Studiernas inverkan på arbetslöshetsförmån

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du har möjlighet till arbetslöshetsförmån då du bevisligen har avslutat dina studier vid universitetet. I princip innebär det att du har avlagt examen eller avstått från din studierätt.

En arbetssökande anses inte vara heltidsstuderande om studierna kan påvisas vara deltidsstudier genom tillräckligt arbete eller utövande av företagsverksamhet under studietiden.

Avslutade studier

Om det inte finns orsak för någon annan bedömning har du bevisligen avslutat dina studier om:

  • du har utexaminerats
  • du har avstått från din studierätt vid universitetet
  • du har förlorat din studierätt eller den har dragits in
  • dina studier har varit avbrutna i minst ett år: du har alltså inga studieprestationer från det senaste året och du har inte deltagit i undervisningen. Orsaken till avbrottet spelar ingen roll, inte heller om du har anmält dig som närvarande eller frånvarande.

Information om arbetslöshetsförmåner kan du få från TE-byråerna.

Från studentservicen kan du vid behov få ett studieintyg och studieprestationsutdrag som bilaga till dina ansökan till TE-byrån. Som närvarande studerande kan du själv beställa ett elektroniskt verifierat studerandeintyg och studieprestationsutdrag från Sisu. Nedan finns närmare anvisningar om hur du beställer ett studerandeintyg och studieprestationsutdrag.