Moodle | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

För nästan alla studier vid Öppna universitetet används en webbaserad lärmiljö Moodle. På denna sida hittar du inloggningsanvisningar för Moodle och mer information om hur du kommer igång på Moodle.

Beroende på hur kursen genomförs kan man i den webbaserade lärmiljön bland annat se på webbföreläsningar, göra och lämna in uppgifter, föra nätdiskussioner, genomföra nättentamina och informera i frågor som gäller studierna. Närmare information om din egen kurs finns på kursens kurssida. 

Logga in i Moodle

Du kan logga in i Moodle med ditt användarnamn vid Helsingfors universitet via knappen (Moodle) på kurssidan. Knappen syns på kurssidan och lärmiljön öppnas senast vid kursens början. Tidpunkten för när lärmiljön öppnas anges på kurssidan. 

När Moodleområdet öppnats hittar du det också på Moodles Kursöversikt-sida.

Inloggning med användarnamnet i kursens Moodle är möjligt från och med en timme och upp till ett dygn efter att du anmält dig till kursen eller aktiverat ditt användarnamn.

En del kurser har en kursnyckel som behövs vid den första inloggningen i Moodle. Information om kursnyckeln finns på kurssidan. 

Gör så här om ingen kursnyckel behövs på kursen: 

  • Klicka på Moodle-knappen på kurssidan eller gå på Moodles Kursöversikt-sida.
  • Logga in med ditt användarnamn vid Helsingfors universitet. 

Gör så här om kursnyckel behövs på kursen: 

  • Börja med att logga in på kurssidan med ditt användarnamn vid Helsingfors universitet.  
  • Som inloggad ser du kursnyckeln för Moodle under Moodle-knappen. 
  • Kopierakursnyckeln, klicka på Moodle-länken och registrera dig i kursområdet genom att slå in kursnyckeln. 
  • Följande inloggningsgånger behöver du ingen kursnyckel längre, utan du kan logga in i Moodle t.ex. direkt via Moodle-länken på kurssidan. 

Användarnamnet till Helsingfors universitets informationssystemhar beviljats dig i samband med din anmälan. Användarnamnet skickas inte separat till dig, utan du får användarnamnet genom att aktivera det i god tid innan studierna inleds. Mer information: Användarnamn vid Helsingfors universitet

Närmare information och anvisningar