For exchange and visiting students

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

The content of this page can only be found in English.
To find e.g. fact sheets and information on nominating, see: information for Mobility Partners