Teologiska fakulteten - instruktioner för dem som börjat studera före 1.8.2017

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Obs! Den här sidans innehåll gäller endast studenter som påbörjat sina studier innan 1.8.2017. Du behöver inte välja något utbildningsprogram i menyn, den är avsedd för studenter i de nya utbildningsprogrammen.

Här hittar du Teologiska fakultetens anvisningar om återställande av studierätt, motsvarigheterna i de gamla och de nya examensfordringarna samt studiernas giltighetstid. Viktig information för dem som övergått till de nya utbildningsprogrammen finns på sidan Instruktioner för dem som övergått till de nya utbildningsprogrammen.

Övergångsperioden tog slut

Helsingfors universitet övergick till nya utbildningsprogram 1.8.2017. Det var dock möjligt att studera enligt de gamla examensfordringarna under en övergångsperiod fram till 18.12.2020. 

Gammal examensstruktur: teologie kandidatexamen

Teologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng. Helheterna i examen varierar enligt linje.

Gamla huvudämnen i kandidatexamen (tills 18.12.2020)

 • Exegetik
 • Kyrkohistoria
 • Systematisk teologi
 • Praktisk teologi
 • Religionsvetenskap 

Linje A1: Studier som förutsätts för en prästtjänst/lektorstjänst i den evangelisk-lutherska kyrkan 

Examensstrukturen för linje A1 (PDF, på finska)

 • Allmänna studier och språkstudier, 25 sp
 • Grundstudier och klassiska språk 90 sp
 • Ämnesstudier 50 sp
 • Tillämpade studier 5 sp
 • Valfria studier 10 sp

Linje A2: Studier som förbereder för expertuppgifter inom området religion och världsåskådning

Examensstrukturen för linje A2 (PDF, på finska)

 • Allmänna studier och språkstudier, 25 sp
 • Grundstudier och klassiska språk 70 sp
 • Ämnesstudier 30 sp
 • Tillämpade studier 5 sp
 • Valfria studier 50 sp

Linje B1: Ämneslärare med ett undervisningsämne (religionslärare)

Examensstrukturen för linje B1 (PDF, på finska)

 • Allmänna studier och språkstudier, 25 sp
 • Grundstudier och klassiska språk 70 sp
 • Ämnesstudier 35 sp
 • Pedagogiska studier för lärare, grundstudier (25 sp)
 • Valfria studier 25 sp

Linje B2: Ämneslärare med två undervisningsämnen

Examensstrukturen för linje B2 (PDF, på finska)

 • Allmänna studier och språkstudier, 25 sp
 • Grundstudier och klassiska språk 70 sp
 • Ämnesstudier 15 sp
 • Pedagogiska studier för lärare, grundstudier (25 sp)
 • Studier i ett andra undervisningsämne 45 sp

Gammal examensstruktur: teologie magisterexamen

Teologie magisterexamen omfattar 120 studiepoäng. Helheterna i examen varierar enligt linje.

Gamla huvudämnen i magisterexamen (tills 18.12.2020)

 • Gamla testamentets exegetik
 • Nya testamentets exegetik
 • Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria
 • Allmän kyrkohistoria
 • Dogmatik
 • Ekumenik
 • Teologisk etik och socialetik
 • Religionsfilosofi
 • Kyrkosociologi
 • Religionspedagogik
 • Allmän praktisk teologi
 • Religionsvetenskap 

Linje A1: Studier som förutsätts för en prästtjänst/lektorstjänst i den evangelisk-lutherska kyrkan

Examensstrukturen för linje A1 (PDF, på finska)

 • Fördjupade studier 40 sp
 • Pro gradu-avhandling 40 sp
 • Tillämpade studier 15 sp
 • Valfria studier 25 sp

Linje A2: Studier som förbereder för expertuppgifter inom området religion och världsåskådning 

Examensstrukturen för linje A2 (PDF, på finska)

 • Fördjupade studier 30 sp
 • Pro gradu-avhandling 40 sp
 • Tillämpade studier 15 sp
 • Valfria studier 35 sp

Linje B1: Ämneslärare med ett undervisningsämne (religionslärare)

Examensstrukturen för linje B1 (PDF, på finska)

 • Fördjupade studier 40 sp
 • Pro gradu-avhandling 40 sp
 • Valfria studier 5 sp
 • Pedagogiska studier för lärare, ämnesstudier (35 sp)

Linje B2: Ämneslärare med två undervisningsämnen

Examensstrukturen för linje B2 (PDF, på finska)

 • Fördjupade studier 30 sp
 • Pro gradu-avhandling 40 sp
 • Studier i ett andra undervisningsämne 15 sp
 • Pedagogiska studier för lärare, ämnesstudier (35 sp)

Så här kommer du i gång med studierna och anmäler dig till kurser och tentamina

När din rätt att avlägga examen och din it-behörighet är i kraft kan du anmäla dig till kurser. Anmälan till kurser och tentamina görs i Sisu.

Tabeller över studiernas motsvarighet

All undervisning ordnas enligt de nya examensfordringarna. Ämnena har gjort upp motsvarighetstabeller för de studenter som avlägger examen enligt de gamla examensfordringarna. I tabellerna ser du vilken kurs som ersätter vad. Du hittar motsvarighetstabellerna är du byter språket till finska.

Studiernas giltighetstid: studiehelheter

* Studiehelheter i ämnen vid Teologiska fakulteten föråldras inte. Studierna föråldras inte heller i det fall att studenten har genomfört alla avsnitt som hör till en helhet men inte registrerat helheten (helhetsanteckning ges i så fall retroaktivt).

* Studenten kan för examen använda helheter som hen genomfört vid universitetets andra fakulteter även om helheterna är äldre än 10 år. Om studenten fortsätter studera samma ämne, kan ämnet kräva att hen skriver en kompletterande tentamen eller på annat sätt visar att hen har aktuella kunskaper i ämnet.

* Tillgodoräknade studiehelheter föråldras efter 10 år om de har tillgodoräknats i examen efter 1.8.2012. Tillgodoräknade studiehelheter föråldras inte om de har tillgodoräknats före 1.8.2012.

* Studieavsnitten i en ämnesstudiehelhet föråldras inte om det enda som saknas i helheten är kandidatavhandlingen och mognadsprovet.