Vilket är mitt skolutbildningsspråk?

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Skolutbildningsspråken är svenska och finska. Om ditt skolutbildningsspråk är något annat definieras det som ”annat än svenska eller finska”.

Så avgörs ditt skolutbildningsspråk

Om du har gått i finländsk grundskola och/eller gymnasium och studerat finska eller svenska som modersmål:

 • Ditt skolutbildningsspråk är det språk i vilket du har avlagt lärokursen i modersmålet i grundskolan och/eller gymnasiet. Skolutbildningsspråket fastställs alltså i ditt avgångsbetyg från finsk grundskolan eller gymnasiet.
 • Studentexamen eller en motsvarande internationell examen (IB, EB, Reifeprüfung) påverkar inte ditt skolutbildningsspråk.
 • Om du i stället för gymnasiet har avlagt yrkesinriktad grundexamen efter grundskolan eller om du har fullgjort dina studier på andra stadiet utomlands, är ditt skolutbildningsspråk det språk i vilket du har avlagt lärokursen i modersmålet i grundskolan.
 • Om du har inte fullgjort studier på andra stadiet, är ditt skolutbildningsspråk det språk i vilket du har avlagt lärokursen i modersmålet i grundskolan.
 • Om du inte har läst svenska eller finska som modersmål i gymnasiet (om du t.ex. har gått i IB-gymnasium) men du har avlagt lärokursen i modersmålet i svenska eller finska i grundskolan, är ditt skolutbildningsspråk det språk i vilket du har avlagt lärokursen i modersmålet i grundskolan.
 • Om du har avlagt lärokursen i modersmålet finska i grundskolan, men i modersmålet svenska i gymnasiet (eller tvärtom), får du själv välja vilket språk du använder som skolutbildningsspråk. Skolutbildningsspråket kan inte variera under studierna. Du ska genomföra dina studier i modersmålet och andra inhemska språket och skriva ditt mognadsprov enligt samma skolutbildningsspråk.

Om du har gått i finländsk grundskola och/eller gymnasium och studerat svenska eller finska som andraspråk:

Uppdaterad 13.2.2018

 • Ditt skolutbildningsspråk avgörs inte av grundskolans eller gymnasiets lärokurs i ”modersmål och litteratur, svenska/finska som andraspråk”. Om du inte har avlagt lärokursen i svenska eller finska som modersmål i grundskolan och/eller gymnasiet definieras ditt skolutbildningsspråk som ”annat än svenska eller finska”.
 • Studentexamen, en motsvarande internationell examen (IB, EB, Reifeprüfung) eller enskilda delprov påverkar inte ditt skolutbildningsspråk.

Om du har gått i annan än finländsk skola (grundskola och gymnasium), till exempel utomlands eller i IB-gymnasium:

 • Om du inte har ett finländskt avgångsbetyg från grundskolan eller gymnasiet är ditt skolutbildningsspråk inte finska eller svenska.

Vad påverkar ditt skolutbildningsspråk?

Kandidatexamen

Ditt skolutbildningsspråk påverkar de studier i modersmålet och andra inhemska språket som ingår i din examen samt mognadsprovet.

Magisterexamen

Om du endast avlägger högre högskoleexamen och ditt skolutbildningsspråk är svenska eller finska, men du har avlagt lägre högskoleexamen utomlands, ska du påvisa dina språkkunskaper i din examen. Ditt skolutbildningsspråk påverkar hur och i vilka språk du ska avlägga de krävda språkstudierna.

I arbetslivet

Om ditt skolutbildningsspråk är finska eller svenska och du har skrivit ditt mognadsprov på samma språk kan du med ditt examanesbetyg uppvisa utmärkt förmåga att använda språket i tal och skrift som krävs vid tvåspråkiga myndigheter i befolkningsmajoritetens språk inom myndighetens ämbetsdistrikt och som också är till nytta när du söker andra sorters arbete. (Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).

Om ditt skolutbildningsspråk inte är finska eller svenska kan du inte uppvisa utmärkt förmåga att använda språket i tal och skrift som krävs vid tvåspråkiga myndigheter i befolkningsmajoritetens språk inom myndighetens ämbetsdistrikt med din högskoleexamen. (Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003). I stället kan du uppvisa utmärkt förmåga att använda språket på följande sätt:

 • Om du i studentexamen har genomfört modersmålsprovet (finska, svenska) med minst vitsordet magna cum laude;
 • Om du i studentexamen har genomfört provet i finska som andraspråk eller provet i svenska som andraspråk med minst vitsordet eximia cum laude;
 • Om du genomför språkexamen för statsförvaltningen med vitsordet utmärkt förmåga eller en allmän språkexamen som jämställs med språkexamen för statsförvaltningen med vitsordet 6. Vidare information om språkexamina hittar du på Utbildningsstyrelsens sidor.