MOOC-kurser | Öppna Universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

MOOC är nätkurser som är öppna för alla och vars deltagarantal inte är begränsat. Förkortningen MOOC kommer från de engelska orden Massive Open Online Course. 

Anmälning

  • MOOC-kursernas anmälningspraxis varierar från kurs till kurs. Du hittar de uppgifter du behöver på kursens kurssida.
  • Du kan bekanta dig med och delta i MOOC-kurser gratis. Du betalar studieavgiften till Öppna universitetet först när du vill få en prestationsanteckning (studiepoäng) för kursen i Helsingfors universitets studieprestationsregister. 
  • En del av MOOC-kurserna vid Helsingfors universitet är helt avgiftsfria. Du hittar information om studieavgiften på kursens kurssida. 

Hur är det att studera på en MOOC?

  • MOOC-studierna är vanligtvis mycket självständiga. 
  • MOOC-kurs är vanligtvis öppen under en viss tid (t.ex. en termin eller ett läsår), under vilken man kan delta i den flexibelt efter hur det passar en själv. 
  • För MOOC-kurserna behövs inte Helsingfors universitets användarnamn. Då beviljas det inte heller. 
  • Närmare uppgifter om deltagande, anmälan och studier finns på kursens kurssida. 
  • Läs mer om studier på webben: Nätstudier 

Utbudet av MOOC-kurser