Utbytesmöjligheter i Ryssland, Ukraina och Georgien

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Antalet utbytesplatser som kan sökas i Ryssland, Ukraina och Georgien hittar du i denna anvisning senast två veckor innan ansökningstiden börjar. Se närmare ansökningstider och instruktioner här: Ansökan.

Läs mer om utbytesmålen i Serbien:  Erasmus-avtal på universitetsnivå

 

Om du planerar utbyte till Ryssland ska du ta i beaktande följande saker när du väljer utbytesuniversitet:

Språkkunskaper: Den som söker till utbyte måste behärska åtminstone grunderna i ryska. Ett undantag utgör Higher School of Economics och ITMO University, till vars engelskspråkiga kurser man kan söka även utan språkkunskaper i ryska. 

Studier: Välj utbytesdestination utgående från vad du vill studera under utbytet. Genom Helsingfors universitets bilaterala utbyten kan du i Ryssland studera

 • ryska som främmande språk på heltid. Följande universitet erbjuder 20 timmar språkstudier i veckan: Saint Petersburg State University, Moscow State University och Kazan Federal University
 • på engelskspråkiga kurser. Utöver det kan du, om du vill, ägna ett par timmar i veckan åt kurser i ryska som främmande språk. Det här är möjligt i synnerhet på Higher School of Economics. En del enstaka engelskspråkiga kurser finns även i S:t Petersburg, vid Udmurt State University och i Petroskoj
 • genom att delta i den normala ryskspråkiga undervisningen om dina språkkunskaper i ryska är på minst CEFR B2-nivå. Det här är möjligt vid alla utbytesdestinationer, med undantag av Higher School of Economics som kräver C1-nivå.

 

På den här sidan

Ryssland

Från Helsingfors universitet kan du åka på utbyte till följande universitet i Ryssland:

 •  Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå (alla fakulteter): Moscow State University, Higher School of Economics (HSE), St. Petersburg State University, Petrozavodsk State University, Kazan (Volga Region) Federal University, Udmurt State University
 • Utbytesavtal på enhetsnivå: Higher School of Economics (Juridiska fakulteten), ITMO University (Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten) och Russian State Hydrometeorological University  (Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)

Du kan också söka till Ryssland genom North2North-utbytesprogrammet, vars villkor, krav och utbytesdestinationer är andra än i de bilaterala utbytena på universitets- och enhetsnivå. I denna anvisning hittar du information om bilaterala utbyten.

 

Moscow State University (MGU), Moskva

www.msu.ru/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå
Språkkrav Ryska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Du kan studera ryska på heltid. Om du kan visa att du har tillräckliga språkkunskaper i ryska, kan du delta i universitetets ryskspråkiga kurser.
 • Utbudet av språkkurser och Russian Language Program. De senare har varit avgiftsfria för Helsingfors universitets utbytesstudenter, även om kursens pris nämns på webbplatsen.
 • Kursutbudet
 • Kursutbudet inom den normala ryskspråkiga undervisningen hittar du på institutionernas webbplatser. I regel har endast namnet på kursen angetts, inte omfattningen. Utforma din studieplan så att du har ca 6 kurser/termin, om du söker till den normala ryskspråkiga undervisningen.
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytet 20 ECTS/termin (= 5 ECTS/månad)Målet är 30 ECTS/termin. Observera att januari och juni inte är hela studiemånader för utbytesstudenter vid de ryska universiteten. 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 ECTS = 1 ECTS. Vid behov kan du i tillägg till ECTS-intyget be om ett intyg där antal undervisningstimmar syns. I ECTS uträkningen vid Helsingfors universitet beaktas också självständigt arbete.
Annat viktigt
 • I utbytesavtalet ingår gratis inkvartering i enkelrum i studentboende samt ett lika stort månatligt stipendium som för ryska studenter (ca 1 100 RBL)
 • Respons från de som tidigare varit på utbyte i MGU: "Jag ville åka till en storstad och bo i ett enkelrum." "MGU är en upplevelse, på både gott och ont. Jämfört med t.ex. Helsingfors universitet är det väldigt annorlunda, men vistelsen vidgar ens vyer enormt. Därför rekommenderar jag MGU.”
Terminer
 • Höstterminen: september–januari
 • Vårterminen: februari–juni
Utbytestid Ett läsår eller en terminI utbytesansökan för Helsingfors universitet ska du ange datumen 1.9–15.1 (höst) eller 1.2–15.6 (vår) eller 1.9–15.6 (läsår).
Utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: inga platser.

