Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Ansökningsrunda om flexibel studierätt (JOO) för vårens 2019 studier slutar 15.10.2018

Det riksomfattande avtalet för flexibel studierätt (JOO) ger dig som examensstuderande möjlighet till en mångsidig grund- eller postgradual examen genom att det är möjligt att inkludera valfria (biämnes) studier och studiehelheter från andra universitet.

Alla universitet i Finland har ingått ett avtal om flexibel studierätt (JOO). Avtalet innebär att studenterna kan inkludera studier vid andra finländska universitet i sin examen. JOO-studier är avgiftsfria för studenten. Studenten ska vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och avlägga studier vid ett annat universitet.

Ansökningstiden för vårens 2019 studier är 1.9. – 15.10.2018, kl.15.45.

Ansökningsinfo (på finska) om JOO-rätt den 19 september 2018 klockan 14:00 - 15:00, Fabiansgatan 33 – Universitetets huvudbyggnad, sal 7.

Mer information om universitetsvisa anvisningar finns här

Mer information från Mobilitetsservice.