Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ
Porthania

Anmälningstiden för läsåret 2018-2019 är öppen!

Anmälningstiden för läsåret 2018-2019 börjar den 1.5 och avslutas den 31.8.2018. Varje grund- och forskarstuderande måste under ovannämnda tid anmäla sig antingen som närvarande eller frånvarande.

Grundstuderande hör till studentkåren (HUS) och de måste betala HUS medlemsavgift. För forskarstuderande är medlemskapet frivilligt. Om du har en studierätt både för grund- och forskarexamen måste du betala studentkårsavgiften för grundexamensstuderande.

Ifall du berörs av bestämmelserna om begränsad studietid kan du överhuvudtaget inte anmäla dig, innan du har beviljats fortsatt studierätt.

Du hittar länkar till anmälningsinstruktionerna och mer information finns i instruktionen Läsårsanmälan.

Foto: Ari Aalto