Stöd för färdigställande av doktorsavhandlingen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Det är möjligt att ansöka om medel från Helsingfors universitets forskarskola för att slutföra avhandlingen. Forskarskolan beviljar korta, 6 månader långa anställningsförhållanden för detta ändamål.

Den möjliga varaktigheten och tillämpningen av anställningsförhållanden för doktorander varierar beroende på forskarskola. Kontrollera applikationsanvisningarna väl innan du applicerar och följ dem.