Studieavsnitt för praktikstöd

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan ansöka om universitetets praktikstöd för praktik som ingår i din examen. Här ser du en lista på de praktikavsnitt som du kan ansöka om universitetets praktikstöd för. Listan uppdateras regelbundet, men om du upptäcker brister i den eller är osäker på om praktikavsnittet hör till de avsnitt du kan få praktikstöd för, kontakta Karriärservicen på adressen traineeships@helsinki.fi.

Allmänna anvisningar gällande praktik hittar du från Praktik-sidan.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper

Kurs: Kandidaatin harjoittelu
Kurskod: ME-006
Studiepoäng: 5
Koordinator: Det egna specialområdets handledare (Juha Rikala)

Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi

Kurs: Harjoittelu- ja työelämäjakso
Kurskod: YET-019
Studiepoäng: 5
Koordinator: Timo Sipiläinen, Jari Salo

Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumption

Kurs:Työelämäharjoittelu
Kurskod: EKM-114
Studiepoäng: 5
Koordinator: Toni Ruuska

Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper

Kursi: Practical Training in Food Sciences
Kurskod: FOOD-115
Studiepoäng: 2-4
Koordinator: Velimatti Ollilainen (livsmedelskemi) / Hanna Koivula (livsmedelsteknologi) / Pekka Varmanen (mjölkvetenskap och -teknologi) / Noora Mäkelä-Salmi (spannmålsvetenskap och -teknologi) / Per Ertbjerg (köttvetenskap och -teknologi)

Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende

Kurs: Practical Training
Kurskod: HNFB-251
Studiepoäng: 5
Koordinator: Liisa Korkala

Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi

Kurs: Career orientation/ Internship
Kurskod: AGERE-027
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Marko Lindroos/ Leena Rantamäki-Lahtinen

Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper

Kurs: Practical training
Kurskod: AGRI-018
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Laura Alakukku (Agrotechnology)/ Iryna Herzon (Plant Production/aeko)/ Teemu Teeri (Plant Production/jal)/ Priit Tammeorg (Plant Production/kvil)/ Paula Elomaa (Plant Production/ptarh)/Minna Pirhonen (Plant Production/kpat)/ Tuomo Kokkonen (Animal Science/kerav)/ Jarmo Juga (Animal Science/kejal)/ Asko Simojoki (Environmental Soil)

Magisterprogrammet i skogsvetenskaper

Kurs: Career portfolio and internship
Kurskod: FOR-002
Studiepoäng: 5
Koordinator: Det egna specialområdets handledare (Juha Rikala)

Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobibioteknik

Kurs: Practical training
Kurskod: MMB-108
Studiepoäng: 5
Koordinator: Taina Lundell / Per Saris

Veterinärmedicinska fakulteten

Kandidatprogrammet i veterinärmedicin

Kurs: Valinnainen harjoittelu
Kurskod: ELK-405
Studiepoäng: 2
Koordinator: Elina Säde

Kurs: Valinnainen harjoittelu ulkomailla
Kurskod: ELK-406
Studiepoäng: 1-6
Koordinator: Elina Säde

Licentiatprogrammen i veterinärmedicin

Kurs: Valinnainen harjoittelu
Kurskod: ELL-452
Studiepoäng: 2
Koordinator: Elina Säde

Kurs: Valinnainen harjoittelu ulkomailla
Kurskod: ELL-453
Studiepoäng: 1-6
Koordinator: Elina Säde

Farmaceutiska fakulteten

Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen 

Kurs: Farmasian valinnainen harjoittelu
Kurskod: PROV-215
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Annika Kiiski / Mia Siven

Utbildningsprogrammet för provisorexamen 

Kurs: Proviisorin koulutusohjelma
Kurskod:PROV-215
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Annika Kiiski / Mia Siven

Humanistiska fakulteten

Filosofian kandiohjelma, käytännöllinen filosofia ja teoreettinen filosofia

Kurs: Työelämäjakso (harjoittelu tai työelämäprojekti)
Kurskod: FILK-216
Studiepoäng: 5
Koordinator: Markus Lammenranta

Kandidatprogrammet i filosofi

Kurs: Arbetslivsperiod (praktik)
Kurskod: FILK-S208
Studiepoäng: 5
Koordinator: Thomas Wallgren

Kandidatprogrammet i historia

Kurs: Arbetslivsstudier
Kurskod: HISK-252
Studiepoäng: 5
Koordinator: Risto Marjomaa / Henrika Tandefelt

Kielten kandiohjelma

Kurs: Työharjoittelu 
Kurskod: KIK-412
Studiepoäng: 5
Koordinator: Juha Eskelinen
Huom! Jos jokin seuraavista opintojaksoista (tai siirtyjillä vanhojen tutkintorakenteiden työelämäopinnot) on suoritettu, opiskelija ei voi enää saada harjoittelutukea kandivaiheessa: KIK-412 Työharjoittelu/ KIK-413 Työelämäprojekti/ KIK-414 Työelämätaidot.

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

Kurs: Työelämään orientoivat opinnot
Kurskod: KOK-407S
Studiepoäng: 5
Koordinator: Johanna Komppa (Suomen kieli) / Irene Wichmann (Suomen kieli ja kulttuuri) / Anna Hollsten (Kotimainen kirjallisuus) / Rigina Ajanki (Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit) / Maria Green-Vänttinen (Nordiska språk & Pohjoismaiset kielet) / Kristina Malmio (Nordisk litteratur)

Kurs: Arbetslivsorientering
Kurskod: KOK-407N
Studiepoäng: 5
Koordinator:Kristina Malmio (nordisk litteratur) / Maria Green-Vänttinen (nordiska språk & pohjoismaiset kielet)

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma

Kurs: Työharjoittelu (Aasian tutkimus)
Kurskod: KUKA-AA224
Studiepoäng: 5
Koordinator: Tiina Airaksinen

Kurs: Työelämäkurssi (Lähi-idän ja islamin tutkimus)
Kurskod: KUKA-LIS224
Studoeipoäng: 5
Koordinator: Riikka Tuori

Kurs: Työharjoittelu (Alue- ja kulttuurintutkimus)
Kurskod: KUKA-AL227
Studiepoäng: 5
Koordinator: Ari Helo

Kurs: Työharjoittelu (Arkeologia)
Kurskod: KUKA-AR223
Studiepoäng: 5
Koordinator: Antti Lahelma

Kurs: Työharjoittelu (Folkloristiikka)
Kurskod: KUKA-FO225
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kirsti Salmi-Niklande

Kurs: Työharjoittelu (Kansatiede)
Kurskod: KUKA-KA225
Studiepoäng: 5
Koordinator: Jenni Rinne

Kurs: Työharjoittelu (Taidehistoria)
Kurskod: KUKA-TA225
Studiepoäng: 5
Koordinator:Leena-Maija Rossi

Kurs: Työharjoittelu (Uskontotiede)
Kurskod: KUKA-US215
Studiepoäng: 5
Koordinator: Heikki Pesonen

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma

Kurs: Työelämäopinnot (Elokuva- ja televisiotutkimus)
Kurskod: TTK-EL270
Studiepoäng: 5
Koordinator: Henry Bacon

Kurs: Työelämäopinnot (Estetiikka)
Kurskod: TTK-ES270
Studiepoäng: 5
Koordinator: Oiva Kuisma

Kurs: Työelämäopinnot (Teatteritiede)
Kurskod: TTK-TE270
Studiepoäng: 5
Koordinator: Johanna Laakkonen

Kurs: Musiikintutkijan työkenttä (Musiikkitiede)
Kurskod: TTK-MU270
Studiepoäng: 5
Koordinator: Juha Torvinen

Kurs: Työelämäopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
Kurskod: TTK-YL270
Studiepoäng: 5
Koordinator: Klaus Brax

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: ALKU-322
Studiepoäng: 5
Koordinator: Tiina Airaksinen (Asienstudier)/ Anu Korhonen (Europeiska kulturstudier)/ Florencia Quesada (Latinamerikastudier)/ Hannu Juusola (Mellanösternstudier, islamstudier och judaistik)/ Mikko Saikku (Nordamerikastudier)

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: ALKU-323
Studiepoäng: 10
Koordinator: Tiina Airaksinen (Asienstudier)/ Anu Korhonen (Europeiska kulturstudier)/ Florencia Quesada (Latinamerikastudier)/ Hannu Juusola (Mellanösternstudier, islamstudier och judaistik)/ Mikko Saikku (Nordamerikastudier)

Master's Programme in English Studies

Kurs: Working Life Practice
Kurskod: ENG-E321
Studiepoäng: 5
Koordinator: Carla Suhr

Magisterprogrammet i historia

Kurs: Arbetspraktik
Kurskod: HISM-331
Studiepoäng: 5
Koordinator: Björn Forsén / Kari Saastamoinen

Master's Programme in Intercultural Encounters - ICE

Kurs: Traineeship / Project work
Kurskod: ICE-3061 / ICE-3062
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Aura Nortomaa (hösttermin 2021: Jana Turk)

Kielten maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Harjoittelu tai työelämä-kurssi (Aasian kielet)
Koodi: KIM-AA307
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Pääkielen yliopistonlehtori/ yliopisto-opettaja tai alan professori

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Italia)
Koodi: KIM-IT316
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Enrico Garavelli

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri)
Koodi: KIM-DE305
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Jouni Rostila

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (venäjän kieli ja kirjallisuus)
Koodi: KIM-RU306
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Ekaterina Protassova

Opintojakson nimi: Työelämäjakso (Slavistiikka ja baltologia)
Koodi: KIM-SB304
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Max Wahlström

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Espanja)
Koodi: KIM-ES306
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Elina Liikanen

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Portugali)
Koodi: KIM-PO310
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Pekka Posio

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Afrikan ja Lähi-idän kielet)
Koodi: KIM-AL314
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Lotta Aunio

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Antiikin kreikka)
Koodi: KIM-AE310
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja:Mika Kajava

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Latina)
Koodi: KIM-LA310
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Anneli Luhtala

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Muinaisen Lähi-idän kielet)
Koodi: KIM-LI317
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Saana Svärd

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Ranska)
Koodi: KIM-FR305
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Mervi Helkkula

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: KIR-327
Studiepoäng: 5
Koordinator: Anna Hollsten (kotimainen kirjallisuus), Hanna Mäkelä (yleinen kirjallisuustiede), Kristina Malmio (pohjoismainen kirjallisuus), Howard Sklar (englanninkielinen kirjallisuus), Tomi Huttunen (venäläinen kirjallisuus), Mervi Helkkula (ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri) ja Christian Rink (saksankielisten maiden kulttuuri ja kirjallisuus)

MP i Kultur och kommunikation

Kurs: Arbetspraktik I
Kurskod: MKK-342
Studiepoäng: 5
Koordinator: Derek Fewster

Kurs: Arbetspraktik II
Kurskod: MKK-343
Studiepoäng: 5
Koordinator: Derek Fewster

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: KUMA-302
Studiepoäng: 5
Koordinator: Opintosuunnan vastuuhenkilö

Kurs: Arkistopraktikum (Folkloristiikka)
Kurskod: KUMA-FO304
Studiepoäng: 5
Koordinator: Lotte Tarkka

Kurs: Työelämäopinnot (Kansatiede)
Kurskod: KUMA-KA304
Studiepoäng: 5
Koordinator: Pia Olsson

Kurs: Työelämäopinnot, työharjoittelu tai projektikurssi (Taidehistoria)
Kurskod: KUMA-TA304
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kirsi Saarikangas

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: TRA-Y317
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kieliparista vastaava opettaja (ks. https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/henkilokohtainen-opintosuu…)

Master's Programme in Linguistic Diversity and Digital Humanities (LingDig)

Kurs: General Linguistics research project (Yleinen kielitiede)
Kurskod: LDA-L303
Studiepoäng: 5
Koordinator: Matti Miestamo

Kurs: Work Practice (Yleinen kielitiede)
Kurskod: LDA-L305
Studiepoäng: 5
Koordinator: Matti Miestamo

