Moodle | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

För nästan alla studier vid Öppna universitetet används en webbaserad lärmiljö. Beroende på hur kursen genomförs kan man i den webbaserade lärmiljön bland annat se på webbföreläsningar, göra och lämna in uppgifter, föra nätdiskussioner, genomföra nättentamina och informera i frågor som gäller studierna. 

Den webbaserade lärmiljön för de flesta kurser är Moodle. På denna sida hittar du inloggningsanvisningar för Moodle och mer information om hur du kommer igång på Moodle. Närmare information om din egen kurs finns på kursens kurssida. 

Logga in i Moodle

I Moodle loggar du in med användarnamn vid Helsingfors universitet

Användarnamnet har beviljats dig i samband med din anmälan. Det ska aktiveras innan kursen börjar. Observera att användarnamnet kan aktiveras tidigast dagen efter anmälan. Anvisningar om aktivering av användarnamn 

Du får kursens Moodle-adress genom att logga in på kursens kurssida med ditt användarnamn Helsingfors universitet. 

Obs! Vid första inloggningen i Moodle behöver du dessutom en kursnyckel. Också kursnyckeln får du när du loggar in på kursens kurssida med Helsingfors universitets användarnamn. 

Lue lisää: