Universitetet förbereder sig på elavbrott | Öppna universitetet

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Universitet har förberett sig på eventuella elavbrott under vintern. Bekanta dig med de nya instruktionerna i förväg, så att du vet vad du ska göra om ett elavbrott avbryter en kurs eller en tentamen.

En snabb sammanfattning av de viktigaste instruktionerna:

  • Håll din mobil och bärbara dator laddade.
  • Vänta tålmodigt i fem minuter vid ett elavbrott.
  • Om elen återställs inom fem minuter och de system som används fungerar normalt kan undervisningen eller tentamen fortsätta från det ställe de blev abrutna.
  • Om elavbrottet eller relaterade systemfel fortsätter efter fem minuter avbryts undervisningen / tentamen.
  • Läraren meddelar dig om ett nytt datum för undervisningen/examen eller andra metoder för att slutföra undervisningen.

Anvisningarna i sin helhet hittar du på sidan Anvisningar för nödsituationer. Om du har frågor kan du alltid kontakta Öppna universitetets studierådgivningen.