Studiehandledarnas tjänster

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Tänker du på dina planer för studier eller framtid? Känns studier utmanande eller stressande? Vill du ha stöd för att analysera dina tankar? Målet med studiehandledningen är att klargöra dina tankar genom en gemensam konversation och erbjuda verktyg för en smidig utveckling av dina studier. Studiehandledaren hjälper dig att hitta svar om ditt liv, samt fatta beslut, val och planer. Studiehandledaren erbjuder drop in-handledning, grupphandledning samt bokningsbara individuella tider.

Individuell handledning

Studiehandledning sker i ett konfidentiellt samarbetsförhållande där handledaren och den som handleds är jämlika partners som respekterar varandra. Handledaren ger inte rätt svar eller berättar vad den som handleds ska göra, utan handledaren diskuterar saken tillsammans med studeranden. Vid behov är det möjligt att träffas flera gånger under handledningsprocessen, om den som handleds önskar så.

Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och de kommer endast att behandlas av studiehandledarna. Vi sparar uppgifter om handledning under terminen, varefter vi raderar direkta identifieringsuppgifter. Uppgifterna används för statistikföring och utvecklingen av tjänster.

Etiska principerna för studiehandledning (SOPO rf, 2021).

 

Individuell handledning

Du kan boka tid för individuell handledning i bokningssystemet. Du kan boka tid med alla studiehandledare som har ledig tid. Om inga lediga tider hittas, återvänd för att se bokningssystemet igen senare. Vid bokning kan du välja att skriva vilka frågor du vill diskutera med din handledare. Handledningstiden är en timme. Vi rekommenderar att boka tid med helsinki.fi e-post adressen

Studentkontaktarbete

I Helsingfors universitets utvecklingsprojektet för handledning och välbefinnande bland studerande genomförs ett pilotförsök där studerande kontaktas inriktat. Arbetet bedrivs vid enskilda fakulteter och i utbildningsprogram eller i deras studieinriktningar. Till pilotförsöket väljs utifrån antalet studiepoäng studerande för vilka man vill erbjuda möjligheten att träffa en studiehandledare.

När till studiehandledning?

Studiehandledning stödjer utvecklingen av självkännedom, hjälper till att hitta dina styrkor och motivation, samt fatta beslut och göra planer relaterade till studier. Målet med studiehandledningen är att klargöra dina tankar genom en gemensam konversation och erbjuda verktyg för en smidig utveckling av dina studier. Studiehandledaren hjälper dig att reflektera över livsfrågor och fatta beslut, val och planer. 

Studiehandledarnas tjänster är för universitetets grundstuderande. Du kan vända dig till en studiehandledare om du upplever utmaningar i dina studier (tidsplanering, studieteknik) eller om du vill ha någon som du kan överväga val och möjligheter relaterade till att studera tillsammans med.

Studiehandledning kan inkludera olika metoder (t.ex. tester, visualiseringar och mellanliggande uppgifter), förutom diskussion, för att hjälpa dig att identifiera dina styrkor och göra planer och beslut. Om du behöver hjälp med saker som att förena dina studier och arbetsliv eller i olika urvalssituationer kan du vända dig till en studiehandledare. 

Exempel på typiska situationer där individuell studiehandledning söks:

 • ”Jag har påbörjat mina studier på universitetet och skillnaden från tidigare studier verkar utmanande.”
 • "Jag kan inte schemalägga mina dagar för att få uppgifterna gjorda i tid." 
 • "Jag har inte tillräckligt med fritid för att återhämta mig efter mina studiedagar.”
 • ”Att förbereda sig för tentamina och att starta eller slutföra uppgifter verkar svårt.”
 • ”Jag undrar om jag vill fortsätta med mina studier eller om jag kanske är på fel ställe.” 
 • ”Jag har utmaningar med att starta eller slutföra ett examensarbete.”
 • ”Jag saknar motivation och det går trögt att studera.”
 • ”Jag upplever utmaningar vad gäller mitt välbefinnande i studierna och min studieförmåga.”
 • ”Jag skulle vilja diskuterar frågor som gäller balansen mellan studierna och det övriga livet.” 
 • ”Jag har problem med hur mina studier fortskrider.”
 • ”Jag är betänksam vad gäller att återvända till studierna.” 

När stöder andra tjänster dig bäst?

Skulle någon annan tjänst stödja dina behov bäst? Se även de tjänster som anges nedan. 

När du planerar dina studier, till exempel kursval, upprättande av en läroplan eller granskning av dina studier, får du stöd av fakultetens lokala tjänster och rådgivare. Du kan kolla din lärartutorn från sida: om studieplanering och ISP-handledning.

 För frågor relaterade till Sisu eller i praktiken att använda Sisu, du kan ansöka om SISU-rådgivning, såväl som för fakultets studentrådgivning. 

Om du har några frågor om Helsingfors universitets studiemöjligheter eller hur du ansöker till universitetet kan du kontakta an­sök­nings­ser­vicen. I frågor som rör öppna universitetets studier får du hjälp av studierådgivningen vid Helsingfors öppna universitet. 

