Studieavsnitt för praktikstöd

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan ansöka om universitetets praktikstöd för praktik som ingår i din examen. Här ser du en lista på de praktikavsnitt som du kan ansöka om universitetets praktikstöd för. Listan uppdateras regelbundet, men om du upptäcker brister i den eller är osäker på om praktikavsnittet hör till de avsnitt du kan få praktikstöd för, kontakta Karriärservicen på adressen traineeships@helsinki.fi.

Allmänna anvisningar gällande praktik hittar du från Praktik-sidan.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper

Kurs: Kandidaatin harjoittelu
Kurskod: ME-006
Studiepoäng: 5
Koordinator: Det egna specialområdets handledare (Juha Rikala)

Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi

Kurs: Harjoittelu- ja työelämäjakso
Kurskod: YET-019
Studiepoäng: 5
Koordinator: Timo Sipiläinen, Jari Salo

Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumption

Kurs:Työelämäharjoittelu
Kurskod: EKM-114
Studiepoäng: 5
Koordinator: Toni Ruuska

Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper

Kursi: Practical Training in Food Sciences
Kurskod: FOOD-115
Studiepoäng: 2-4
Koordinator: Velimatti Ollilainen (livsmedelskemi) / Hanna Koivula (livsmedelsteknologi) / Pekka Varmanen (mjölkvetenskap och -teknologi) / Noora Mäkelä-Salmi (spannmålsvetenskap och -teknologi) / Per Ertbjerg (köttvetenskap och -teknologi)

Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende

Kurs: Practical Training
Kurskod: HNFB-251
Studiepoäng: 5
Koordinator: Liisa Korkala

Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi

Kurs: Career orientation/ Internship
Kurskod: AGERE-027
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Marko Lindroos/ Leena Rantamäki-Lahtinen

Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper

Kurs: Practical training
Kurskod: AGRI-018
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Laura Alakukku (Agrotechnology)/ Iryna Herzon (Plant Production/aeko)/ Teemu Teeri (Plant Production/jal)/ Priit Tammeorg (Plant Production/kvil)/ Paula Elomaa (Plant Production/ptarh)/Minna Pirhonen (Plant Production/kpat)/ Tuomo Kokkonen (Animal Science/kerav)/ Jarmo Juga (Animal Science/kejal)/ Asko Simojoki (Environmental Soil)

Magisterprogrammet i skogsvetenskaper

Kurs: Career portfolio and internship
Kurskod: FOR-002
Studiepoäng: 5
Koordinator: Det egna specialområdets handledare (Juha Rikala)

Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobibioteknik

Kurs: Practical training
Kurskod: MMB-108
Studiepoäng: 5
Koordinator: Taina Lundell / Per Saris

Veterinärmedicinska fakulteten

Kandidatprogrammet i veterinärmedicin

Kurs: Valinnainen harjoittelu
Kurskod: ELK-405
Studiepoäng: 2
Koordinator: Elina Säde

Kurs: Valinnainen harjoittelu ulkomailla
Kurskod: ELK-406
Studiepoäng: 1-6
Koordinator: Elina Säde

Licentiatprogrammen i veterinärmedicin

Kurs: Valinnainen harjoittelu
Kurskod: ELL-452
Studiepoäng: 2
Koordinator: Elina Säde

Kurs: Valinnainen harjoittelu ulkomailla
Kurskod: ELL-453
Studiepoäng: 1-6
Koordinator: Elina Säde

Farmaceutiska fakulteten

Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen 

Kurs: Farmasian valinnainen harjoittelu
Kurskod: PROV-215
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Annika Kiiski / Mia Siven

Utbildningsprogrammet för provisorexamen 

Kurs: Proviisorin koulutusohjelma
Kurskod:PROV-215
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Annika Kiiski / Mia Siven

Humanistiska fakulteten

Filosofian kandiohjelma, käytännöllinen filosofia ja teoreettinen filosofia

Kurs: Työelämäjakso (harjoittelu tai työelämäprojekti)
Kurskod: FILK-216
Studiepoäng: 5
Koordinator: Mirja Hartimo

Kandidatprogrammet i filosofi

Kurs: Arbetslivsperiod (praktik)
Kurskod: FILK-S208
Studiepoäng: 5
Koordinator: Thomas Wallgren

Kandidatprogrammet i historia

Kurs: Arbetslivsstudier
Kurskod: HISK-252
Studiepoäng: 5
Koordinator: Risto Marjomaa / Henrika Tandefelt

Kandidatprogrammet i språk

Kurs: Työharjoittelu 
Kurskod: KIK-412
Studiepoäng: 5
Koordinator: Juha Eskelinen
Huom! Jos jokin seuraavista opintojaksoista (tai siirtyjillä vanhojen tutkintorakenteiden työelämäopinnot) on suoritettu, opiskelija ei voi enää saada harjoittelutukea kandivaiheessa: KIK-412 Työharjoittelu/ KIK-413 Työelämäprojekti/ KIK-414 Työelämätaidot.

Kandidatprogrammet i finugriska och nordiska språk och litteratur

Kurs: Työelämään orientoivat opinnot
Kurskod: KOK-407S
Studiepoäng: 5
Koordinator: Johanna Komppa (Suomen kieli) / Irene Wichmann (Suomen kieli ja kulttuuri) / Anna Hollsten (Kotimainen kirjallisuus) / Rigina Ajanki (Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit) / Maria Green-Vänttinen (Nordiska språk & Pohjoismaiset kielet) / Kristina Malmio (Nordisk litteratur)

Kurs: Arbetslivsorientering
Kurskod: KOK-407N
Studiepoäng: 5
Koordinator:Kristina Malmio (nordisk litteratur) / Maria Green-Vänttinen (nordiska språk & pohjoismaiset kielet)

Kandidatprogrammet i kulturforskning

Kurs: Työharjoittelu (Aasian tutkimus)
Kurskod: KUKA-AA224
Studiepoäng: 5
Koordinator: Tiina Airaksinen

Kurs: Työelämäkurssi (Lähi-idän ja islamin tutkimus)
Kurskod: KUKA-LIS224
Studoeipoäng: 5
Koordinator: Riikka Tuori

Kurs: Työharjoittelu (Alue- ja kulttuurintutkimus)
Kurskod: KUKA-AL227
Studiepoäng: 5
Koordinator: Ari Helo

Kurs: Työharjoittelu (Arkeologia)
Kurskod: KUKA-AR223
Studiepoäng: 5
Koordinator: Antti Lahelma

Kurs: Työharjoittelu (Folkloristiikka)
Kurskod: KUKA-FO225
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kirsti Salmi-Niklande

Kurs: Työharjoittelu (Kansatiede)
Kurskod: KUKA-KA225
Studiepoäng: 5
Koordinator: Jenni Rinne

Kurs: Työharjoittelu (Taidehistoria)
Kurskod: KUKA-TA225
Studiepoäng: 5
Koordinator:Leena-Maija Rossi

Kurs: Työharjoittelu (Uskontotiede)
Kurskod: KUKA-US215
Studiepoäng: 5
Koordinator: Heikki Pesonen

Kandidatprogrammet i konstforskning

Kurs: Työelämäopinnot (Elokuva- ja televisiotutkimus)
Kurskod: TTK-EL270
Studiepoäng: 5
Koordinator: Henry Bacon

Kurs: Työelämäopinnot (Estetiikka)
Kurskod: TTK-ES270
Studiepoäng: 5
Koordinator: Oiva Kuisma

Kurs: Työelämäopinnot (Teatteritiede)
Kurskod: TTK-TE270
Studiepoäng: 5
Koordinator: Johanna Laakkonen

Kurs: Musiikintutkijan työkenttä (Musiikkitiede)
Kurskod: TTK-MU270
Studiepoäng: 5
Koordinator: Juha Torvinen

Kurs: Työelämäopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
Kurskod: TTK-YL270
Studiepoäng: 5
Koordinator: Klaus Brax

