Stöd för färdigställande av doktorsavhandlingen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Det är möjligt att ansöka om stöd för färdigställande av doktorsavhandlingen från din forskarskola. Forskarskolor beviljar 6 månader långa anställningsperioder.

Anställnings- och ansökningsinstruktionens varaktiga varaktighet varierar från forskarskola till forskarskola. Kontrollera ansökningsanvisningarna i god tid innan ansökningstiden börjar och följ dem.