 

Higher School of Economics (HSE), Moskva och S:t Petersburg

www.hse.ru/en/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå och utbytesavtal på enhetsnivå

  Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter Utbytesavtal på enhetsnivå: Juridiska fakulteten
Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå Studerande på notarie- och magisternivå
Språkkrav Engelska eller ryska beroende på dina kursval Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Campus: Moskva eller S:t Petersburg 
   
 • När du ansöker om utbyte till detta universitet välj MOSCOW02 tai STPET10 i sökportalen.
   
 • På HSE erbjuds rikligt med engelskspråkiga kurser. Se det engelskspråkiga kursutbudet i Moskva och det engelskspråkiga kursutbudet i S:t Petersburg.
   
 • Se det ryskspråkiga kursutbudet i Moskva och i S:t Petersburg.
   
 • Du kan som Helsingfors universitets utbytesstudent vid HSE gå kurser i ryska som främmande språk gratis maximalt 6 ECTS (72 undervisningstimmar) i Moskva / 8 ECTS i S:t Petersburg.
   
 • Studenter i studieinriktning ryska och VIEexpress också använder det bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå från och med februari 2019.
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytet 20 ECTS/termin (= 5 ECTS/månad)Målet är 30 ECTS/termin. Observera att januari och juni inte är hela studiemånader för utbytesstudenter vid de ryska universiteten. 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 ECTS = 1 ECTS
Annat viktigt På HSE är det möjligt att bo i studentboende. Utbytesstudenten står själv för kostnaderna: Moskva och S:t Petersburg
Terminer HSE Academic calendar
Utbytestid Ett läsår eller en termin.
Utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: inga platser.

 

 

St. Petersburg State University, S:t Petersburg

www.spbu.ru/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå
Språkkrav Ryska
Kursutbudet för utbytesstudenter
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationerna under utbytet 20 ECTS/termin (= 5 ECTS/månad)Målet är 30 ECTS/termin. Observera att januari och juni inte är hela studiemånader för utbytesstudenter vid de ryska universiteten. 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 ECTS = 1 ECTS
Annat viktigt
 • I utbytesavtalet ingår gratis inkvartering i studentboende i ett rum för 2–3 personer och ett månatligt stipendium på ca 2 200 RBL.
 • Respons från tidigare utbytesstudenter i S:t. Petersburg: "S:t Petersburg hade det bästa läget, eftersom jag ville bekanta mig med Ryssland på ett enkelt sätt. Även antalet finska företag i staden bidrog till att jag valde S:t Petersburg."
Terminer Läsåret: september–juni

 • Höstterminen: september–januari
 • Vårterminen: februari–juni
Utbytestid Ett läsår eller en termin. I utbytesansökan för Helsingfors universitet ska du ange datumen 26.8–15.1 (höst) eller 1.2–15.6 (vår) eller 26.8–15.6 (läsår).
Utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: inga platser.

 

Petrozavodsk State University, Petroskoj

http://www.petrsu.ru/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå
Språkkrav Ryska
Kursutbudet för utbytesstudenter
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytet 20 ECTS/termin (= 5 ECTS/månad)Målet är 30 ECTS/termin. Observera att januari och juni inte är hela studiemånader för utbytesstudenter vid de ryska universiteten. 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 ECTS = 1 ECTS. Vid behov kan du i tillägg till ECTS-intyget be om ett intyg där antal undervisningstimmar syns. I ECTS uträkningen vid Helsingfors universitet beaktas också självständigt arbete.
Annat viktigt
 • Boende: Avgiftsbelagd inkvartering i studentboende. Du kan antingen bo på ett mycket förmånligt studenthem, eller om du vill kan du hyra ett rum/en bostad utanför campus. På internatet har man, om man vill, kunnat dela rum med en ryskspråkig student, vilket varit till nytta med tanke på språkinlärningen.
 • Universitetet betalar studenten ett månatligt stipendium på 3 600 RBL. Första månaden har stipendiet varit mindre (stipendiebeloppet bekräftas före utbytet).
 • Respons från tidigare utbytesstudenter i Petroskoj: "Man bör förhålla sig positivt och med tålamod till internatboende. Jag rekommenderar inte Petroskoj som utbytesdestination för den som älskar glamour. Internatet var en positiv överraskning, men för en som är van att bo i en etta kan det vara en chock att dela rum. Allt löper inte alltid enligt planerna men till slut ordnar sig allt. Det lönar sig att själv vara aktiv och ta reda på saker både på universitetet och i övrigt. Lokalborna är ytterst vänliga!"
Terminer Läsåret: september–juni

