Anmälningstiden för läsårsanmälan slutar 31.8.

Helsingfors universitets huvudbibliotek (Kaisa-huset)
Meddelande 30.8.2021

Anmälningen för läsåret 2021-2022 går ut 31.8. klo 23:59. Kom ihåg att anmäla dig som närvarande eller frånvarande före det.

Varje grundstudenrande och doktorand skall, under anmälningstiden, anmäla sig antingen som närvarande eller frånvarande, sklit för varje giltig studierättighet.

Läsårsanmälan görs huvudsakligen i Oili. Som examensstuderande hittar du anvisningar för läsårsanmälningen i Instruktioner för studerande.

Om du varit frånvarande föregående läsår har din användarbehörighet aktiverats automatikst för att möjliggöra anmälningen. Behörigheten är i kraft till 31.8.

Ifall anmälningen i Oili inte lyckas kan du kontakta studentservicen på adressen studentinfo@helsinki.fi.

Om du är första årets studerande ska du följa anvisningarna i antagningsbrevet du fått.

Foto: Helsingfors universitets huvudbibliotek (Kaisa-huset)
Fotograf: Tuomas Uusheimo

Meddelande 30.8.2021

Läs fler meddelanden