Magisterprogrammet i region och kulturstudier

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: ALKU-322
Studiepoäng: 5
Koordinator: Xenia Zeiler (Asienstudier)/ Anu Korhonen (Europeiska kulturstudier)/ Florencia Quesada (Latinamerikastudier)/ Hannu Juusola (Mellanösternstudier, islamstudier och judaistik)/ Mikko Saikku (Nordamerikastudier)

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: ALKU-323
Studiepoäng: 10
Koordinator: Xenia Zeiler (Asienstudier)/ Anu Korhonen (Europeiska kulturstudier)/ Florencia Quesada (Latinamerikastudier)/ Hannu Juusola (Mellanösternstudier, islamstudier och judaistik)/ Mikko Saikku (Nordamerikastudier)

Master's Programme in English Studies

Kurs: Working Life Practice
Kurskod: ENG-E321
Studiepoäng: 5
Koordinator: Carla Suhr

Magisterprogrammet i historia

Kurs: Arbetspraktik
Kurskod: HISM-331
Studiepoäng: 5
Koordinator: Henrik Meinander / Kari Saastamoinen

Master's Programme in Intercultural Encounters - ICE

Kurs: Traineeship / Project work
Kurskod: ICE-3061 / ICE-3062
Studiepoäng: 5/10
Koordinator: Leena Itkonen

Magisterprogrammet i språk

Kurs: Harjoittelu tai työelämä-kurssi (Aasian kielet)
Kurskod: KIM-AA307
Studiepoäng: 5
Koordinator: Pääkielen yliopistonlehtori/ yliopisto-opettaja tai alan professori

Kurs: Työharjoittelu (Italia)
Kurskod: KIM-IT316
Studiepoäng: 5
Koordinator: Enrico Garavelli

Kurs: Työharjoittelu (saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri)
Kurskod: KIM-DE305
Studiepoäng: 5
Koordinator: Jouni Rostila

Kurs: Työharjoittelu (venäjän kieli ja kirjallisuus)
Kurskod: KIM-RU306
Studiepoäng: 5
Koordinator: Ekaterina Protassova

Kurs: Työelämäjakso (Slavistiikka ja baltologia)
Kurskod: KIM-SB304
Studiepoäng: 5
Koordinator: Max Wahlström

Kurs: Työharjoittelu (Espanja)
Kurskod: KIM-ES306
Studiepoäng: 5
Koordinator: Elina Liikanen

Kurs: Työharjoittelu (Portugali)
Kurskod: KIM-PO310
Studiepoäng: 5
Koordinator: Pekka Posio

Kurs: Työharjoittelu (Afrikan ja Lähi-idän kielet)
Kurskod: KIM-AL314
Studiepoäng: 5
Koordinator: Lotta Aunio

Kurs: Työharjoittelu (Antiikin kreikka)
Kurskod: KIM-AE310
Studiepoäng: 5
Koordinator: Mika Kajava

Kurs: Työharjoittelu (Latina)
Kurskod: KIM-LA310
Studiepoäng: 5
Koordinator: Anneli Luhtala

Kurs: Työharjoittelu (Muinaisen Lähi-idän kielet)
Kurskod: KIM-LI317
Studiepoäng: 5
Koordinator: Saana Svärd

Kurs: Työharjoittelu (Ranska)
Kurskod: KIM-FR305
Studiepoäng: 5
Koordinator: Mervi Helkkula

Magisterprogrammet i litteraturvetenskap

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: KIR-327
Studiepoäng: 5
Koordinator: Anna Hollsten (kotimainen kirjallisuus), Hanna Mäkelä (yleinen kirjallisuustiede), Kristina Malmio (pohjoismainen kirjallisuus), Howard Sklar (englanninkielinen kirjallisuus), Tomi Huttunen (venäläinen kirjallisuus), Mervi Helkkula (ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri) ja Christian Rink (saksankielisten maiden kulttuuri ja kirjallisuus)

