Undervisningsutbud

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Du kan söka information om undervisning och studier vid Helsingfors universitet på Kurssidorna och i WebOodi.

Kurssidorna

Kurssidorna ser du snabbt allt vad du vill veta om varje enskild kurs: en beskrivning av innehållet, kursens nivå, mål och studiepoäng, hur man genomför kursen (examination), vem som ansvarar för kursen, om det krävs tidigare studier och annan viktig information. På kurssidan går det inte att anmäla sig till studierna.

WebOodi

I WebOodi hittar du utbildningsprogrammens studiehandböcker och information om studieavsnitten. I WebOodi finns utöver informationen som finns på Kurssidorna också t.ex. information om studiehelheter och hur de examina som utbildningsprogrammen leder till är uppbyggda. WebOodis sökfunktion är å andra sidan inte lika effektiv som Kurssidornas sökfunktion.

När du ska anmäla dig till studier är det endast möjligt i WebOodi.