Finansiering för doktorsstudier

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Helsingfors universitet uppbär inga terminsavgifter av sina doktorander och det är gratis att studera vid universitetet, men doktoranden står själv för sina levnadskostnader och boendeutgifter. Under det här temat hittar du anvisningar för hur du ska finansiera dina doktorsstudier. Om du bara planerar att ansöka om doktorsstudier, bekanta dig också med våra finansieringsinstruktioner för nya sökande på universitetets webbsidor.

Instruktioner