Thessa

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Thessa är Helsingfors universitets elektroniska verktyg för handledning, planering och uppföljning av doktorandstudier. I Thessa kan du planera ditt doktorsavhandlingsprojekt, följa dina egna framsteg och ingå handledningsplan med handledarna. Med hjälp av Thessa vet också dina handledare och medlemmarna i din uppföljningsgrupp hur dina doktorandstudier framskrider. På den här sidan finns anvisningar som gör det lätt för dig att få grepp om Thessa genast i början av dina doktorandstudier.

Ta Thessa i bruk

Du kan börja använda Thessa när din doktorsstudierätt börjar. Det är enkelt att ta i bruk verktyget:

  1. Öppna Thessa i din webbläsare.
  2. Logga in med ditt användarnamn vid Helsingfors universitet.
  3. Följ anvisningarna och bekräfta att du är doktorand.

Mitt doktorsavhandlingsprojekt

När du har loggat in kan du genast börja dokumentera det du redan har gjort och planera vad du ska göra. Gör en förteckning över de publikationer som du redan har och som du planerar, likaså dina internationella aktiviteter och dina kurser samt den finansiering som du fått eller har sökt. Använd verktygets kalender för att schemalägga arbetsmomenten för publikationerna. I framtiden kommer uppgifter om till exempel genomförda kurser och utgivna publikationer att fås in i Thessa från andra system, men än så länge är Thessa framför allt din egen dagbok som hjälper dig att planera doktorsavhandlingsprojektet.

Handledare och uppföljningsgruppen i Thessa

Doktorandprogrammens personal hantera att koppla samman doktorander och handledare i Thessa. Om det finns fel eller brister i din handledarinformation, vänligen kontakta dit doktorandprogrammets planerare.

Du måste själv bjuda in dina u uppföljningsgruppmedlemmar till Thessa.

Handledningsavtal

Handledningsplanen (ofta kallad handledningsavtalet) är ett avtal som du som doktorand ingår med dina handledare genast i början av doktorandstudierna. I planen skriver ni in de allmänna spelreglerna för handledningsrelationen samt bägge parternas rättigheter och skyldigheter. Handledningsplanen görs i Thessa med en av handledarnas it-behörighet. Kom överens med dina handledare om ett möte där ni tillsammans kan fylla i handledningsavtalet. Vid behov kan ni uppdatera handledningsplanen i takt med att arbetet för examen framskrider.

Att börja årsrapporten

En gång om året uppmanar Thessa dig att rapportera om hur dina doktorandstudier framskridit. Årsrapporten ska göras i god tid före uppföljningsgruppens årliga möte för att dina handledare och medlemmarna i uppföljningsgruppen ska hinna bekanta sig med rapporten före mötet.

Du hittar årsrapporterna på förstasidan av din Thessa-profil:

Skärmdump: förstasidan av Thessa-profilen

Merparten av innehållet i årsrapporten skapas automatiskt utgående från uppgifterna i avsnittet Mitt doktorsavhandlingsprojekt. Du ska dessutom bland annat uppskatta hur mycket tid du använt för arbetet med doktorsavhandlingen under det gångna året samt nuläget för arbetet.

Börja med att trycka på "Create report":

Skärmdump: Create report

Thessa skapar den kumulativa rapporten automatiskt:

Skärmdump: den kumulativa rapporten

I rapporten ska du utvärdera arbetets framsteg och den tid du har spenderat på det:

Skärmdump: utvärdering arbetets framsteg

Inkludera också information om höjdpunkterna och utmaningarna under det senaste året:

Skärmdump: höjdpunkterna och utmaningarna

När du har slutfört rapporten, skicka den till utvärdering. Du kan också inkludera bilagor (t.ex. en uppdaterad forskningsplan), men de är inte obligatoriska om du inte har blivit särskilt ombedd att skicka dem.

Skärmdump: att skicka rapporten till utvärdering

När du lämnar in din årsrapport i Thessa får dina handledare och din uppföljningsgrupp information om rapporten och kan kommentera den i Thessa. Du får ett e-postmeddelande om att du har fått kommentarer, och du kan också svara på kommentarerna via diskussionsfältet i Thessas rapportvy:

Skärmdump: diskussionsfältet i rapportvy

Att stänga årsrapporten

När årsrapporteringen är klar och har godkänts vid uppföljningsgruppens möte, måste du skriva ett kort sammandrag över slutsatserna ("conclusion and recommendations"), en så kallad avslutning. Att spara sammandraget stänger rapporten och inleder en ny rapporteringsperiod.

Du ska skriva avslutningen under uppföljningsgruppens möte, och i den ska du anteckna alla mötesdeltagare.

Skärmdump: sammandraget

Vem ser mina uppgifter i Thessa?

Förutom du själv kan dina handledare och medlemmarna i din uppföljningsgrupp samt doktorsutbildningens stödpersonal se årsrapporten och handledningsplanen.

Frågor?

Via Thessas Help-funktion får du hjälp med att använda verktyget. Vid behov kan du också kontakta Thessas administratör: thessa-admin@helsinki.fi. Thessa utvecklas kontinuerligt, och om du vill kan du också ge administratören respons om funktionerna i Thessa.