OLS-SPRÅKTEST

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Europeiska kommissionen testar Erasmus-utbytesstudenternas och praktikanternas språkkunskaper före och efter utbytesperioden. Syftet är att du ska se hur dina språkkunskaper förbättras under utbytesperioden. Språktestsystemet heter Online Linguistic Support (OLS).

OLS-språktestet genomförs självständigt under oövervakade förhållanden. Resultatet meddelas till dig, kommissionen och Helsingfors universitets Enheten för internationellt utbildningssamarbete. Resultatet är främst avsett att hjälpa dig utvärdera dina språkkunskaper och kan inte används som ett officiellt språkintyg.

Att registrera sig i OLS-systemet och problemsituationer

Registrera dig i OLS-systemet

Du får inbjudan till språktestet per e-post direkt från Online Linguistic Support (OLS) -portalen. Länken  till språktestet finns bara i det första e-postmeddelandet som kommer från systemet.

Innan du kan komma åt OLS språkbedömningar och språkkurser måste du först aktivera ditt användarkonto till OLS. Det gör du genom att klicka på länken i e-postinbjudan med dina inloggningsuppgifter.

När du har aktiverat ditt OLS-konto besöker du webbadressen http://erasmusplusols.eu för att komma till Erasmus+ OLS-hemsidan. Klicka på knappen ”logga in” (längst upp till höger på sidan) för att öppna inloggningssidan.

Fyll sedan i dina personuppgifter, uppgifterna om ditt utbyte och välj om du vill delta i en språkkurs efter språktestet och på vilket/vilka språk du vill delta i språkkursen/-kurserna (studiespråket / det lokala språket eller båda). Kursvalet kan du ändra ända fram till det att du första gången går in på kursunderlaget.

Regitreringsproblem

Om du tycker att du inte fått inbjudan till språktestet, kolla först skräpposten i din e-post, rubriken är "How good is your (språk)? Ifall du inte hittar den där heller, kontakta Enheten för internationellt utbildningssamarbete: studentexchange@helsinki.fi

Om du hittar inbjudan men du ändå inte kommer in i systemet: har du glömt  lösenordet? -> återställ lösenordet geneom att använda funktionen"Glömt lösenord" som finns på OLS-inloggningssidan. Ett meddelande skickas sedan till dig på din e-post så att du kan återställa lösenordet. Kontrollera att mejlet inte har hamnat i skräppostmappen i ditt e-postprogram. Om det här inte heller fungerar kan det bero på att giltighetstiden för att göra testet redan är slut  -> kontakta Enheten för internationellt utbildningssamarbete studentexchange@helsinki.fi

Andra problemsituationer

När du är inloggad i OLS-systemet hittar du svar på de vanligaste frågorna under länken "Hjälp" på OLS-sidans övre högra hörn. Där hittar du också ett kontaktformulär tillOLS-organisationen.

OLS-språktest

Att avlägga testet före utbyte är obligatoriskt och ett av stipendievillkoren för alla Erasmus-utbytesstudenter och Erasmus-praktikanter vars studie- eller arbetsspråk är något av följande:

bulgariska, engelska, spanska, holländska, iriska, italienska, grekiska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, portugisiska, polska, franska, rumänska, svenska, tyska, slovenska, slovakiska, danska, tjeckiska, ungerska, estniska

Om ditt studie- eller arbetsspråk under utlandsvistelsen är något av ovanstående får du ungefär två månader före utbytet en inbjudan till språktestet av Enheten för internationellt utbildningssamarbete vid Helsingfors universitet. Testet ska i regel göras inom en månad från det att inbjudan skickats, eller inom den utsatta tiden som anges i inbjudan, det här för att du vid behov också ska hinna delta i OLS-språkkursen före utbytet.

Om studie- eller arbetsspråket under utbytet inte är något av ovanstående språk får du ingen inbjudan till testet och behöver inte göra det. Studenter vars modersmål är utbytes- eller praktikspråket är också befriade från testet. Om du ändå får en inbjudan i din e-post och du anser dig vara befriad på ovannämnda grunder ska du kontakta Enheten för internationellt utbildningssamarbete (studentexchange@helsinki.fi).

Studie- eller arbetsspråket bestäms utgående från det språk som du har meddelat på ditt Mobility Online-konto. Språket anges under ”Language of instruction at the host university (1. choice)”. Ditt modersmål kontrolleras också från din ansökningsblankett. Studiespråket kan ändras endast genom att sända en ny Learning Agreement-studieplan, där minst hälften av kurserna genomförs på ett annat språk än tidigare.

