Tillgänglighetsutlåtande för Examinarium

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsinfors Universitet tjänsten Examinarium (EXAM) och det har utarbetats 25.6.2020. 

Tillgänglighetsbedömningen av EXAM-systemet har utförts på egen hand. Tillgänglighetsbedömningen utförs kontinuerligt i takt med att EXAM-systemet utvecklas. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller EXAM-systemet och inte innehåll, såsom bilagor till en enskild tentamen.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

EXAM-systemet uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

I utvecklingen av EXAM-systemet har man förbundit sig vid att förbättra den digitala tjänstens tillgänglighet och uppfylla kriterierna för nivå A och AA i WCAG 2.1. enligt lagen om digitala tjänster. De observerade bristerna i tillgängligheten korrigeras i mån av möjlighet i kommande versionsuppdateringar av EXAM. Systemets tillgänglighet förbättras särskilt genom att tillämpningsramen uppdateras till Angular7 (planerat år 2021).

Otillgängligt innehåll (enligt kriterierna i WCAG 2.1)

Möjlig att uppfattas: Otillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

Vissa knappar har inte tillräckligt stor kontrast mellan text och bakgrund

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 4.3 Kontrast (minimum)

Möjlig att uppfattas: Fokus som visualiserar knappens status är otillräckligt.

Vid tangentbordsnavigering urskiljs den valda funktionens fokus tillräckligt väl. Den visuella information som behövs för att identifiera knapparnas olika status är otillräcklig: kontrasten mellan kantlinjens färg och elementet som är i fokus är inte tillräckligt stor.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 4.11 Kontrasten i innehåll som inte är text

Möjlig att uppfattas: Bilder (knappar) saknar textbeskrivningar.

Bilder (knappar) saknar textbeskrivningar.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfattas: Rubrik saknas och fet stil har använts för betoning.

Sidans rubriker har inte använts korrekt. Fet stil har använts för betoning.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 3.1 Information och relationer

Hanterbar: Det saknas en mekanism för att hoppa över grupperat innehåll som upprepas på flera webbplatser.

På webbsidan saknas en mekanism för att hoppa över grupperat innehåll som upprepas på flera webbplatser.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 4.1 Hoppa över grupperat innehåll

Hanterbar: Alla funktioner på webbplatsen är inte tillgängliga via tangentbordet.

Alla funktioner på webbplatsen är inte tillgängliga via tangentbordet. Bland annat kan man inte med tangentbordet välja roll (studerande/tentator) efter inloggningen eller bilaga när man svarar på tentamen. Det går inte att boka tentamenstid via kalendern med tangentbordet; detta problem försvinner i och med den kommande uppdateringen av kalendern.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.1 Tangentbord

Hanterbar: Fokus framhävs inte tillräckligt.

Språkdefinition saknas för sidan.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.1 Sidans språk

Begriplig: Språkdefinition saknas för sidan

Sivun kielimääritys puuttuu.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 3.1.1 Sivun kieli

Begriplig: Blanketten saknar submit-knapp.

Blanketten saknar submit-knapp.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 2.2 Vid inmatning

 

Noterade du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst?

Ge respons om tillgängligheten per e-post opetusteknologia@helsinki.fi

Tillsynsmyndighet

Kontakta oss, det vill säga administratören, om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000