Undervisningsutbud

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Du kan söka information om undervisning och studier vid Helsingfors universitet på Kurssidorna och i WebOodi.

Kurssidorna

Kurssidorna ser du snabbt allt vad du vill veta om varje enskild kurs: en beskrivning av innehållet, kursens nivå, mål och studiepoäng, hur man genomför kursen (examination), vem som ansvarar för kursen, om det krävs tidigare studier och annan viktig information. På kurssidan går det inte att anmäla sig till studierna.

WebOodi

I WebOodi hittar du utbildningsprogrammens studiehandböcker och information om studieavsnitten. I WebOodi finns utöver informationen som finns på Kurssidorna också t.ex. information om studiehelheter och hur de examina som utbildningsprogrammen leder till är uppbyggda. WebOodis sökfunktion är å andra sidan inte lika effektiv som Kurssidornas sökfunktion.

När du ska anmäla dig till studier är det endast möjligt i WebOodi.

Till utbytesstudenter

Information till utbytestudenter finns här på engelska.

Preliminärt undervisningsprogram för läsåret 2020-2021

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Nedan hittar du ett preliminärt undervisningsprogram för nordiska språk och nordisk litteratur för nästa läsår, samt för kandidatprogrammets gemensamma studier. Notera att programmet kan ändras. Det slutliga programmet publiceras i WebOodi. För det preliminära undervisningsprogrammet för utbildningsprogrammets övriga studieinriktningar: byt språket på sidan till finska.

Nordiska språk, svenska som andra inhemska språk:

Avsnittet Identifierare Kursens / gruppens namn Omfattning (sp) Ansvarig lärare Undervisningsspråk Perioder Motsvarig-heter Kursens öppenhet
Grundstudier
Obligatoriska studier
Muntlig och skriftlig färdighet 1 KOK-P101 Grupp 1 10 sp Anne Huhtala svenska I-II   Kräver studierätt i nordiska språk
Grupp 2 10 sp Martina Huhtamäkis vikarie svenska I-II   Kräver studierätt i nordiska språk
Grupp 3 10 sp Johan Franzon svenska I-II   Kräver studierätt i nordiska språk
Grupp 4 10 sp Johan Franzon svenska III-IV   Kräver studierätt i nordiska språk
Grupp 5 10 sp Martina Huhtamäkis vikarie svenska III-IV   Kräver studierätt i nordiska språk
Grammatik I KOK-N103 Se nordiska språk, svenska som modersmål Grupp 1 5 sp   svenska   KOK-P103 Kräver studierätt i nordiska språk
Samhälle och kultur i Sverige och Svenskfinland KOK-N104 Se nordiska språk, svenska som modersmål 5 sp   svenska   KOK-P104 Kräver studierätt i nordiska språk
Språket, individen och samhället KOK-N105 Se nordiska språk, svenska som modersmål 5 sp   svenska   KOK-P105 Kräver studierätt i nordiska språk
Valbara studier (även i ämnesstudier)
Norge och norska NOR-S351 Se undervisningen i magisterprogrammet 5 sp   norska   KOK-405N  
Danmark och danska NOR-S361 Se undervisningen i magisterprogrammet 5 sp   danska   KOK-405N  
Island och isländska  NOR-S371 Se undervisningen i magisterprogrammet 5 sp   svenska/ isländska   KOK-405N  
Ämnesstudier
Obligatoriska studier
Muntlig och skriftlig färdighet 2 KOK-P201 Grupp 1 10 sp Maria Green-Vänttinen svenska I-II   Kräver studierätt i nordiska språk
Grupp 2 10 sp Lieselott Nordman svenska I-II   Kräver studierätt i nordiska språk
Grupp 3 10 sp Jannika Lassus svenska I-II   Kräver studierätt i nordiska språk
Grupp 4 10 sp Johan Franzon svenska I-II   Kräver studierätt i nordiska språk
Grupp 5 10 sp Martina Huhtamäkis vikarie svenska I-II   Kräver studierätt i nordiska språk
Grammatik II KOK-N203 Grupp 1 5 sp   svenska   KOK-P203 Kräver studierätt i nordiska språk
Svenskans fonetik och fonologi KOK-N204 Se nordiska språk, svenska som modersmål 5 sp   svenska   KOK-P204 Kräver studierätt i nordiska språk
Svenska språkets historia KOK-N205 Se nordiska språk, svenska som modersmål 5 sp   svenska   KOK-P205 Kräver studierätt i nordiska språk
Teorier och metoder inom nordistiken KOK-N206 Se nordiska språk, svenska som modersmål 5 sp   svenska   KOK-P206 Kräver studierätt i nordiska språk
Proseminarium KOK-N240 Se nordiska språk, svenska som modersmål 4 sp   svenska   KOK-P240 Kräver studierätt i nordiska språk

