE-byggnad

Walter-Sali (H)                            

Sali A2096 (= sh. 11-12) (R)        

Sali A2087 (R)                              

Sali B437 (R) – endast för medicinska fakultetsstudenter

Sali B438 (R) – endast för medicinska fakultetsstudenter   

Clinicum

Paatsama (H) – endast för medicinska fakultetsstudenter      

Infocenter

Oppimistori – öppet från 1.11.2021

Bibliotek – öppet från 1.10.2021

För mer information om självstudielokaler under coronavirus, se instruktionerna Coronavirus och studierna: Frågor och svar