Vanliga frågor | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Studieutbud

När kommer en viss kurs att finnas erbjudas nästa gång? 
De studier som ordnas under innevarande termin ser du på webbplatsen för utbildningsprogrammet eller studieinriktningen i fråga: Öppna universitetstudier enligt utbldningsprogram.  Förhandsinformation om kommande studier finns på sidan Förhandsbesked om kommande studier (fi).  

Anmälning och studieavgifter

Hur kan jag anmäla mig till Öppna universitetstudier? 
Anmälan till Öppna universitetsstudier sker på webben en kurs åt gången. Studieavgiften betalas i samband med anmälan. Anmälan kräver finländsk personbeteckning, nätbankskoder, Helsingfors universitets användarnamn eller andra finländska högskolors HAKA-användarnamn. Mer information: Anmälan och studieavgifter

Jag är grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet. Hur anmäler jag mig till studier vid Öppna universitetet? 
Börja din kursanmälan i Sisu:
 Lägg först till studieavsnittet i din studieplan om avsnittet ännu inte finns i studieplanen. Välj sedan prestationssätt och undervisning vid Öppna universitetet. Till sist instruerar Sisu dig att göra anmälan på kurssidan. Om kursen ordnas som gemensam undervisning för utbildningsprogrammet och Öppna universitetet och den ansvariga anordnaren är ett utbildningsprogram, ska du anmäl dig till kursen enligt utbildningsprogrammets praxis.

Kan jag komma med på en kurs som redan har börjat?
Vissa kurser går det att komma med på även om kursen redan har börjat. När du på kurssidan klickar på knappen Anmäl dig ser du om du fortfarande kan anmäla dig till kursen. Vid behov kan du kontakta studierådgivningen: Kontaktuppgifter och studierådgivning

Jag behöver ett kvitto på min studieavgift. Var får jag det ifrån?
Du får kvitto på betald studieavgift i ett automatiskt meddelande som skickas till din e-post efter att du anmält dig.

Var hittar jag mitt studentnummer?
Du hittar ditt studentnummer i Helsingfors universitets studieinformationssystem Sisu. Läs mer: Uppgifter om den studerande 

Jag är grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet. Är studierna avgiftsbelagda för mig?
Sommarstudierna vid Öppna universitetet är avgiftsfria för grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet som är närvaroanmälda vid tidpunkten för kursanmälan. Under läsåret är studier vid Öppna universitetet i regel till normalpris för grundexamensstuderande. På vissa kurser kan det dock finnas avgiftsfria studieplatser som reserverats för grundexamensstuderande. I studieutbudet kan det tidvis också finnas andra avgiftsfria studier för alla eller vissa grupper. Information om studieavgiften för en kurs finns på kurssidan. 

Jag behöver ett intyg över mina studier för min arbetsgivare, Sysselsättningsfonden eller arbets- och näringstjänsterna. Var får jag ett sådant?
Kontakta Öppna universitetets studierådgivning: Kontaktuppgifter och studierådgivning. Läs mer: Intyg över studier

Användarnamn vid Helsingfors universitetet

Hur får jag ett användarnamn för universitetet?
Ett användarnamn har tilldelats dig automatiskt i samband med din anmälan. Användarnamnet ska dock aktiveras i god tid innan studierna börjar. För öppna nätkurser, dvs. MOOC-kurser, tilldelas dock i allmänhet inte användarnamn. Läs mer: Användarnamn vid Helsingfors universitetet

Hur aktiverar jag mitt användarnamn?

I samband med att du anmäler dig beviljas du användarnamn och lösenord till Helsingfors universitets informationssystem. Användarnamnet skickas inte separat till dig, utan du får användarnamnet genom att aktivera det i god tid innan studierna inleds. 

Du kan aktivera ditt användarnamn tidigast följande dag efter din anmälan. Aktiveringen sker via en elektronisk tjänst och förutsätter stark autentisering eller personlig identifiering. Observera att användarnamnet aktiveras tidigast en timme och senast inom ett dygn efter aktiveringen. Ytterligare information och närmare anvisningar: Användarnamn vid Helsingfors universitetet

Jag kan inte identifiera mig elektroniskt. Hur kan jag aktivera mitt användarnamn?
Om du inte kan identifiera dig elektroniskt, ska du fylla i ansökan om användarnamn, skicka den till Helsingfors universitet och identifiera dig på Helsingfors universitets ID Point-identifieringsställe. Ytterligare information och närmare anvisningar: Användarnamn vid Helsingfors universitetet