 

Nordiska språk, svenska som modersmål:

Avsnitt Identifierare Kursens / gruppens namn Omfattning (sp) Ansvarig lärare Undervisnings-språk Perioder Motsvarigheter Kursens öppenhet
Grundstudier
Textproduktion KOK-N101 Textproduktion 5 sp Johan Franzon svenska I-II   Kräver studierätt i nordiska språk, svenska som modersmål. Passar även studieinriktningens utbytesstuderande.
Retorik KOK-N102 Retorik 5 sp Jannika Lassus svenska I   Kräver studierätt i nordiska språk, svenska som modersmål. Passar även studieinriktningens utbytesstuderande.
Grammatik I KOK-N103 Grupp 1 5 sp Therese Lindström Tiedemann (ansvarslärare), Nemanja Nenadovic undervisande lärare svenska I-II KOK-P103 Kräver studierätt i nordiska språk. Passar även studieinriktningens utbytesstuderande.
    Grupp 2 5 sp Therese Lindström Tiedemann (ansvarslärare) svenska III-IV    
Miro Metsämuuronen (undervisande lärare)
Samhälle och kultur i Sverige och Svenskfinland KOK-N104 Grupp 1 5 sp Johan Franzon, Lieselott Nordman svenska III-IV KOK-P104 Kräver studierätt i nordiska språk. Passar även studieinriktningens utbytesstuderande.
Språket, individen och samhället KOK-N105 Språket, individen och samhället 5 sp Jannika Lassus svenska III-IV KOK-P105 Kräver studierätt i nordiska språk. Passar även studieinriktningens utbytesstuderande.
Valbara studier (även i ämnesstudier)
Norge och norska NOR-S351 Se undervisningen i magisterprogrammet 5 sp       KOK-405N  
Danmark och danska NOR-S361 Se undervisningen i magisterprogrammet 5 sp       KOK-405N  
Island och isländska  NOR-S371 Se undervisningen i magisterprogrammet 5 sp       KOK-405N  
Ämnesstudier
Obligatoriska studier
Språkvård KOK-N201   5 sp Maria Green-Vänttinen svenska III-IV   Kräver studierätt i nordiska språk, svenska som modersmål
Textanalys KOK-N202   5 sp Lieselott Nordman svenska  III-IV   Kräver studierätt i nordiska språk, svenska som modersmål
Grammatik II KOK-N203 Grupp 1 5 sp Therese Lindström Tiedemann (ansvarslärare) svenska I-II KOK-P203 Kräver studierätt i nordiska språk
Martinas vikarie (undervisande lärare)
  KOK-N203 Grupp 2 5 sp Therese Lindström Tiedemann svenska III-IV   Kräver studierätt i nordiska språk
Svenskans fonetik och fonologi KOK-N204   5 sp Therese Lindström Tiedemann svenska I-II KOK-P204 Kräver studierätt i nordiska språk
Svenska språkets historia KOK-N205   5 sp Hanna Lehti-Eklund svenska III-IV KOK-P205 Kräver studierätt i nordiska språk
Teorier och metoder inom nordistiken KOK-N206 Teorier och metoder inom nordistiken 5 sp Jan Lindström, lärare på kursen Eveliina Tolvanen svenska III-IV KOK-P206 Kräver studierätt i nordiska språk
Proseminarium KOK-N240 Grupp 1 4 sp Lieselott Nordman (ansvarslärare) svenska I, III-IV KOK-P240 Endast för studieinriktningens egna studerande
Grupp 2 4 sp Maria Green-Vänttinen (ansvarslärare) svenska I, III-IV   Endast för studieinriktningens egna studerande
Grupp 3 4 sp Anne Huhtala (undervisande lärare) svenska I, III-IV   Endast för studieinriktningens egna studerande
Valfria studier i valfria studiehelheter
Undervisningsämnet svenska och litteratur KOK-N511   5 sp Jannika Lassus svenska nätkurs period III-IV    
Andraspråksinlärning KOK-N513   5 sp Maria Green-Vänttinen svenska III-IV    
Klassrumsforskning KOK-N521   5 sp Hanna Lehti-Eklund svenska endast fakultetstentamen    
Språkinlärning KOK-N522   5 sp Anne Huhtala svenska I-II    
Specialavsnitt professionellt skrivande KOK-N531   5 sp Lieselott Nordman svenska I    

