Plagiering och tentamensfusk | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Fusk och plagiering är förbjudet i alla skeden av studierna och i alla kurser. De är straffbara handlingar som har konsekvenser också i lindrigare fall.

Plagiering

Plagiering innebär att någon annans tankar, texter, resultat eller bildmaterial presenteras som eget arbete utan tillbörliga källhänvisningar.

Till universitetsstudiernas grundläggande färdigheter hör att du kan göra skillnad mellan egen och lånad information. Hänvisningar till andra personers texter och arbeten ska göras i enlighet med vetenskaplig hänvisningspraxis. Om du vill veta mera om det rätta hänvisningssättet kan du fråga t.ex. läraren.

Urkund Helsingfors universitet använder plagiatkontrollprogrammet Urkund by Ouriginal. Läs mer: Att identifiera plagiat och anvanda urkund 

Tentamensfusk

Med tentamensfusk avses användning av smartenheter, anteckningar eller källor när det inte har kommits överens om det. Även allt annat smygtittande i anteckningar och liknande under tentamen betraktas som tentamensfusk. Det är också förbjudet att hålla en smartenhet framme under tentamen.

Under webbtenter är det tillåtet att använda anteckningar, källor och smartenheter.

Påföljder för plagiering och tentamensfusk

Den som blir ertappad för fusk eller plagiat blir underkänd och förlorar sin studierätt till den kurs hen anmält sig till och där plagiering eller tentfusk har konstaterats.

Den administrativa behandlingen av plagiat och tentamensfusk sker enligt det förfaringssätt som godkänts av Öppna universitetets direktion: Bedomning av studiefusk vid Öppna universitetet (2018) (pdf)

I enlighet med denna anvisning behandlas också de misstankar om fusk som riktar sig till studerande för grundexamen vid Helsingfors universitet, om misstankarna har uppstått i samband med studier vid Öppna universitetet.

Anvisningarna om tentamensfusk och plagiering vid Öppna universitet har utarbetats med beaktande av universitetslagen, rektors beslut no 172/2011 och Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion (pdf i Flamma).