Tågordning för praktik kortfattat

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Här hittar du korta, allmänna anvisningar för praktik.

  1. Läs ditt eget utbildningsprograms praktikanvisningar
  2. Sök praktikplats. Läs anvisningar.
  3. När du har hittat en praktikplats, gör upp ett arbetsavtal. Kontrollera också med den praktikansvariga inom ditt utbildningsprogram att praktikplatsen är lämplig för dina studier.
  4. Om din arbetsgivare under praktiken förutsätter att praktikanten får universitetets praktikstöd, ansök om det enligt anvisningarna. Läs anvisningar för praktikavtal.
  5. Förbered dig omsorgsfullt för praktiken och ta i akt tillfället att lära dig någonting nytt. Se tips.
  6. För att få praktiken godkänd som studieprestation krävs i allmänhet att du skriver en praktikrapport. Du får mer information om rapporten från ditt utbildningsprograms anvisningar eller den praktikansvariga. Kom ihåg att även be om ett arbetsintyg efter praktiken! 
  7. Läs på sidan Efter praktiken vad du skall göra efter att din praktik har tagit slut