Magisterprogrammet i Kultur och kommunikation

Kurs: Arbetspraktik I
Kurskod: MKK-342
Studiepoäng: 5
Koordinator: Derek Fewster

Kurs: Arbetspraktik II
Kurskod: MKK-343
Studiepoäng: 5
Koordinator: Derek Fewster

Magisterprogrammet i kulturarv

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: KUMA-302
Studiepoäng: 5
Koordinator: Opintosuunnan vastuuhenkilö

Kurs: Arkistopraktikum (Folkloristiikka)
Kurskod: KUMA-FO304
Studiepoäng: 5
Koordinator: Lotte Tarkka

Kurs: Työelämäopinnot (Kansatiede)
Kurskod: KUMA-KA304
Studiepoäng: 5
Koordinator: Pia Olsson

Kurs: Työelämäopinnot, työharjoittelu tai projektikurssi (Taidehistoria)
Kurskod: KUMA-TA304
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kirsi Saarikangas

Magisterprogrammet i översättning och tolkning

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: TRA-Y317
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kieliparista vastaava opettaja (ks. https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/henkilokohtainen-opintosuu…)

Magisterprogrammet i språkliga diversitet och digitala humaniora (LingDig)

Kurs: General Linguistics research project (Yleinen kielitiede)
Kurskod: LDA-L303
Studiepoäng: 5
Koordinator: Matti Miestamo

Kurs: Work Practice (Yleinen kielitiede)
Kurskod: LDA-L305
Studiepoäng: 5
Koordinator: Matti Miestamo

Kurs: Work Practice (Kognitiotiede)
Kurskod: LDA-C322
Studiepoäng: 5
Koordinator: Anna-Mari Rusanen

Kurs: Work Practice (Digitaaliset ihmistieteet)
Kurskod: LDA-H322
Studiepoäng: 5
Koordinator: Mikko Tolonen

Kurs: Work Practice (Kieliteknologia)
Kurskod: LDA-T315
Studiepoäng: 5
Koordinator: Jörg Tiedemann

Kurs: Research project (Kieliteknologia)
Kurskod: LDA-T310
Studiepoäng: 5
Koordinator: Jörg Tiedemann

Kurs: Work practice (Fonetiikka)
Kurskod: LDA-P318
Studiepoäng: 5
Koordinator: Martti Vainio

Kurs: Research project (Fonetiikka)
Kurskod:  LDA-P316
Studiepoäng: 5
Koordinator: Juraj Simko

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer

Kurs: Työelämäorientaatio
Kurskod: NOR-311
Studiepoäng: 5
Koordinator: Maria Green-Vänttinen

Magisterprogrammet i genusvetenskap

Kurs: Harjoittelujakso
Kurskod: SPT-3711
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kuura Irni     

Magisterprogrammet i finska och finugriska språk och kulturer

Kurs: Harjoittelu
Kurskod: SUKU-404
Studiepoäng: 5
Koordinator: Rigina Ajanki (suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, Unkarin kieli ja kulttuuri, Viron kieli ja kulttuuri)/ Johanna Komppa (suomen kieli)/ Tanja Asikainen-Kunnari (Suomen kieli ja kulttuuri)

Magisterprogrammet i konstforskning

Kurs: Kansainvälistymis- ja työelämäjakso
Kurskod: TTM-450
Studiepoäng: 5
Koordinator: Hanna Korsberg   

Kurs: Työelämäopinnot (teatteritiede)
Kurskod: TTM-TE320
Studiepoäng: 5
Koordinator: Hanna Korsberg   

Master's Programme in Russian Studies

Kurs: Project course II
Kurskod: RUS-3120
Studiepoäng: 10
Koordinator: Sari Autio-Sarasmo

Kurs: Project course II
Kurskod: RUS-3121
Studiepoäng: 5
Koordinator: Sari Autio-Sarasmo

Pedagogiska fakulteten

Kandidatprogrammet i pedagogik

Kurs: Kotitaloudellisen asiantuntijuuden kehittäminen (Kotitalousopettaja)
Kurskod: EDUK541
Studiepoäng: 5
Koordinator: Pirjo Korvela

Magisterprogrammet i pedagogik

Kurs: Harjoittelu (Yleinen ja aikuiskasvatustiede)
Kurskod: EDUM329
Studiepoäng: 10
Koordinator: Johanna Puustinen

Kurs: Praktik (Allmän- och vuxenpedagogik)
Kurskod: EDUM921
Studiepoäng:10
Koordinator: Harriet Zilliacus

Kurs: Asiantuntija-ammattiin ohjaava harjoittelu (Erityispedagogiikka)
Kurskod: EDUM251
Studiepoäng: 10
Koordinator: Eira Suhonen

Kurs:Valinnainen harjoittelu (Erityispedagogiikka; harjoittelutukea voi hakea tähän opintojaksoon vain, jos harjoittelun tekee asiantuntijaorganisaatiossa, ei koulussa.)
Kurskod: EDUM241
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Eira Suhonen

Kurs: Kotitaloudellisen asiantuntijuuden syventäminen (Kotitalousopettaja)
Kurskod: EDUM539
Studiepoäng: 5
Koordinator: Pirjo Korvela

Kurs: Harjoittelu II (hallinnon ja tutkimuksen painotus): Hallinnon ja kehittämistyön harjoittelu (Varhaiskasvatus)
Kurskod: EDUM733
Studiepoäng: 10
Koordinator: Elina Fonsen

Master's Programme in Changing Education

Kurs: Traineeship
Kurskod: EDUMCE33
Studiepoäng: 10
Koordinator: allmän, praktiskt info: Anne Rönkä, siltavuori-student@helsinki.fi 

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Kandidatprogrammet i biologi

Kurs: Arbetslivsperiod
Kurskod: BIO-005
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Riitta Savolainen

Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper

Kurs: Työelämäjakso 1
Kurskod: MOLE-002A
Studiepoäng: 5
Koordinator: Suvi Taira

Kurs: Työelämäjakso 2
Kurskod: MOLE-002B
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Suvi Taira

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper

Kurs: Arbetslivsperiod
Kurskod: ENV-003
Studiepoäng: 5-10
Koordinator:  Jyrki Lappalainen

Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi

Kurs: Arbetslivspraktik, ekologi och evolutionsbiologi
Kurskod: EEB-009
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Perttu Seppä

Magisterprogammet i genetik och molekylära biovetenskaper

Kurs: Työelämäjakso 1
Kurskod: GMB-003A
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kari Keinänen och andra ansvariga professor

Kurs: Työelämäjakso 2
Kurskod: GMB-003B
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kari Keinänen och andra ansvariga professor

Magisterprogrammet i botanik

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: IPS-009
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Johannes Enroth

Magisterprogrammet i neurovetenskap

Kurs: Harjoittelujakso 1
Kurskod: NEU-404
Studiepoäng: 5
Koordinator: Mikael Segerstråle/ Katri Wegelius

Kurs: Harjoittelujakso 2
Kurskod: NEU-405
Studiepoäng: 5
Koordinator: Mikael Segerstråle/ Katri Wegelius

Magisterprogrammet i miljöförändring och global hållbarhet

Kurs: Arbetspraktik
Kurskod: ECGS-153
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Anna-Lea Rantalainen

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Bachelor’s Programme in Science

Kurs: Work-life practice
Kurskod: BS4003
Studiepoäng: 0-5
Koordinator: David Whipp

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper

Kurs: Harjoittelu (LuK-tutkinto)
Kurskod: FYS4008
Studiepoäng:5
Koordinator: Taina Ruuskanen

Kandidatprogrammet i kemi

Kurs: Työharjoittelu (valinnainen)
Kurskod: KEK407
Studiepoäng: 1-5
Koordinator: Timo Repo

Kurs: Tutkimusharjoittelu
Kurskod: KEK211
Studiepoäng: 9
Koordinator: Timo Repo

Kandidatprogrammet i geografi

Kurs: Työharjoittelu (LuK)
Kurskod: MAA-405
Studiepoäng:5-10
Koordinator: Petteri Muukkonen

Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper

Kurs: Harjoittelu Matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa
Kurskod: MAT20008
Studiepoäng: 5
Koordinator: Petri Ola

Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

Kurs: Työelämäportfolio
Kurskod: MFK-406
Studiepoäng: 5
Koordinator: Krista Iltanen

Kandidatprogrammet i datavetenskap

Kurs: Tietotekniikka-alan ammattitehtävissä työskentely
Kurskod: TKT50005
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kjell Lemström/Tiina Rytty

Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper

Kurs: Practical training (MSc)
Kurskod: PAP401
Studiepoäng: 5
Koordinator: Kenneth Österberg

Magisterprogrammet i Data science

Kurs: Advanced work experience
Kurskod: DATA10005
Studiepoäng: 5
Koordinator: Tiina Rytty

Magisterprogrammet i geologi och geofysik

Kurs: Työharjoittelu/ Internship
Kurskod: GEOM_1005
Studiepoäng: 5
Koordinator: Mia Kotilainen

Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper

Kurs: Practical Training (MSc)
Kurskod: ATM401
Studiepoäng: 5
Koordinator: Taina Ruuskanen

Kurs: Project course in atmospheric sciences
Kurskod: ATM303
Studiepoäng: 3-5
Koordinator: Taina Ruuskanen

Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: KEM413
Studiepoäng: 1-5
Koordinator: Timo Repo

Magisterprogrammet i geografi

Kurs: Practical training
Kurskod: GEOG-405
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Petteri Muukkonen

Life Science Informatics magisterprogrammet

Kurs: Work experience
Kurskod: LSI30004
Studiepoäng: 5
Koordinator: Matti Pirinen

Magisterprogrammet i matematik och statistik

Kurs: Work experience
Kurskod: MAST30004
Studiepoäng: 5
Koordinator: Petri Ola

Magisterprogrammet i materialforsking

Kurs: Practical Training (MSc)
Kurskod: MATR401
Studiepoäng: 5
Koordinator: Edward Haeggström

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder

Kurs: Practical Training (MSc)
Kurskod: TCM401
Studiepoäng: 5
Koordinator: Esko Keski-Vakkuri

Magisterprogrammet i datavetenskaper

Kurs: Advanced Work Experience
Kurskod: CSM90001
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Kjell Lemström/Tiina Rytty

Magisterprogrammet i urbana studier och planering

Kurs: Practical training
Kurskod: USP-501
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Oma HOPS-ohjaaja: Pia Bäcklund (mate-natur fakultet)/ Laura Kolbe (Hum.fakultet)/ Johan Kotze (Bio-miljö fakultet.)/ Jani Vuolteenaho (statsvetenskapliga fakulteten)

Juridiska fakulteten

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie

Kurs: Arbetsträning, karriärutveckling och professionell nätverkskunskaper
Kuskod: ON-502
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Sakari Melander

Magisterprogrammet i rättsvetenskap

Kursi: Arbetsträning, karriärutveckling och professionell nätverkskunskaper
Kurskod: OTM-500
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Susanna Lindroos-Hovinheimo

Master's Programme in Global Governance Law

Kurs: Internship
Kurskod: GGL-601
Studiepoäng: 5
Koordinator: Päivi Leino-Sandberg

Master's Programme in International Business Law

Kursi: Internship
Kurskod: IBL-601
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Heli Korkka-Knuts

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom)

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Kurs: Arbetslivsorientering och förberedelse för sakkunniguppdrag
Kurskod: KSV-601
Studiepoäng: 10
Koordinator:

Kursansvarig, enligt studieinriktning: Sociologi: Jan Wickman, Statskunskap med förvaltning: Stefan Sjöblom, Socialpsykologi: Jan-Erik Lönnqvist, Journalistik och kommunikation: Jenny Stenberg-Sirén

Teologiska fakulteten

Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning

(obs. Teologiska fakultetens studenter ansöker om praktikstöd från sin egen fakultet enligt separata anvisningar)

Kurs: Työelämäjakso
Kurskod: TUM-402
Studiepoäng: 10
Koordinator: Arbetslivskursen Maria Buchert & Aura Nortomaa / Timo Åvist (praktikstöd)