 • Höstterminen: september–januari
 • Vårterminen: februari–juni
Utbytestid Läsår eller termin. I utbytesansökan för Helsingfors universitet ska du ange datumen 1.9–15.1 (höst) eller 1.2–15.6 (vår) eller 1.9–15.6 (läsår).
Utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: inga platser.

 

Kazan (Volga Region) Federal University, Tatarstan

www.kpfu.ru/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivåUtbytesuniversitetet förutsätter att utbytesstudenten studerat på heltid i minst två läsår vid Helsingfors universitet före utbytet.
Språkkrav Ryska
Kursutbudet för utbytesstudenter
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytet 20 ECTS/termin (= 5 ECTS/månad)Målet är 30 ECTS/termin. Observera att januari och juni inte är hela studiemånader för utbytesstudenter på de ryska universiteten. 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 ECTS = 1 ECTS. Vid behov kan du i tillägg till ECTS-intyget be om ett intyg där antal undervisningstimmar syns. I ECTS uträkningen vid Helsingfors universitet beaktas också självständigt arbete.
Annat viktigt Studenten står själv för sina boendekostnader. Mer information om boendet.
Terminer Läsåret: september–juni

 • Höstterminen: september–januari
 • Vårterminen: februari–juni
Utbytestid Ett läsår eller en terminI utbytesansökan för Helsingfors universitet ska du ange datumen 1.9–15.1 (höst) eller 1.2–15.6 (vår) eller 1.9–15.6 (läsår).
Utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: inga platser.

 

Udmurt State University, Izjevsk

www.udsu.ru/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivåUtbytesuniversitetet förutsätter att utbytesstudenten studerat på heltid i minst två läsår vid Helsingfors universitet före utbytet.
Språkkrav Ryska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Kurser i ryska som främmande språk erbjuds i begränsad utsträckning. Utöver ryskspråkiga kurser i ditt eget bi-/huvudämne kan du delta i kurserna i ryska som främmande språk, maximalt 8 ECTS/termin. Övriga kurser måste vara normala ryskspråkiga kurser ur en fakultets undervisningsutbud.
 • Du kan förbättra dina språkkunskaper genom att delta i en intensivkurs som utbytesuniversitetet erbjuder. Kursen räcker en månad och börjar i augusti före terminsstarten.
 • Allmän information om kurserna och utbytesprogrammet.
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationerna under utbytet 20 ECTS/termin (= 5 ECTS/månad)Målet är 30 ECTS/termin. Observera att januari och juni inte är hela studiemånader för utbytesstudenter vid de ryska universiteten. 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 ECTS = 1 ECTS. Vid behov kan du i tillägg till ECTS-intyget be om ett intyg där antal undervisningstimmar syns. I ECTS uträkningen vid Helsingfors universitet beaktas också självständigt arbete.
Annat viktigt
 • I utbytesavtalet ingår gratis inkvartering i studentboende i ett rum för1–2 personer och ett månatligt stipendium på ca 5 000 RBL.
 • I Urdmurtien har våra utbytesstudenter fått ett fint mottagande, eftersom det vid universitetet finns en institution för finsk-ugriska språk, vars studenter gärna och ivrigt talar finska med utbytesstudenterna.
 • Respons från tidigare studenter vid UdSU: "Om man vill lära sig språket lönar det sig absolut att ägna 4–5 månader av sina studier till att åka till Izjevsk." "Nivån på undervisningen varierade. Mest lärde jag mig utanför universitetet. Det mest givande var att prata med vanliga människor och lära sig mer om den lokala kulturen." "Internat nr. 5 är snyggt och nytt, byggnaden är ett par år gammal. Jag delade rum med en rysk tjej. Jag lärde mig ryska effektivast genom att dagligen prata med rumskompisen."
Terminer Läsåret: september–juni