OLS-systemet skickar automatiskt en inbjudan till ett nytt test efter utbytesperioden. Vi rekommenderar att delta i testet också efter utbytesperioden trots att det inte är obligatoriskt. Om ditt testresultat är minst C2 före utbytet får du inte inbjudan till testet som görs efter utbytet.

Fakta om OLS-språktestet

 • Du får en inbjudan till språktestet per e-post
 • I testet testas grammatik, fraser samt läs- och hörförståelse.
 • I bedömningen används den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).
 • Testet tar 40–60 minuter.
 • Testet måste göras färdigt på en gång. Du får möjlighet att prova att tekniken fungerar innan du påbörjar det egentliga testet. Utnyttja den möjligheten!
 • Testresultatet är en skriftlig bedömning som utvärderar fyra olika språkfärdigheter enligt CEFR-skalan.
 • Testresultatet meddelas endast dig och Enheten för internationellt utbildningssamarbete. Resultatet påverkar inte godkännandet av utbytes- eller praktikplatsen. 
 • OLS-systemet skickar automatiskt en inbjudan till ett nytt test efter utbytesperioden, förutom om det första testresultatet var C2 eller bättre.
 • Om testspråket är tyska, engelska, spanska, franska, italeinska, holländska eller portugisiska och testresultatet är B1 eller lägre, får du automatiskt en inbjudan till språkkursen i samma språk. I det fallet är kursen obligatorisk.
 • Om testspråket är bulgariska, danska, estniska, grekiska, kroatiska, lettiska, litauiska, ungerska, polska, rumänska, slovakiska eller slovenska och ditt testresultat är A1 får du automatiskt inbjudan till språkkursen på samma språk. I det fallet är kursen obligatorisk.
 • Om testspråket är tjeckiska och ditt testresultat är A2 eller lägre får du automatiskt inbjudan till språkkursen i tjeckiska. I det fallet är kursen obligatorisk.
 • Om testspråket är maltesiska eller iriska finns det inte ännu någon kurs i de språken.
 • Om ditt testresultat är över de nämnda nivåerna är språkkursen frivillig.
 • Om ditt testresultat är över B1 i vilket som helst av de tillgängliga språken, kan du välja om du deltar i språkkursen på stuidespråket, det lokala språket (om det finns bland kursutbudet)  eller båda språken. Olika språk har kurser på olika nivå. I registreringsskedet har du valt på vilket språk du vill delta i kursen. Det här valet kan ändras ända tills du första gången går in på kurssidan. Observera att du inte kan ändra språkvalet efter att du första gången loggat in på kurssidan.

Testspråk och kursnivåer

OLS-språkkurs

Efter att du genomfört OLS-språktestet får du en möjlighet att delta i en avgiftsfri online-språkkurs.

OLS-språkkursen ersätter den språkkurs i studiespråket som ordnas i destinationslandet före utbytet, inom följande språk: bulgariska, engelska, spanska, holländska, italienska, grekiska, kroatiska, lettiska, litauiska, portugisiska, polska, franska, rumänska, tyska, slovakiska, slovenska, danska, tjeckiska, ungerska, estniska. Det här betyder att om du t.ex. studerar på tyska i Tyskland, kan du inte inkludera en eventuell förberedande språkkurs i tyska, som ordnas före terminsstarten, i din utbytestid, utan kan i stället delta i OLS-språkkursen.

Fakta om kursen

 • Om du fått testresultatet B1 eller lägre (tyska, engelska, spanska, franska, italienska, holländska, portugisiska), A2 eller lägre (tjeckiska) eller A1 (bulgariska, danska, estniska, grekiska, kroatiska, lettiska, litauiska, ungerska, polska, rumänska, slovakiska eller slovenska) får du automatiskt en inbjudan till språkkursen i det samma språket.
 • Ifall du i språktestet får ett resultat som är bättre än de ovan nämnda nivåerna är deltagandet i språkkursen rekommenderad men inte obligatorisk. När du registrerar dig i OLS-systemet kan du välja om du deltar i kursen på studiespråket, det lokala språket (om det finns i språkutbudet) eller båda. Det här valet kan ändras så länge du inte loggat in på kurssidan.
 • Studiespråkets kurs börjar på den nivå du kom till i språktestet.
 • Undervisningen är interaktiv smågruppsundervisning och varje grupp har en lärare. Gruppen består av deltagare från hela Europa. 
 • Kursen måste genomföras före utbytesperiodens slut.