Drop- in handledning

kaisakirjaston portaikko ja ihmisiä kulkee portaissa

Drop in handledning

Till Drop-in handledning kan du komma och prata med en studiehandledare utan tidsbeställning.  Drop in handledningstiden avsätts ungefär 20 minuter per studeranden.

På hösten erbjuds drop in handledning på följande tider och platser: 

Centrum (Handledningshörna i Kajsa-huset ) kl 13-15

Mån 17.4

Social och kommunalhögskolan (Snellmannsgatan 12, rum 122)

Vik (Infocentrum, 2. vån, rum 2045, Viksbågen 11) kl 13-15

Tor 13.4.
Tor 11.5.

Gumtäkt (Physicum, bibliotek 2. vån, anvisningar, Gustaf Hällströms gata 2) kl 13-15

Ons 22.3
Ons 12.4
Ons 3.4

Mejlans (mötesrum Kuutti, Biomedicum 1, B328a1, 3. våningen, Hartmansgatan 8) kl 13-15

Mån 3.4.
Mån 15.5.

Zoom https://helsinki.zoom.us/j/63751009612 13-15

Mån 17.4 kl 13-15

Instruktioner för Zoom drop in

1. Gå med i Zoom via länk: https://helsinki.zoom.us/j/63751009612
2. Du kommer automatiskt till väntrummet (”Waiting room”). Du kan behöva vänta en stund på ett ledigt rum. Studerande tas in i den ordning de anländer till väntrummet. Observera att du mister din plats i kön om du lämnar väntrummet (t.ex. genom att stänga Zoom) innan du har kommit in i Zoom-rummet.
3. Lägg på mikrofonen och kameran när du kommer in i Zoom-rummet och kontrollera att ditt namn syns i Zoom. Samtalet är konfidentiellt och spelas inte in. Samtalstiden är ca 20 minuter.

Om du kastas ut ur Zoom på grund av tekniska problem mitt i samtalet väntar studiehandledare en stund på att du kommer tillbaka. Om du inte kommer tillbaka till väntrummet under denna tid tar studiehandledare in följande person i kön. Om de tekniska problemen fortsätter eller om du av någon anledning inte alls kommer in i Zoom kan du kontakta studiehandledare via e-post på adressen studiehandledare@helsinki.fi

Om du behöver hjälp med Sisu, studieplan eller tillgodoräknande, eller om du vill kolla om du har avlagt alla kurser, kan du gärna kontakta studentservicen.

Grupphandledning

Grupphandledning

Grupper organiserade av studiehandledare, karriärvägledare och studiepsykologer ger kamratstöd och handledning för att stödja sina studier. Information om grupper finns på grupper som stöd för studierna-sidan.

Handledningshörnorna

I handledningshörnorna organiseras olika lågtröskelaktiviteter relaterade till studiernas smidigt genomgång och välbefinnande. En del av den handledning och rådgivning som erbjuds i Handledningshörnan följer ett regelbundet veckoschema. Läs mer nedan!

Onsdagskaffe med studiehandledarna och karriärhandledarna

Behöver du ett ögonblick från studier? Skulle en kopp kaffe eller te smaka? Kom och lyssna på universitetets studiehandledare och karriärvägledare och ta en kopp kaffe eller te varannan onsdag i handledningshörnan i Kajsahuset eller Vik med början den 7 september. Samtidigt kan du snacka med oss och om du vill, kan du diskutera om frågor som rör dina studier eller karriärreflektioner. Se sidan Handledningshörna för mer detaljerad information.

Tomattorsdagar

Studiehandledaren och studiepsykologen organiserar studieträffar som är öppna för alla studerande på distans på Zoom baserat på Pomodoro-teknik. Syftet med studieträffarna är att ge dig ett tillfälle då du kan koncentrera dig och komma vidare med din egen studieuppgift under handledning, tillsammans med andra studenter. Det krävs ingen separat anmälan till evenemangen. Se Handledningshörnans webbsida för mer detaljerad information. Studieträffarna hålls antingen på finska eller på engelska och på svenska i framtiden.

Kontaktuppgifter

Nu når kontakt med studiehandledaren via serviceadressen studiehandledare@helsinki.fi.

Anmälning till grupper eller tidsbeställning sker inte via serviceadressen ovan. Till Drop in -handledning  är du välkommen utan tidsbeställning.

Studiehandledare och fadder fakulteter

Aidantausta Piia (föräldraledighet)

Herjanto Matilda
Juridiska, teologiska och pedagogiska fakulteten

Ihalainen Laura
Medicinska och humanistiska fakulteten

Loippo-Sännälä Eva
Statsvetenskapliga fakulteten, Svenska social- och kommunalhögskolan och alla svenskspråkiga studerande från alla fakulteter,

Saarinen Hanna-Maaria (föräldraledighet)

Siirilä Sanna
Bio- och miljövetenskapliga och farmaceutiska fakulteten, samt enskilda arrangemang och inlärningssvårigheter 

Vuori Johanna
Agrikultur-forstvetenskapliga och veterinärmedicinska fakulteten, internationella grund exam studeranden

Stenberg Elisa
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten