Instruktioner för dem som börjat studera före år 2017

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Helsingfors universitet övergick till nya utbildningsprogram 1.8.2017. Det var möjligt att studera enligt de gamla examensfordringarna under en övergångsperiod fram till 18.12.2020. Den här sidan gäller de studenter som påbörjat sina studier före år 2017 och som flyttat över till de nya utbildningsprogrammen eller som kommer att flyttas över till dem efter den 18.12.2020.

På den här webbplatsen, dvs. Instruktioner för studerande, hittar du instruktioner som främst riktar sig till dem som studerar i de nya utbildningsprogrammen. Om övergångsperioden i ditt utbildningsprogram är längre (till exempel fram till år 2023) får du ytterligare information om studierna på din fakultets egen sida eller vid studentservicen.

I de fakultetsspecifika instruktionerna hittar du också information om studiernas motsvarighetstabeller samt om eventuella undantag som kan gälla dem som flyttar över från de gamla utbildningsprogrammen. De fakultetsspecifika instruktionerna uppdateras senast slutet av året till att främst gälla dem som flyttat över till de nya utbildningsprogrammen.

Obs! Den gamla instruktionssidan 'Studera enligt de gamla examensfordringarna' har tagits bort och viktig information för dem som övergått till de nya utbildningsprogrammen finns på sidan Instruktioner för dem som övergått till de nya utbildningsprogrammen.

Instruktioner