Undergraduate Awards

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Det irländska priset, The Undergraduate Awards (UA), är ett pris som riktar sig till studerande på kandidatnivå. Målsättningen med priset är att synliggöra det kunnande som innehas av utmärkta studerande som avlägger studier på kandidatnivå. Priset kan sökas av studerande som är inne på sitt sista eller nästsista år av kandidatstudierna. Priset erbjuder en möjlighet för de bästa studerandena att nätverka och få internationell synlighet för sitt kunnande.

Kriterier för deltagande

För att kunna delta i tävlingen bör du fylla följande grundkriterier:

  • du är inne på ditt sista eller nästsista år av studier på kandidatnivå, eller du bli klar med kandidatnivå studierna förra år,
  • du har erhållit det högsta möjliga vitsordet (5) för ett skriftligt kursarbete (omfattande essä, avhandling eller projektarbete) inom dina kandidatstudier,
  • du har skrivit arbetet på engelska. Om ditt arbete inte är skrivet på engelska bör du låta översätta det.

Hur deltar jag?

  • Läs först noggrant instruktionerna på Undergraduate Awards egen webbplats.
  • Du lämnar in ditt bidrag via det elektroniska system som finns på ovannämnda webbplats. Observera att längden på bidraget är begränsat samt att du bör skriva ett sammandrag på 100-300 ord om ditt arbete.
  • Bidragen inom varje kategori bedöms av en panel.
  • Skribenterna av de bidrag som premieras inbjuds till en ceremoni på Irland och bidragen publiceras i publikationen Undergraduate Journal som skickas till universitetsbibliotek världen över. Det är således inte fråga om ett monetärt pris.

Ytterligare information

Mer information om tävlingen hittar du på Undergraduate Awards tävlingens webbplats på adressen. Det går också att skicka frågor per e-post på adressen info@undergraduateawards.com.