Statsvetenskapliga fakulteten

Master's Programme in Contemporary Societies

Kurs: Traineeship
Kurskod: COS-601
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Jukka Syvänterä (Sociology)/ Mia Silfver-Kuhalampi (Social Psychology)/ Hisayo Katsui (Social and Public Policy)/ Franklin Obeng-Odoom (Global Development Studies)/ Anni Kajanus (Social and Cultural Anthropology)/ Kimmo Vehkalahti (Social Data Science)

Kurs: Frivillig arbetspraktik
Kurskod: VALT-604M
Studiepoäng: 5
Koordinator: Jukka Syvänterä (Sociology)/ Mia Silfver-Kuhalampi (Social Psychology)/ Hisayo Katsui (Social and Public Policy)/ Franklin Obeng-Odoom (Global Development Studies)/ Anni Kajanus (Social and Cultural Anthropology)/ Kimmo Vehkalahti (Social Data Science)

Master's Programme in European and Nordic Studies

Kurs: Traineeship
Kurskod: ENS-603
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Hanna Tuominen

Magisterprogrammet i filosofi

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: FILM-602M
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Mirja Hartimo

Master's Programme in Global Politics and Communication

Kurs: Traineeship
Kurskod: GPC-601
Studiepoäng: 5-15
Koordinator:Tuomo Mörä (Media and Democracy)/ Johanna Jääsaari (Governance, Organizations and Communication, Global Political Economy)

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Kurs: Arbetspraktik
Kurskod: MSV-602
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Camilla Haavisto; inriktningsspecifika ansvarspersoner: Journalistik och kommuniaktion: Camilla Haavisto, Socialt arbete: Frida Westerback, Statskunskap med förvaltning: Jon Järviniemi, Sociologi: Tuuli Kurki, Socialpsykologi: Katarina Pettersson

Magisterprogramet i politik, medier och kommunikation

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: PVM-602
Studiepoäng: 5-10
Koordinator: Johanna Jääsaari (politiikka ja organisaatiot, maailmanpolitiikka)/ Tuomo Mörä (viestintä)

Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: SOTE-504
Studiepoäng: 5
Koordinator: Riikka Lämsä / Leena Forma

Magisterprogrammet i sociala vetenskaper

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: SOSM-602
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Arho Toikka (yhteiskuntapolitiikka) / Janne Kivivuori (kriminologia) / Visa Heinonen (kulutus yhteiskunnassa) / Mia Silfver-Kuhalampi (sosiaalipsykologia) / Hannu Lahtinen (väestötiede) / Niina Metsä-Simola (sosiologia) / Tarja Juvonen (sosiaalityö)

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: VALT-604M
Studiepoäng: 5
Koordinator: Arho Toikka (yhteiskuntapolitiikka) / Janne Kivivuori (kriminologia) / Visa Heinonen (kulutus yhteiskunnassa) / Mia Silfver-Kuhalampi (sosiaalipsykologia) / Hannu Lahtinen (väestötiede) / Niina Metsä-Simola (sosiologia) / Tarja Juvonen (sosiaalityö)

Magisterprogrammet i ekonomi

Kurs: Työharjoittelu
Kurskod: ECOM-610
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Klaus Kultti

Magisterprogrammet för samhälle i förändring

Kurs: Arbetspraktik
Kurskod: YM-602
Studiepoäng: 5-15
Koordinator: Franklin Obeng-Odoom (globala utvecklingsstudier)/ Jukka Kortti (politisk historia)/ Anni Kajanus (social och kulturantropologi)/ Hanna Kuusi (ekonomisk och social historia)

Kurs: Frivillig arbetspraktik
Kurskod: VALT-604M
Studiepoäng: 5
Koordinator: Koordinator: Franklin Obeng-Odoom (globala utvecklingsstudier)/ Jukka Kortti (politisk historia)/ Anni Kajanus (social och kulturantropologi)/ Hanna Kuusi (ekonomisk och social historia)