Anmälan till magisterprogrammen 1.10. ‒ 31.10.2022

Studerande i Vik
Meddelande 29.9.2022

Det här meddelandet gäller kandidatstuderande som kommer att fortsätta studera i ett s.k. optionsmagisterprogram.
Håller du på att slutföra kandidatexamen? Ska du fortsätta till magisterprogrammen, vill du byta studieinriktning eller byta till ett magisterprogram som inte motsvarar ditt kandidatprogram? Observera att anmälningsförfarandet tillämpas i vissa magisterprogram.
 
Anmälningstiden till de här programmen är 1.10 ­­­‒ 31.10.2022 och 1.4 ­­­‒ ­30.4.2023!
 
Kontrollera magisteroptionerna i ditt kandidatprogram och anmäl dig till magisterprogrammen i april eller oktober, beroende på när du utexamineras. Om du har en s.k. rak studiestig till det magisterprogram som du ämnar fortsätta studierna i, räcker det med att du uppger ditt magisterprogram när du ansöker om utexaminering i sisu-systemet. Kontrollera i så fall också i instruktioner för studerande/utexaminering om din fakultet har gett anvisningar för vilka uppgifter du ska ange i fältet för tilläggsinformation. Noggrannare information om magisteroptionerna och anmälan hittar du i instruktionen Vidare till ett magisterprogram. Kom ihåg att välja ditt egna kandidatprogram i menyn i sidans övre kant!

Studerande vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten: notera att från kandidatprogrammen i biologi, molekylära biovetenskaper och miljövetenskaper finns det inga raka studiestigar till ett särskilt magisterprogram utan du bör alltid anmäla dig till ett (el. flera) magisterprogram före du utexamineras från kandidatprogrammet. Länkarna till programmens anmälningsblanketter finns på sidan Vidare till ett magisterprogram

Meddelande 29.9.2022

Läs fler meddelanden