Nordisk litteratur:

Avsnittet Identifierare Kursens namn Omfattning (sp) Ansvarig lärare Undervisnings-språk Perioder Motsvarig-heter Kursens öppenhet
Grundstudier
Litteraturvetarens verktygslåda KOK-L101   5 sp Kristina Malmio, Hanna Lahdenperä lärare på kursen svenska I-II   öppen för alla
Litteraturhistoriens grundbegrepp KOK-L102   5 sp Claus Madsen danska I-II   öppen för alla
Svensk och isländsk litteratur efter 1870 KOK-L103   5 sp Ebba Witt-Brattström, lärare även Reynir Eggertsson svenska III-IV   öppen för alla
Svensk litteratur i Finland efter 1870 KOK-L104   5 sp Kristina Malmio svenska III-IV   öppen för alla
Finsk litteratur KOK-L105   5 sp Kristina Malmio svenska endast tentamen, allmänna fakultetstentamina hela läsåret   öppen för alla
Barn- och ungdomslitteratur KOK-L106   5 sp Kristina Malmio m.fl. svenska III-IV   öppen för alla
Ämnesstudier
Äldre dansk och norsk litteratur KOK-L201   5 sp Claus Madsen, Hadle Andersen dansk og norsk I-II   öppen för alla
Nyare dansk och norsk litteratur KOK-L202   5 sp Claus Madsen, Hadle Andersen dansk og norsk III-IV   öppen för alla
Temakurs i nordisk litteratur KOK-L203 Specialiserings-kurs i digital humaniora 5 sp Anna Biström svenska III-IV NOR-L314 öppen för alla
KIR-Y335
Temakurs i nordisk litteratur KOK-L203 Nordic Noir 5 sp Reynir Eggertssson engelska III-IV NOR-L313 suitable for exchange students
KIR-346
Skönlitterära genrer KOK-L204   5 sp Kristina Malmio, lärare på kursen Anna Biström svenska III-IV   Öppen för alla
Svensk litteratur före 1870 KOK-L205   5 sp Ebba Witt-Brattström svenska I-II   Öppen för alla
Eddan och sagalitteraturen KOK-L206   5 sp Reynir Eggertssson svenska I-II   öppen för alla
Modern litteraturteori KOK-L207   5 sp Kristina Malmio, lärare även Ebba Witt-Brattström (1 ggr) svenska III-IV   öppen för alla
Proseminarium KOK-L240   4 sp Kristina Malmio svenska III-IV   Endast för studieinriktningens egna studerande inkl. utbytesstuderande

Gemensamma studier:

Opintojakso / Avsnittet Tunniste / Identifierare Kurssin nimi / Kursens namn Laajuus (op) / Omfattning (sp) Kurssin vastuuopettaja / Ansvarig lärare Opetuskielet / Undervisnings-språk Periodit /  Vastaavuudet / Motsvarigheter Kurssin avoimuus / Kursens öppenhet
Johdatusta kirjallisuudentutkimukseen KOK-401S Johdatusta kirjallisuudentutkimukseen 5 op Jyrki Nummi suomi I - II   KOK-ohjelman opiskelijoille
Introduktion till litteraturvetenskap KOK-401N  Introduktion till litteraturvetenskap grupp 1 5 sp Kristina Malmio (ansvarslärare), Maïmouna Jagne-Soireau undervisande lärare svenska I-II   Endast för utbildningsprogrammets egna studerande
Introduktion till litteraturvetenskap grupp 2 5 sp Kristina Malmio svenska I-II   Endast för utbildningsprogrammets egna studerande
Johdatusta kielentutkimukseen KOK-402S  Johdatusta kielentutkimukseen 5 op Yrjö Lauranto suomi I-II   KOK-ohjelman opiskelijoille
Introduktion till språkvetenskap KOK-402N Introduktion till språkvetenskap 5 sp Ansvarslärare: Therese Lindström Tiedemann svenska I-II   KOK alla studieinriktningar, samt KIK
Akateemiset tekstitaidot KOK-403S Akateemiset tekstitaidot: kielitieto (syksy)  3 op Hanna Lappalainen suomi I-II    
(Kielten kandiohjelman opiskelijoille
Akateemiset tekstitaidot: kielitieto (kevät) 3 op Terhi Ainiala suomi III-IV   KIK-ohjelman opiskelijoille (kielten kandiohjelma)
Akademisk textkompetens KOK-403N Akademisk textkompetens 3 sp Jannika Lassus svenska III   svenskspråkiga studerande i KOK och KIK
Kandiohjelman tvt-opinnot KOK-404S Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman tieto- ja viestintätekniikan opinnot 2 op Mari Siiroinen suomi  verkkokurssi, suoritettavissa koko lukuvuoden   KOK-ohjelman omille opiskelijoille ja vaihto-opiskleijoille
Kandidatprogrammets IKT-studier  KOK-404N Kandidatprogrammets IKT-studier  2 sp Jannika Lassus svenska nätkurs i period III-IV   svenskspråkiga studerande i KOK
Studier i det andra främmande språket KOK-405N Norge och norska Dessa ordnas av Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer NOR-S351  
Studier i det andra främmande språket KOK-405N Danmark och danska NOR-S361  
Studier i det andra främmande språket KOK-405N Island och isländska NOR-S371  
Toisen vieraan kielen opinnot KOK-405S Viron, unkarin ja muiden suomen sukukielten kurssit: ks. suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opetus             
Kieli ja kirjallisuus  yhteiskunnassa KOK-406S Kieli ja kirjallisuus  yhteiskunnassa  5 op Anna Hollsten ja Hanna Lappalainen suomi III-IV    
Språk och litteratur i samhället KOK-406N Språk och litteratur i samhället 5 sp Johan Franzon, Kristina Malmio svenska I-II   Studenter på KOK-N och KOK-P (nordiska språk, nordisk litteratur) i första hand, öppen för utbildningsprogrammets egna studerande.
Työelämään orientoivat opinnot KOK-407S Kustannustoimittaminen 5 op Päivi Koivisto suomi III - IV KIR-326 kaikille
Arbetslivsorientering KOK-407N Arbetslivsorientering 5 sp Maria Green-Vänttinen svenska III-IV   studerande i nordiska språk och nordisk litteratur
Puheviestintä I KOK-451 Puheviestintä I, ryhmä 1 5 op Suvi-Tuuli Murumäki suomi Elokuun intensiivijakso   Vain äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville
Puheviestintä I, ryhmä 2 5 op Suvi-Tuuli Murumäki suomi I-II   Vain äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville
Puheviestintä I, ryhmä 3 5 op Suvi-Tuuli Murumäki suomi II-III   Vain äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville
Puheviestintä I, ryhmä 4 5 op Suvi-Tuuli Murumäki suomi Tammikuun intensiivijakso   Vain äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville
Puheviestintä I, ryhmä 5 5 op Suvi-Tuuli Murumäki suomi III-IV   Vain äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville

Undervisningsprogram för läsåret 2018-2019

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

I ditt studieprograms undervisningsschema ser du bland annat vilken undervisning som ges i studieprogrammet under läsåret och i vilken period undervisningen ges. Via schemat hittar du även kurssidorna där studieavsnittens noggrannare beskrivningar finns.