Studerandens skyldigheter under studierna

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Delta i undervisningen

Som studerande ska du delta aktivt i studieavsnittens undervisning. Av informationen om studieavsnittet (se t.ex. Kurssidan) framgår om det är obligatoriskt att delta i undervisningen och i hur stor andel av undervisningen du ska delta i. Obligatoriskt deltagande kan gälla ett studieavsnitt eller en del av ett studieavsnitt.

Om du inte kan delta i all undervisning kan läraren låta dig göra ersättande uppgifter enligt överenskommelse.

Lämna in dina kursuppgifter i tid

Läraren ska meddela hur och när kursuppgifterna ska lämnas in. Om du inte lämnar in en uppgift inom utsatt tid, har läraren ingen skyldighet att ta emot den senare. Läraren kan då underkänna din prestation och kräva att du deltar i undervisningen på nytt.

Slutför studieavsnittet inom utsatt tid

I anvisningen När studierna föråldras finns information om studieavsnittens tidsfrister.

Var ärlig

I studierna är fusk och plagiering av alla slag förbjudet, och universitetet ingriper vid alla misstankar om fusk eller plagiat. Helsingfors universitet använder sig också av ett plagiatkontrollprogram. Läs mer i anvisningen Fusk och plagiat.