Ansökningsperioden för flexibel studierätt (JOO) för vårens 2023 studier slutar 15.10.2022

Opiskeluvälineitä
Meddelande 3.10.2022

Alla universitet i Finland har ingått ett avtal om flexibel studierätt (JOO). Avtalet innebär att studenterna kan inkludera studier vid andra finländska universitet i sin examen. JOO-studier är avgiftsfria för studenten. Studenten ska vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och avlägga studier vid ett annat universitet.

Ansökningstiden för vårens 2023 studier är 1.9. – 15.10.2022, kl.15:45.
 

Mer information och anvisningar finns i Instruktioner till studerande.  

Mer information från enheten för internationellt utbildningssamarbete på joo@helsinki.fi.

Meddelande 3.10.2022

Läs fler meddelanden