Välkommen till Instruktioner för studerande | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Från Instruktioner för studerande hittar du anvisningar du behöver i studiernas olika faser. Instruktionerna är indelade i åtta teman: 

En del av anvisningarna finns under flera teman beroende på i vilka faser av studierna de behövs. Öppna universitetets alla instruktioner och meddelande syns för all studerande. Du behöver inte välja utbildningsprogram för att se dem.

I samma sammanhang har Öppna universitetets webbsidor förnyats som helhet. Nu är alla de möjligheter till kontinuerligt lärande som Helsingfors universitet erbjuder – öppna universitetsstudier, specialiserings- och behörighetsutbildningar för komplettering av examen samt fortbildning – lättare att hitta på universitetets webbplats.

Du hittar öppna universitetets nya webbsidor och studieutbudet på kanalen Utbildning och udervisning på Helsingfors universitets webbplats: Öppna universitetet.
 
De nya webbsidorna och instruktioner för studenterna utvecklas utifrån den respons som vi får på dem. Om du vill kan du skicka respons till avoinyo-verkkopalvelut@helsinki.fi.  
 
Välkommen att ta del av de nya sidorna!