Kurs: Work Practice (Kognitiotiede)
Kurskod: LDA-C322
Studiepoäng: 5
Koordinator: Anna-Mari Rusanen

Kurs: Work Practice (Digitaaliset ihmistieteet)
Kurskod: LDA-H322
Studiepoäng: 5
Koordinator: Mikko Tolonen

Kurs: Work Practice (Kieliteknologia)
Kurskod: LDA-T315
Studiepoäng: 5
Koordinator: Jörg Tiedemann

Kurs: Research project (Kieliteknologia)
Kurskod: LDA-T310
Studiepoäng: 5
Koordinator: Jörg Tiedemann

Kurs: Work practice (Fonetiikka)
Kurskod: LDA-P318
Studiepoäng: 5
Koordinator: Martti Vainio

Kurs: Research project (Fonetiikka)
Kurskod:  LDA-P316
Studiepoäng: 5
Koordinator: Juraj Simko

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

Kurs: Työelämäorientaatio
Kurskod: NOR-311
Studiepoäng: 5
Koordinator: Maria Green-Vänttinen

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

Kurs: Harjoittelujakso
Kurskod: SPT-3711
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kuura Irni     

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma

Kurs: Harjoittelu
Kurskod: SUKU-404
Studiepoäng: 5
Koordinator: Rigina Ajanki (suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, Unkarin kieli ja kulttuuri, Viron kieli ja kulttuuri)/ Johanna Komppa (suomen kieli)/ Tanja Asikainen-Kunnari (Suomen kieli ja kulttuuri)

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma

Kurs: Kansainvälistymis- ja työelämäjakso
Kurskod: TTM-450
Studiepoäng: 5
Koordinator: Hanna Korsberg   

Kurs: Työelämäopinnot (teatteritiede)
Kurskod: TTM-TE320
Studiepoäng: 5
Koordinator: Hanna Korsberg   

Master's Programme in Russian Studies

Kurs: Project course II
Kurskod: RUS-3120
Studiepoäng: 10
Koordinator: Sari Autio-Sarasmo

Kurs: Project course II
Kurskod: RUS-3121
Studiepoäng: 5
Koordinator: Sari Autio-Sarasmo

Pedagogiska fakulteten

Kandidatprogrammet i pedagogik

Kurs: Kotitaloudellisen asiantuntijuuden kehittäminen (Kotitalousopettaja)
Kurskod: EDUK541
Studiepoäng: 5
Koordinator: Pirjo Korvela

Magisterprogrammet i pedagogik

Kurs: Harjoittelu (Yleinen ja aikuiskasvatustiede)
Kurskod: EDUM329
Studiepoäng: 10
Koordinator: Johanna Puustinen

Kurs: Praktik (Allmän- och vuxenpedagogik)
Kurskod: EDUM921
Studiepoäng:10
Koordinator: Harriet Zilliacus

Kurs: Asiantuntija-ammattiin ohjaava harjoittelu (Erityispedagogiikka)
Kurskod: EDUM251
Studiepoäng: 10
Koordinator: Eira Suhonen

Kurs:Valinnainen harjoittelu (Erityispedagogiikka; harjoittelutukea voi hakea tähän opintojaksoon vain, jos harjoittelun tekee asiantuntijaorganisaatiossa, ei koulussa.)
Kurskod: EDUM241
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Eira Suhonen

Kurs: Kotitaloudellisen asiantuntijuuden syventäminen (Kotitalousopettaja)
Kurskod: EDUM539
Studiepoäng: 5
Koordinator: Pirjo Korvela

Kurs: Harjoittelu II (hallinnon ja tutkimuksen painotus): Hallinnon ja kehittämistyön harjoittelu (Varhaiskasvatus)
Kurskod: EDUM733
Studiepoäng: 10
Koordinator: Elina Fonsen

Master's Programme in Changing Education

Kurs: Traineeship
Kurskod: EDUMCE33
Studiepoäng: 10
Koordinator: allmän, praktiskt info: Anne Rönkä, siltavuori-student@helsinki.fi 

Bio- och miljövetenskapliga

Kandidatprogrammet i biologi

Kurs: Työelämäjakso
Kurskod: BIO-005
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Riitta Savolainen

Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper

Kurs: Työelämäjakso 1
Kurskod: MOLE-002A
Studiepoäng: 5
Koordinator: Suvi Taira

Kurs: Työelämäjakso 2
Kurskod: MOLE-002B
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Suvi Taira

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper

Kurs: Arbetslivsperiod
Kurskod: ENV-003
Studiepoäng: 5-10
Koordinator:  Jyrki Lappalainen

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma

Kurs: Työelämäharjoittelu ekologiassa ja evoluutiobiologiassa
Kurskod: EEB-009
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Riitta Savolainen

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma

Kurs: Työelämäjakso 1
Kurskod: GMB-003A
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kari Keinänen och andra ansvariga professor

Kurs: Työelämäjakso 2
Kurskod: GMB-003B
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kari Keinänen och andra ansvariga professor

Kasvitieteen maisteriohjelma

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: IPS-009
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Johannes Enroth

Neurotieteen maisteriohjelma

Kurs: Harjoittelujakso 1
Kurskod: NEU-404
Studiepoäng: 5
Koordinator: Mikael Segerstråle/ Katri Wegelius

Kurs: Harjoittelujakso 2
Kurskod: NEU-405
Studiepoäng: 5
Koordinator: Mikael Segerstråle/ Katri Wegelius

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

Kurs: Työharjoittelu/ Arbetspraktik/ Internship period
Kurskod: ECGS-153
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Anna-Lea Rantalainen

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Bachelor’s Programme in Science

Kurs: Work-life practice
Kurskod: BS4003
Studiepoäng: 0-5
Koordinator: David Whipp

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma

Kurs: Harjoittelu (LuK-tutkinto)
Kurskod: FYS4008
Studiepoäng:5
Koordinator: Taina Ruuskanen

Kemian kandiohjelma

Kurs: Työharjoittelu (valinnainen)
Kurskod: KEK407
Studiepoäng: 1-5
Koordinator: Timo Repo

Kurs: Tutkimusharjoittelu
Kurskod: KEK211
Studiepoäng: 9
Koordinator: Timo Repo

Maantieteen kandiohjelma

Kurs: Työharjoittelu (LuK)
Kurskod: MAA-405
Studiepoäng:5-10
Koordinator: Petteri Muukkonen

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Kurs: Harjoittelu Matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa
Kurskod: MAT20008
Studiepoäng: 5
Koordinator: Petri Ola

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Kurs: Työelämäportfolio
Kurskod: MFK-406
Studiepoäng: 5
Koordinator: Krista Iltanen

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Kurs: Tietotekniikka-alan ammattitehtävissä työskentely
Kurskod: TKT50005
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kjell Lemström/Tiina Rytty

Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma

Kurs: Practical training (MSc)
Kurskod: PAP401
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kenneth Österberg

Datatieteen maisteriohjelma

Kurs: Advanced work experience
Kurskod: DATA10005
Studiepoäng: 5
Koordinator: Tiina Rytty

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma

Kurs: Työharjoittelu/ Internship
Kurskod: GEOM_1005
Studiepoäng: 5
Koordinator: Mia Kotilainen

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma

Kurs: Practical Training (MSc)
Kurskod: ATM401
Studiepoäng: 5
Koordinator: Taina Ruuskanen

Kurs: Project course in atmospheric sciences
Kurskod: ATM303
Studiepoäng: 3-5
Koordinator: Taina Ruuskanen

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: KEM413
Studiepoäng: 1-5
Koordinator: Timo Repo

Maantieteen maisteriohjelma

Kurs: Practical training
Kurskod: GEOG-405
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Petteri Muukkonen

Master ́s Programme in Life Science Informatics

Kurs: Work experience
Kurskod: LSI30004
Studiepoäng: 5
Koordinator: Matti Pirinen

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma

Kurs: Work experience
Kurskod: MAST30004
Studiepoäng: 5
Koordinator: Petri Ola

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma

Kurs: Practical Training (MSc)
Kurskod: MATR401
Studiepoäng: 5
Koordinator: Edward Haeggström

