Till den studerandes föräldrar

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Även om universitetet erbjuder mångsidig studiehandledning och -rådgivning för de studerande och även om personalen och tutorerna finns där som hjälp för den nya studerande har ni, den studerandes föräldrar, även en viktig roll för att stöda den studerande som inleder sina universitetsstudier.

Hur kan jag stödja mitt barn i universitetsstudierna?

1. Stöd den studerandes självständighet

Låt den studerande fatta sina egna beslut. Valet av vetenskapsgren och studiehelhet borde inte basera sig endast på en uppfattning om vilken den säkraste eller mest praktiska lösningen är. Ge även rum för beslut som baserar sig på vetenskapligt intresse. På Helsingfors universitet behandlas alla studerande som jämlika och mogna vuxna som själva planerar sina studier och som självständigt väljer sina kurser.

2. Lyssna och lugna ner, uppmuntra till att söka råd

Nästan alla studeranden upplever studierna som tunga och kan misstro sina val i något skede av det första året. Det är kanske mest vanligt hos studerande som upplever universitetsvärlden som något helt nytt, ibland kan det vara svårt att bli van med nya studiemetoder och -kulturer. En diskussion med studierådgivaren hjälper oftast och om det behövs kan den studerande även kontakta studiepsykologen.

3. Uppmuntra den studerande till att bekanta sig med personalen och ta del i utbildningsprogrammets och studentkårens evenemang

På universitetet sker studierna mycket självständigt vilket till en början kan kännas ensamt. Därför uppmuntrar vi våra studerande till att bekanta sig med andra studeranden, med utbildningsprogrammets och fakultetens personal och att träffa lärare och professorer under deras mottagningstider.

Studentkåren erbjuder en enorm mängd fritidsintressen och organisationsverksamhet som kan balansera studierna. Forskningen har visat att studerande med nära relationer till fakultetens personal och andra studerande även får mest ut av studierna.

4. Uppmuntra till studier för inlärningens skull

Vi studerar vid universitetet för att växa till akademiska experter men universitetsåren innehåller även intelligent letande och personlig tillväxt. Många studerande är vana vid att utföra studiepoäng och att fokusera på vitsorden. Vi på Helsingfors universitet uppmuntrar dem även till att studera för inlärningens skull, att studera för att förstå. Vårt universitet ligger enligt undersökningarna i topp vad gäller undervisningen och inlärningen och vi anser det vara viktigt att varje studerande hos oss även identifierar sina bästa inlärningsmetoder.