Statsvetenskapliga fakulteten - instruktioner för dem som börjat studera före 1.8.2017

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Obs! Den här sidans innehåll gäller endast studenter som påbörjat sina studier innan 1.8.2017.

Det var i regel möjligt att utexamineras enligt de gamla examensfordringarna fram till övergångsperiodens slut, dvs. till och med den 18.12.2020. Om du inte avlägger examen innan övergångsperioden tar slut flyttas du automatiskt till ett nytt utbildningsprogram.

På denna sida hittar du information om statsvetenskapliga fakultetens riktlinjer för de gamla och de nya examensfordringarna.  och annat aktuellt för fakultetens utbildningar. Gemensamma instruktioner om studierna giltighetstid i de nya utbilgningsprogam finns på sidan Instruktioner för dem som övergått till de nya utbildningsprogrammen.

OBS! Studerar  du vid och linjen för förvaltnings- och organisationsforskning vid ämnet allmän statslära (HOT) (kandidat- eller magisterstudier) eller Statistik (magisterstudier)? Utbildningslinjen lades ner i och med den senaste universitetsreformen från och med 1.8.2017, och därmed har studeranden vid linjen i fråga en längre övergångsperiod fram till 31.7.2023. Kandidat- och magisterstuderanden inom linjen för förvaltnings- och organisationsforskning vid ämnet allmän statslära (HOT) eller magisterstuderanden i Statistik har tid att avklara sina kandidat- och magisterstudier fram till 31.7.2023 enligt examensfodringarna för 2016–2017. Därefter förflyttas studerandena till något lämpligt ämne inom statsvetenskapliga fakultetens utbildningsprogram. Läsa mer Instruktioner för studerande i Statistik och vid linjen för förvaltnings- och organisationsfosrkning vid ämnet allmän statslära.

Gamla huvudämnen och motsvarighetstabeller till de nya utbildningsprogrammen

Vänligen observera att all undervisning arrangeras enligt de nya utbildningsprogrammen sedan 1.8.2017. Ta de gamla examensstrukturerna och motsvarighetstabellerna till hjälp via länkarna nedan. Först listas de finska huvudämnesstudierna upp, därefter hittar du motsvarighetstabellerna för det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper samt de internationella magisterprogrammen.

U-landsforskning

 • Motsvarighetstabell (kandidat.)
 • Motsvarighetstabell (magister)
 • Gamla examensstrukturer

Praktisk filosofi

 • Motsvarighetstabell (kandidat)
 • Motsvarighetstabell (magister)
 • Gamla examensstrukturer

Politisk historia

Social- och kulturantropologi

 • Motsvarighetstabell (kandidat)
 • Motsvarighetstabell (magister)
 • Gamla examensstrukturer

Socialpsykologi

 • Motsvarighetstabell (kandidat)
 • Motsvarighetstabell (magister)
 • Gamla examensstrukturer

Socialt arbete

 • Motsvarighetstabell (kandidat)
 • Motsvarighetstabell (magister)
 • Gamla examensstrukturer

Sociologi

 • Motsvarighetstabell (kandidat)
 • Motsvarighetstabell (magister)
 • Gamla examensstrukturer

Ekonomisk och social historia 

 • Motsvarighetstabell (kandidat)
 • Motsvarighetstabell (magister)
 • Gamla examensstrukturer

Ekonomi

 • Motsvarighetstabell (kandidat)
 • Motsvarighetstabell (magister)
 • Gamla examensstrukturer

Statistik

 • Motsvarighetstabell (kandidat och magister)
 • Gamla examensstrukturer

Medier och kommunikation

 • Motsvarighetstabell (kandidat)
 • Motsvarighetstabell (magister)
 • Gamla examensstrukturer

Samhällspolitik

 • Motsvarighetstabell (kandidat)
 • Motsvarighetstabell (magister)
 • Gamla examensstrukturer

Allmän statslära

 • Motsvarighetstabell (kandidat)
 • Motsvarighetstabell (magister)
 • Gamla examensstrukturer

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Motsvarighetstabeller:

International Master's Programmes

Master´s Programme in Media and Global Communication (MGC)
Equivalence table
Structure of degree

Master´s Programme in Democracy and Global Transformations (DGT)
Equivalence table
Structure of degree

Master´s Programme in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration (ERI)
Equivalence table
Structure of degree

Research Master´s Programme in Social Sciences (REMS)
Equivalence table
Structure of degree

Master's Programme in European Studies (MES)
Graduation instructions (MES)
Equivalence table
Structure of degree 

Här hittar du instruktioner för att anmäla sig till kurser och tenter

Språkcentrums språk- och undervisningsutbud

Övergång till de nya utbildningsprogrammen

Övergångsperioden har tagit slut 18.12.2020 och alla studerande med en ofullständig examen automatiskt över till de nya utbildningsprogrammen för att slutföra sin examen.

På sidan Automatisk överföring till de nya utbildningsprogrammen kan du kontrollera vilket utbildningsprogram och vilken studieinriktning du flyttas till.

Efter automatiska överföringen har du kanske möjlighet att genom en separat ansökan flytta dig till magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV),  forsknings studieinriktningen i magisterprogrammet i ekonomi eller studieinriktningen demografi i magisterprogrammet i sociala vetenskaper. Kontrollera vid behov från Instruktioner för studerande är det möjligt för dig. Du kan flytta dig till ett annat program och/eller annan studieinriktning med denna blankett.

   När studierna föråldras

   De nya utbildningsprogrammen medförde ändringar i principerna för studiernas giltighetstid.

   Läsa mer: https://studies.helsinki.fi/instruktioner/artikel/nar-studierna-foraldr…

   Utexaminering (HOT-linjen eller Statistik)

   Kandidat- och magisterstuderanden inom linjen för förvaltnings- och organisationsforskning vid ämnet allmän statslära (HOT) eller magisterstuderanden i Statistik har tid att avklara sina kandidat- och magisterstudier fram till 31.7.2023 enligt examensfodringarna för 2016–2017. Därefter förflyttas studerandena till något lämpligt ämne inom statsvetenskapliga fakultetens utbildningsprogram. Läsa mer Instruktioner för studerande i Statistik och vid linjen för förvaltnings- och organisationsfosrkning vid ämnet allmän statslära.