 • Höstterminen: september–januari
 • Vårterminen: februari–juni
Utbytestid Ett läsår eller en terminI utbytesansökan för Helsingfors universitet ska du ange datumen 1.9–15.1 (höst) eller 1.2–15.6 (vår) eller 1.9–15.6 (läsår).
Utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: inga platser.

ITMO University, St Petersburg * ny utbytesdestination!

https://en.itmo.ru/

Utbytesavtal på enhetsnivå: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studienivå under utbytet Studerande kandidat- och magister- och doktornivå.
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter Kurserna är i kemi. Kurslist.
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationerna under utbytet 20 ECTS/termin (= 5 ECTS/månad). Målet är 30 ECTS/termin. 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 ECTS = 1 ECTS. Vid behov kan du i tillägg till ECTS-intyget be om ett intyg där antal undervisningstimmar syns. I ECTS uträkningen vid Helsingfors universitet beaktas också självständigt arbete.
Terminer Läsåret: september–juni

Höstterminen: september–januari
Vårterminen: februari–juni

Annat viktigt ITMO har studenthem, men platser räcker kanske inte till alla. Websidor till studenthemmet. 
Utbytestid Ett läsår eller en terminI utbytesansökan för Helsingfors universitet ska du ange datumen 1.9–15.1 (höst) eller 1.2–15.6 (vår) eller 1.9–15.6 (läsår).
Utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: inga platser.

Russian State Hydrometeorological University St Petersburg * ny utbytesdestination!

http://www.rshu.ru/eng/

Utbytesavtal på enhetsnivå: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studienivå under utbytet Studerande kandidat- och magister- och doktornivå.
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter RSHU erbjuder två Meteorology BSc-program där upp till 40% av kurserna ges på engelska.

Den här destinationen är bra till studerande som gör sitt examensarbete.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationerna under utbytet 20 ECTS/termin (= 5 ECTS/månad). Målet är 30 ECTS/termin. 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 ECTS = 1 ECTS. Vid behov kan du i tillägg till ECTS-intyget be om ett intyg där antal undervisningstimmar syns. I ECTS uträkningen vid Helsingfors universitet beaktas också självständigt arbete.
Terminer Läsåret: september–juni

Höstterminen: september–januari
Vårterminen: februari–juni

Annat viktigt  
Utbytestid Ett läsår eller en termin
Utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: inga platser.

 

 

 

Ukraina

National University of "Kyiv-Mohyla Academy", Kiev 

www.ukma.edu.ua/eng/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Kurser i ukrainska som andraspråk och engelskspråkiga kurser är avgiftsfria för utbytesstudenter. Det erbjuds många engelskspråkiga kurser i bl.a. juridik.
 • Läs mer om kursutbudet för utbytesstudenter.
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytet Minst 5 ECTS/utbytesmånad
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 ECTS = 1 ECTS
Annat viktigt
 • Till utbytesavtalet hör gratis inkvartering på internat i enkelrum.
 • För att kunna väljas måste du ha genomfört kurser relaterade till Ukraina vid Helsingfors universitet.
Terminer Läsåret: september–juni

 • Höstterminen: september–december
 • Vårterminen: januari–maj
Utbytestid Läsår eller termin
 
Utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: inga platser.

 

Georgien

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

https://www.tsu.ge/en/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter Courses taught in English: Eurasian and Caucasus Studies, European Studies & Economics: list of courses.
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationerna under utbytet Minst 5 ECTS/utbytesmånad
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 ECTS = 1 ECTS
Annat viktigt Till utbytesavtalet hör gratis inkvartering i studentboende .
Terminer september/oktober-januari; februari/mars-juli
Utbytestid Termin.
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2021: 2 studenter för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023). Ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: 1 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 2 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023