Språkgranskning av doktorsavhandlingar

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Det är viktigt att säkerställa att examensarbeten inte till följd av en bristfällig språkdräkt blir utan den uppmärksamhet de förtjänar i vetenskapssamhället. Disputanden ska se till att språket i doktorsavhandlingen når upp till den nivå som krävs av vetenskapliga publikationer. Du kan låta ditt doktorsavhandlingsmanuskript språkgranskas, om du har skrivit det på något annat språk än ditt modersmål och i synnerhet om din handledare bedömer att språkgranskning behövs. Vid fakulteter där vetenskapsområdena producerar en stor mängd långa, textdominerade monografier är det i allmänhet också brukligt att fakulteten bidrar ekonomiskt till språkgranskningen. Om du tänker låta språkgranska din doktorsavhandling bör du i god tid före den planerade granskningen bekanta dig med din fakultets anvisningar om språkgranskning. Fakulteternas preciserande anvisningar hittar du längre ner på denna sida.

Språket i doktorsavhandlingsmanuskript granskas oftast först efter förhandsgranskningen och innan doktorsavhandlingen trycks, men språket kan också granskas före förhandsgranskningen.

Språkcentrum vid Helsingfors universitet erbjuder språkgranskningstjänster. Om du vill kan du också anlita externa språkgranskare. Observera dock att språkgranskningsbidraget från din fakultet inte nödvändigtvis ersätter granskning som du låtit externa granskare utföra.

Humanistiska fakulteten

Fakulteten stöder språkrevisioner som gjorts av Universitetets Språktjänster för avhandlingar som har inte skrivits på doktorandens modersmål. Stöd betalas för ungefär 250 sidor som är universitetets rekommenderade längd för en monografi (= högst 550 000 tecken utan mellanslag). OBS. Vid Språktjänster räknas antal tecken per sida så att 550 000 tecken ansvarar 352,5 sidor. Kostnader för ytterligare sidor är på studentens ansvar. Mera information om språkgranskning för doktorsavhandlingar vid Universitetets Språktjänster finns här. Fakultetens ansvarsområde (tulosyksikkökoodi / profit centre code) som behövs till den elektroniska beställningsblanketten är H400. Berätta också på den elektroniska beställningsblanketten att humanistiska fakulteten betalas språkrevisionen för högst 550 000 tecken (utan mellanslag) och inkludera fakultetens WBS-kod: 7400100.

Språktjänsters allmänna anvisning om tidtabellen för språkgranskningen: Språkgranskningen av doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar ska helst göras efter att förhandsgranskarna har lämnat in sina utlåtanden. Om tidtabellen är snäv, kan språkgranskningen göras medan texten är hos förhandsgranskarna eller före förhandsgranskarnas utlåtande. Eventuella ändringar granskas i så fall separat.

Sammandragets språkgranskning

Fakulteten rekommenderar att sammandrag på engelska språkgranskas. Det är i disputandens intresse att doktorsavhandlingen inte går miste om den uppmärksamhet den förtjänar på grund av språket. Sammandraget på engelska kan språkgranskas på universitetes srpåktjänster avgiftsfritt. Fakultetens ansvarsområde (tulosyksikkökoodi / profit centre code) som behövs till den elektroniska beställningsblanketten är H400 och wbs-koden som också behövs är 7400001.

Pedagogiska fakulteten

Uppdateras inom kort!

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettavat voivat lähettää väitöskirjansa tiedekunnan kääntäjälle Marina Kurténille kielentarkistusta varten. Hän voi tarkistaa johdanto- ja loppupäätelmäkappaleet artikkeliväitöskirjoista sekä monografiat kokonaan.

Sovi kielentarkastuksesta ottamalla Marinaan yhteyttä (kurten@cs.helsinki.fi) ja kerro viestissäsi:

  • kuinka monta sivua haluat tarkastettavan, ja
  • milloin tarkastuksen täytyisi olla valmis.

Juridiska fakulteten

Uppdateras inom kort!

Teologiska fakulteten

Fakulteten stöder språkrevisioner som gjorts av Universitetets Språktjänster för avhandlingar som har inte skrivits på doktorandens modersmål. Stöd betalas för högst 550 000 tecken utan mellanslag (universitetets rekommenderade längd för en monografi är ungefär 250 sidor). OBS. Vid Språktjänster räknas antal tecken per sida så att 550 000 tecken ansvarar 352,5 sidor. Kostnader för ytterligare sidor är på studentens ansvar. Mera information om språkgranskning för doktorsavhandlingar vid Universitetets Språktjänster finns här. Fakultetens ansvarsområde (tulosyksikkökoodi / profit centre code) som behövs till den elektroniska beställningsblanketten är H1004. Obs! Om din avhandling uppfyller kriterierna för språkrevisionsstöd, berätta på den elektroniska beställningsblanketten att teologiska fakulteten betalas språkrevisionen för högst 550 000 tecken och inkludera fakultetens WBS-kod: 71004101.

Språktjänsters allmänna anvisning om tidtabellen för språkgranskningen: Språkgranskningen av doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar ska helst göras efter att förhandsgranskarna har lämnat in sina utlåtanden. Om tidtabellen är snäv, kan språkgranskningen göras medan texten är hos förhandsgranskarna eller före förhandsgranskarnas utlåtande. Eventuella ändringar granskas i så fall separat.

Sammandragets språkgranskning

Fakulteten rekommenderar att sammandrag på engelska språkgranskas. Det är i disputandens intresse att doktorsavhandlingen inte går miste om den uppmärksamhet den förtjänar på grund av språket. Sammandraget på engelska kan språkgranskas på universitetes språktjänster avgiftsfritt. Fakultetens ansvarsområde (tulosyksikkökoodi / profit centre code) som behövs till den elektroniska beställningsblanketten är H1004 och wbs-koden som också behövs är 71004101.

Statsvetenskapliga fakulteten

Fakulteten beviljar understöd för språkgranskning av avhandlingar för högst 4800 € (ca 250 sidor) per en doktorand. Understödet beviljas enligt följande:

  • doktoranden är närvarande studerande vid statsvetenskapliga fakulteten
  • doktoranden erhåller inte annat understöd för språkgranskning
  • stödet kan användas, om handledaren ger sitt medgivande, för språkgranskning av monografi, sammandrag av artikelavhandling och/eller språkgransking av framtida publikationer, men inte för övriga artiklar
  • doktoranden rekommenderas att göra en språkgranskning av sammandraget eller monografin efter förhandsgranskningen
  • villkor för att understöd kan beviljas är att relevanta dokument inlämnas till fakultetens ekonomiförvaltning

Om språkgranskningen är utförd av universitetets Språktjänster, kan debiteringen ske direkt till fakulteten. Refenrensinformation: H700 / WBS 7700100 / doktorandens namn / ansvarspersonens (eller handledares) namn och medgivande.

Ifall språkgranskningen utförs av en utomstående serviceleverantör, kontakta controller (valt-controller@helsinki.fi) för mera information. Informera fakultetens doktorand services (valt-postgrad@helsinki.fi) on handledares medgivande.

Muut tiedekunnat

Muut tiedekunnat eivät maksa väitöskirjan kielentarkastuksen kustannuksia.