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma

Kurs: Practical Training (MSc)
Kurskod: TCM401
Studiepoäng: 5
Koordinator: Esko Keski-Vakkuri

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma

Kurs: Advanced Work Experience
Kurskod: CSM90001
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Kjell Lemström/Tiina Rytty

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma

Kurs: Practical training
Kurskod: USP-501
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Oma HOPS-ohjaaja: Pia Bäcklund (Mat-Lu)/ Laura Kolbe (Hum.tdk)/ Johan Kotze (Bio-ymp.)/ Jani Vuolteenaho (Valt.tdk)

Juridiska fakulteten

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie

Kurs: Arbetsträning, karriärutveckling och professionell nätverkskunskaper
Kuskod: ON-502
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Sakari Melander

Magisterprogrammet i rättsvetenskap

Kursi: Arbetsträning, karriärutveckling och professionell nätverkskunskaper
Kurskod: OTM-500
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Susanna Lindroos-Hovinheimo

Master's Programme in Global Governance Law

Kurs: Internship
Kurskod: GGL-601
Studiepoäng: 5
Koordinator: Päivi Leino-Sandberg

Master's Programme in International Business Law

Kursi: Internship
Kurskod: IBL-601
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Heli Korkka-Knuts

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom)

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Kurs: Arbetslivsorientering och förberedelse för sakkunniguppdrag
Kurskod: KSV-601
Studiepoäng: 10
Koordinator:

Kursansvarig, Johannes Kananen. Se närmare information om studieinriktningarnas ansvarspersoner från Sisu.

Teologiska fakulteten

Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning

(obs. Teologiska fakultetens studenter ansöker om praktikstöd från sin egen fakultet enligt separata anvisningar)

Kurs: Työelämäjakso
Kurskod: TUM-402
Studiepoäng: 10
Koordinator: Arbetslivskursen Maria Buchert & Aura Nortomaa / Timo Åvist (praktikstöd)

Statsvetenskapliga fakulteten

Master's Programme in Contemporary Societies

Kurs: Traineeship
Kurskod: COS-601
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Niina Metsä-Simola (Sociology)/ Mia Silfver-Kuhalampi (Social Psychology)/ Hisayo Katsui (Social and Public Policy)/ Franklin Obeng-Odoom (Development Studies)/ Sirpa Tenhunen (Social and Cultural Anthropology)/ Kimmo Vehkalahti (Social Data Science)

Master's Programme in European and Nordic Studies

Kurs: Traineeship
Kurskod: ENS-603
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Lotta Lounasmeri 5

Filosofian maisteriohjelma

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: FILM-602M
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Markus Lammenranta

Master's Programme in Global Politics and Communication

Kurs: Traineeship
Kurskod: GPC-601
Studiepoäng: 5-15
Koordinator:Tuomo Mörä (Media and Democracy)/ Johanna Jääsaari (Governance, Organizations and Communication, Global Political Economy)

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Kurs: Arbetspraktik
Kurskod: MSV-602
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Camilla Haavisto (& Fanny Hatunpää, utbildningsplanerare)

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: PVM-602
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Johanna Jääsaari (politiikka ja organisaatiot, maailmanpolitiikka)/ Tuomo Mörä (viestintä)

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: SOTE-504
Studiepoäng: 5
Koordinator: Riikka Lämsä / Leena Forma

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: SOSM-602
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Arho Toikka (yhteiskuntapolitiikka) / Janne Kivivuori (kriminologia) / Visa Heinonen (kulutus yhteiskunnassa) / Mia Silfver-Kuhalampi (sosiaalipsykologia) / Hannu Lahtinen (väestötiede) / Niina Metsä-Simola (sosiologia) / Tarja Juvonen (sosiaalityö)

Taloustieteen maisteriohjelma (Economics)

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: ECOM-610
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Klaus Kultti

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: YM-602
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Franklin Obeng-Odoom (globaali kehitystutkimus)/ Jukka Kortti (poliittinen historia)/ Anni Kajanus (sosiaali- ja kulttuuriantropologia)/ Hanna Kuusi (talous- ja sosiaalihistoria)