Hurdan är universitetsexamen? | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Universitetsexamen avläggs i två steg: Först avläggs lägre högskoleexamen, dvs. kandidatexamen, och därefter högre högskoleexamen, dvs. magisterexamen. Vid Helsingfors universitet kan man studera kandidatexamen inom 63 olika kandidatprogram och magisterexamen inom 33 olika magisterprogram. 

Det går inte att avlägga universitetsexamen vid Öppna universitetet, men studierna motsvarar examensstudierna och de ger en mängd olika fördelar också om man siktar på examen. Läs mer: Examensinriktade studier

Lägre högskoleexamen, dvs. kandidatexamen

Kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng. Den målsatta tiden för avläggande av examen på heltid är cirka tre år. Största delen av studierna vid Öppna universitetet är på kandidatnivå.  

Läs mer:  

Högre högskoleexamen, dvs. magisterexamen 

Magisterexamen omfattar 120 studiepoäng. Efter kandidatexamen tar det cirka två år att avlägga magisterexamen på heltid. 

Vid Öppna universitetet erbjuds i allt högre grad även magisterstudier. Studierna förutsätter vanligen tidigare studier inom samma eller ett annat vetenskapsområde. 

Läs mer: