Språk-ISP – Kunnighet i de inhemska språken

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

För att du ska ha bättre och mångsidigare möjligheter att få sysselsättning i Finland efter att du utexaminerats finns det fördelar med kunskaper i finska/svenska. Målet med Språk-ISP är att hjälpa dig att fundera och ställa upp mål för inlärningen i finska/svenska – i första hand självständigt och vid behov genom att diskutera med din handledande lärare. Språk-ISP hjälper dig också att planera din egen väg till kunnig inom finska/svenska.

Gör så här: Fundera självständigt på de bifogade frågorna. Om du vill diskutera frågorna med din lärare eller handledare ska du svara på frågorna före samtalet. Du kan kopiera frågorna nedan till exempel till en textfil. Det tar 5–10 minuter att besvara frågorna. Spara dina svar och uppdatera dem vid behov. Det är bra att återkomma till dem när du har samtal om dina studier med lärare och handledare.

Du kan också ladda ner Språk-ISP som en redigerbar fil från webbplatsen Kielibuusti.

Frågor om studier och arbete på finska/svenska

Frågor som gäller studier och arbete vägleder dig att tänka på vilken betydelse kunskaper i olika språk har i dina framtida arbetsuppgifter.

 1. Till vilken arbetsuppgift studerar du: Med vem ska du kommunicera och hurdana språkkunskaper behövs?
 2. Om din examen/dina studier innehåller praktikperioder/praktik/praktiker, på vilket språk skulle du vilja utföra dem?

Frågor om dina kunskaper i finska/svenska

Målet med frågorna om kunskaper i de inhemska språken är att hjälpa dig att kartlägga dina nuvarande kunskaper i finska/svenska. Frågorna kan också hjälpa dig att ställa upp mål för utvecklingen av dina kunskaper i finska/svenska.

 1. Vill du lära dig mer finska/svenska? Varför vill du lära dig mer/varför vill du inte lära dig mer?
 2. Hur tycker du att det går att använda finska/svenska? Du kan välja flera alternativ.
  1. Jag förstår inte och talar inte alls finska/svenska.
  2. Jag lyssnar och förstår lite i bekanta och återkommande situationer, jag talar och skriver inte finska/svenska själv.
  3. Jag tror att jag förstår finska/svenska i bekanta och återkommande situationer, jag talar och skriver endast lite.
  4. Jag förstår finska/svenska i mycket varierande situationer och kan kort berätta om saker och händelser.
  5. Jag lyssnar och läser regelbundet och smidigt på finska/svenska, men talar inte gärna finska/svenska.
  6. Jag använder finska/svenska dagligen i socialt umgänge och i situationer där jag uträttar ärenden (muntligt och skriftligt).
  7. Jag använder flytande finska/svenska i studierna, med de skriftliga uppgifterna är ofta utmanande.
  8.  Jag studerar/arbetar på finska/svenska. De skriftliga uppgifterna går också bra.
 3. Har du deltagit i ett officiellt språktest i finska/svenska (t.ex. allmänna språkexamina YKI)?
  1. Nej.
  2. Ja (på vilken nivå och när?)
 4. Hurdana kunskaper i finska/svenska siktar du på i framtiden? I vilka situationer skulle du vilja kunna agera på finska? Ange vilket av följande som bäst beskriver ditt mål/din framtid.
  1. Jag arbetar och/eller utför praktiken på finska/svenska.
  2. Jag använder aktivt finska/svenska i vardagliga situationer, i hobbyer och med familj och vänner, men jag arbetar till exempel på engelska.
  3. Jag förstår finska/svenska i vardagliga situationer, men använder inte aktivt finska/svenska i hobbyer, i enkla situationer och när jag kommunicera med vänner.
  4. Jag tror inte att jag behöver kunskaper i finska/svenska i framtiden
 5. Vad är ditt eget konkreta mål i följande?
  1. Jag avlägger en kurs i finska/svenska.
  2. Jag börjar använda finska/svenska i olika ärendesituationer.
  3. Jag skriver e-postmeddelanden/annat meddelande på finska/svenska.
  4. Jag utbyter nyheter med mina kompisar på finska/svenska.
  5. Jag ser på finländska tv-serier/filmer / lyssnar på finskspråkig/svenskspråkig podcast / musik / ljudbok. Jag utnyttjar textning om den är tillgänglig.
  6. Jag läser nyhetsrubriker på finska/svenska.
  7. Jag följer nyheter på finska varje vecka.
  8. Något annat, vad? Definiera själv:

Bakgrundsfrågor

Målet med bakgrundsfrågorna för Språk-ISP är att få dig att fundera på din egen stil och ditt sätt att lära dig språket samt att öka din medvetenhet om vilka delområden språkkunskaperna består av och var man kan lära sig språket.

 1. Vilka språk använder du i din vardag?
 2. Med vem och i vilka situationer använder du dessa språk?
 3. Hurdana språkstudier tycker du är trevliga och meningsfulla? Du kan välja flera alternativ. 
  1. Jag lär mig språket bäst på en kurs under ledning av en språklärare.
  2. Självständiga studier, t.ex. med hjälp av webbmaterial (såsom Yles Språkskola) och självstudiematerial passar mig bäst.
  3. Jag studerar språket självständigt med hjälp av en lärobok och en ordbok.
  4. Jag lär mig och övar på språket genom att lyssna. Jag lyssnar t.ex. på musik, poddar, diskussioner.
  5. Jag lär mig och övar på språket genom att titta på tv-serier, filmer, Youtube-videor m.m.
  6. Jag lär mig och övar på språket genom att läsa bl.a. nyheter på lätt språk eller nyhetsrubriker, tidningar, texter inom det egna området, bloggar.
  7. Jag lär mig och övar på språket genom att läsa och skriva i informella situationer, t.ex. WhatsApp-meddelanden, i sociala medier.
  8. Jag gillar språkspel och språkappar, t.ex. Wordle, Duolingo.
  9. Jag tycker om att lära mig språket i sociala situationer, t.ex. i kassan i butiken/kaféet, genom att diskutera med kompisar eller lärare, på studiebyrån, i arbetssituationer.
  10. Jag gillar att pröva och använda mina befintliga språkkunskaper i alla situationer.

Framtidsdröm fritt

 1. Efter examen ska jag bo och arbeta...
 2. Om mina planer förändras ska jag...
 3. Om jag kunde finska/svenska smidigt skulle jag...
 4. Om fem år ser jag mig själv...