Handledning i informationssökning

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Kommer du inte vidare med informationssökningen som behövs för arbetet med din avhandling? Behöver du hjälp med att hitta källor du kan använda i ditt examensarbete?

Distanshandledning i informationssökning

Distanshandledning i informationssökning (på finska) är avsedd för studenter vid Helsingfors universitet som letar efter vetenskapliga publikationer/källor för sin avhandling (instruktioner).

Du får mer ut av handledningen om du tidigare har bekantat dig med informationssökning i samband med en nätkurs eller närundervisning som ordnas av biblioteket. Du hittar tidtabeller och kursbeskrivning i WebOodi: Studieutbud > studiehandböcker > erillislaitokset >  Helsingfors universitets bibliotek, 2020-2021.