Praktikanvisningar för ditt utbildningsprogram

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I alla lägre högskoleexamina vid Helsingfors universitet ingår ett arbetslivsavsnitt på minst 5 studiepoäng. Det kan vara antingen praktik eller ett arbetslivsprojekt. I alla högre högskoleexamina ingår arbetslivsorientering och karriärplanering. Nedan kan du läsa ditt utbildningsprograms anvisningar för hur du genomför praktik.

För anvisningar gällande praktikstödet, se "Lön och finansiering av praktiken".

Praktik inom magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Ifall du önskar registrera avlagd praktik eller arbetserfarenhet som en studieprestation (MSV-602), följ dessa instruktioner:
 

1. Läs noggrant igenom praktikinstruktionerna för MSV. Dessa instruktioner gäller 2020-2023: Anvisningar för avläggande av praktikavsnittet MSV-602

2. Ta kontakt med ansvarspersonen för din studieinriktning (nedan). Diskutera med hen ifall det arbete du avlagt/avser påbörja är relevant för just dina studier och ditt vetenskapsområde. Arbetet bör fylla vissa kriterier för att kunna registreras som praktik.

3. När du avlagt arbetet och skrivit din rapport ska du lämna in den enligt instruktionerna ovan. Sedan registreras studiepoängen (5 eller 10 beroende på praktikens längs och omfattning).

 

Ifall du har frågor om examensstrukturen eller studierna i övrigt, ta kontakt med Kronohagens studentservice på kruununhaka-student@helsinki.fi. På frågor om studieavsnittets innehåll svarar ansvarspersonerna.

Praktikansvarspersoner för studieinriktningarna i MSV:

 

Lön och finansiering av praktiken:

För information om praktiklön och möjligt praktikstöd, se instruktioner för studerande:

Lön och finansiering av praktiken