För dem som börjat studera före år 2017

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Helsingfors universitet övergick till nya utbildningsprogram 1.8.2017. Det var möjligt att studera enligt de gamla examensfordringarna under en övergångsperiod fram till 18.12.2020. Den här sidan gäller de studenter som påbörjat sina studier före år 2017 och som flyttat över till de nya utbildningsprogrammen efter den 18.12.2020.

Om övergångsperioden i ditt utbildningsprogram är längre (till exempel fram till år 2023) får du ytterligare information om studierna på din fakultets egen sida för den som börjat studera före 1.8.2017 (nedan) eller vid studentservicen.

I de fakultetsspecifika instruktionerna hittar du information om studiernas motsvarighetstabeller samt om eventuella undantag som kan gälla dem som flyttar över från de gamla utbildningsprogrammen. Viktig information för alla som övergått till de nya utbildningsprogrammen finns på sidan Instruktioner för dem som övergått till de nya utbildningsprogrammen.

Instruktioner