Jag kan inte identifiera mig elektroniskt och kan inte besöka universitetets ID-point-identifieringsställe. Hur kan jag aktivera mitt användarnamn?
Om du inte kan identifiera dig elektroniskt och inte kan besöka universitetets ID Point-identifieringsställe, ska du fylla i ansökan om användarnamn och kontakta Helsingfors universitet IT-Helpdesk. Du får anvisningar om fortsatta åtgärder av IT-Helpdesk. Ytterligare information och närmare anvisningar: Användarnamn vid Helsingfors universitetet 

Mitt användarnamn fungerar inte. Vad ska jag göra?
Du har väl aktiverat ditt användarnamn och samtidigt bytt det lösenord du vill ha? Du kan aktivera ditt användarnamn tidigast följande dag efter att du anmält dig. Observera att användarnamnet aktiveras tidigast en timme och senast inom ett dygn efter aktiveringen. Om ditt användarnamn ännu inte fungerar ett dygn efter att det aktiverats, kontakta Helsingifors universitetets IT-Helpdesk. Ytterligare information och anvisningar: Användarnamn vid Helsingfors universitetet

E-post helsinki.fi

Hur kan jag under mina studier få tillgång till universitetets e-postadress helsinki.fi? 
Du får e-postadressen helsinki.fi genom att logga in med Helsingfors universitets användarnamn på adressen www.helsinki.fi/office365. Observera att användarnamnet är exceptionellt skrivet i formatet användarnamn@ad.helsinki.fiLäs mer: E-postadressen Helsinki.fi och andra digitala tjänster  

Moodle

Hur kommer jag till kursens Moodle? 
Du kan logga in i Moodle med ditt användarnamn vid Helsingfors universitet via kursens kurssida. En del kurser har en kursnyckel som behövs vid den första inloggningen i Moodle. Tidpunkten för när Moodle öppnas och det eventuella behovet av kursnyckel anges på kurssidan. Läs mer: Moodle 

När öppnar Moodle för min kurs? 
Information om när Moodle öppnas hittar du på kurssidan. 

Det finns ingen Moodle-knapp på kurssidan. Vad ska jag göra?  
Vänta i lugn och ro. Moodle-knappen publiceras på kurssidan senast vid kursens början. 

Jag har aktiverat mitt användarnamn, men jag kan inte logga in på kurssidan. Vad ska jag göra?
Användarnamnet fungerar tidigast en timme och högst inom ett dygn efter att det aktiverats. Fördröjningen beror på dataöverföringen mellan olika system. Så vänta först och försök igen efter en tid. Om du ännu inte kan logga in ett dygn efter att användarnamnet aktiverats, kontakta Helsingifors universitetets Helpdesk. Ange att det är fråga om studier vid Öppna universitetet.

Att studera

Hur börjar jag mina studier? 
Det lönar sig att inleda studierna genom att bekanta sig med de uppgifter som finns på kursens kurssida, aktivera universitetets användarnamn, skaffa behövlig kurslitteratur och planera hur man hittar sin egen plats, tid och rutin för studierna. Läs mer: Checklista för studier

Var och när hålls webbföreläsningarna? 
Du hittar information om webbföreläsningar på kursens kurssida. Föreläsningar på nätet sker vanligtvis i Zoom. Läs mer: Nätstudier

Var får jag kursböckerna? 
Du kan söka och låna kursböcker t.ex. på Helsingfors universitets bibliotek, stads- eller kommunbiblioteket, andra högskolors bibliotek, Nationalbiblioteket eller Riksdagens bibliotek. Läs mer: Biblioteken och informationssök

Studieprestationer

När registreras mina studieprestationer i registret över studieprestationer?
Din prestation registreras i Helsingfors universitets studieprestationsregister inom en månad från prestationsdagen. Du får en anmälan till din e-post när dina studieprestationer har registrerats. Om registreringen av studieprestationen brådskar till exempel på grund av din utexaminering, kontakta Öppna universitetets studierådgivning: Kontaktuppgifter och studierådgivning. Läs mer: Utvärdering och studieprestationer

Hur ser jag mina studier?
Du kan granska dina studieprestationer i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem Sisu och i tjänsten Min Studieinfo, som administreras av Utbildningsstyrelsen. Läs mer: Utvärdering och studieprestationer

Jag behöver en sammanställning av en studiehelhet jag genomfört. Hur ska jag få den?
Be att studiehelheten sammanställs med en elektronisk blankett. Läs mer: Sammanställning av en studiehelhet

Var får jag ett intyg eller ett studieprestationsutdrag över mina studier?
De studieprestationer som antecknats i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem Sisu och i tjänsten Min Studieinfo, som administreras av Utbildningsstyrelsen, är officiella intyg över de studier du har slutfört. Läs mer: Intyg över studier